Mašine za brušenje

Mašine za brušenje

 Ove mašine služe za brušenje ravnih površina i detalja sa krivinama - ploča, okvira, furnira i tome slično -  da bi se ovima dala potrebna glatkoća.

Mašine za brušenje se dele na tračne, tanjiraste, kombinovane, cilindrične i za brušenje profila.

Tračne brusilice primenjuju se za ravne, okrugle i krive elemente i sitne proizvode. One se dele na horizontalne, vertikalne i na mašine za brušenje profila.

20190928 082421 resized 20190928 082906211

Slika 1: Mašina glačalica sa pokretnim stolom marke ŠIPS 

Horizontalne brusilice dele se na mašine sa nepokretnim i sa pokretnim horizontalnim stolom.

Brusilice sa nepokretnim stolom primenjuju se za brušenje sitnih elemenata, a brusilice sa pokretnim stolom za brušenje većih elemenata, ploča, vrata, ispuna, furnira  i dr.

Vertikalne tračne brusilice služe za brušenje uglova elemenata, sanduka, okruglih elemenata i dr.

Profilne brusilice primenjuju se za brušenje sitnih elemenata, koji imaju krive površine. Ovaj tip brusilica nije raširen po preduzećima građevinske industrije.

Najviše se upotrebljava tračna brusilica sa pokretnim stolom marke Š1 PS (sl. 1) na kojoj se mogu brusiti elementi, ploče i ravni proizvodi, koji imaju dužinu 1900 mm, širinu 800 mm, debljinu 500 mm.

Tehničke karakteristike brusilice:

 • Širina trake za brušenje 150 mm
 • Dimenzije pokretnog stola 800 x 2000 mm
 • Dužina hoda stola 1300 mm
 • Vertikalni hod stola 500 mm
 • Jačina elektromotora 3,4 kW
 • Broj obrta elektromotora u minutu 1500
 • Težina mašine 1050 kg

Tanjraste brusilice mogu biti sa dve vertikalno postavljene brusne ploče i sa jednom horizontalno položenom brusnom pločom.

20190928 083922

Slika 2: Kombinovana brusilica ploča - valjak marke Š1 DB.

Tanjirasta brusilica sa jednom pločom primenjuje se za ugaono brušenje a isto tako i za brušenje sitnih prozvoda sa malim površinama. Tanjiraste brusilice sa dve ploče manje se primenjuju.

Za brušenje ravnih, profilisanih i elemenata sa krivim površinama primenjuju se kombinovane brusilice i brusilice za profile. Jedna vrsta kombinovanih brusilica je tipa ploča-valjak marke Š1 DB (sl. 2), koja se sastoji od vertikalne ploče i valjka. Na ploču mašine i na cilinder (bobinu) navlači se brusno platno. Ploča i valjak učvršćeni su na osovine elektromotora. Pomoću posebnog ekscentarskog mehanizma valjak obavlja kretanje paralelno osovini, tamo-amo sa amplitudom od 0 do 40 mm, što obezbeđuje  dovoljnu čistoću i glatkoću površine predmeta koji se bruse. Kod vertikalne ploče postavljen je sto za slaganje elemenata ili sitnih proizvoda koji treba da se bruse; ovaj sto može se postaviti i pod uglom prema brusnoj ploči.
Ova mašina ima sledeće tehničke karakteristike:

 • Prečnik ploče 800 mm
 • Prečnik valjka 90 mm
 • Radna dužina valjka 210 mm
 • Ukupna dužina 240 mm
 • Broj oscilacija valjka u  minutu 140   
 • Nagibni ugao stola kod ploče 15o na gore i 45o na dole
 • Nagibni ugao stola kod valjka 15o na gore i 30o na dole
 • Jačina elektromotora valjka  1,6 kW pri 3000 ob/min
 • Jačina elektromotora  ploče   2,8 kW pri 750 ob/min
 • Težina mašine 900 kg

Brusilice za profile primenjuju se za brušenje profilisanih elemenata. Ova brusilica sastoji se od vretena sa radnom glavom na kojoj su po obodu učvršćeni umeci sa brusnim platnom. Za vreme dok mašina radi umeci elastično priljubljuju brusno platno uz profil elementa koji se na taj način brusi. Cilindrične brusilice dele se na jednocilindrične, dvocilindrične, trocilindrične i šestocilindrične sa ručnim i mehaničkim pomakom. Ručni pomak vrši se na jednocilindričnim brusilicama, koje se najčešće primenjuju za brušenje elemenata sa krivim površinama (lučni profili, noge stolova i dr.).
Višecilindrične brusilice sa mehaničkim pomakom primenjuju se za brušenje ploča: furnira, okvira i dr. Pomak može da se vrši pomoću valjka ili gumenom kovejerskom trakom. Pomak moću valjka primenjuje se pri brušenju furnira, a pomak konvejerskom trakom za brušenje ploča, vrata, okvira i dr.

Cilinderi mašina brusilica u stvari su čelične cevi sa priborom za balansiranje i zatezanje brusnog platna. Oni mogu biti celi i rasečeni. Na cele cilindre za brušenje brusno platno se navlači spiralno i učvršćuje se na čelu cilindera specijalnim zatečućim priborom. Na rasečenim clinderima brusno platno se steže u prorezu po izvodnici cilindera. Celi cilinderi za brušenje veoma su rasprostranjeni, Oni su pogodnij za zatezanje brusnog platna i lakše se balansiraju. Cilinderi za brušenje mogu se nalaziti iznad elemenata koji se brusi ili ispod njega. Gornji  položaj cilindera je povoljniji. Pored obrtnog kretanja cilindri vrše i kretanje paralelno svojoj osovini, koje je jednako oko 100 dvojnih hodova u minutu, kad je veličina hoda 10 mm, što poboljšava kvalitet glačanja, skidanjem odvojednih vlakana. Pokretanje cilindera može da se vrši transmisionim ramenom ili ugrađenim elektromotorima.

Brusilice sa gornjim ili donjim položajem cilindera pri dvostranom brušenju zahtevaju da se elementi dvaput propuštaju, stoga su šestocilindrične brusilice sa gornjim i donjim položajem cilindera produktivnije, pošto one u toku jednog prolaza bruse obe strane elemenata.

20190928 094925

Slika 3: Kinematička šema trocilindrične mašine za brušenje Š1 ZC

Veoma je rasprostranjena upotreba trocilindrične mašine za brušenje sa tračnim pomakom Š1 ZC (sl. 3), koji služi za masovno brušenje ravnih elemenata okvira i ploča širine do 1300 mm i najmanje dužine 200 mm.

Tehničke karakteristike brusilice:

 • Mehanizam pomaka četvorostepeni 4, 6, 8 i 12 m/min
 • Prečnik cilindera 280 mm
 • Broj  obrta cilindera 1500 ob/min
 • Broj osovinskih oscilacija cilindera oko 100 u minutu
 • Broj elektromotora 6
 • Snaga 27,8 kW
 • Težina mašine 6500 kg

Tabela 1: Brojevi i veličine zrna brusnog platna

Brojevi brusnog platna

Veličine zrna u prečniku, mm Brojevi brusnog platna Veličine zrna u prečniku, mm Brojevi brusnog platna Veličina zrna u prečniku
12 1,68 80 0,177 325 0,030
16 1,19 100 0,149 M-28 0,028
20 0,84 120 0,126 M-20 0,020
24 0,71 140 0,105 M-14 0,014
36 0,50 170 0,088 M-10 0,010
46 0,35 200 0,074    
60 0,25 280 0,063    

Kao abraziv mašina brusilica služi brusno platno, koje se sastoji od hartije ili pamučne tkanine na kojoj su nalepljena oštra zrna od tvrdog materijala. Postoje brusna platna sa zrnima od stakla, kremena, kvarca, korunda i elektrokorunda. Prema gruboći zrna brusna platna razvrstavaju se na brojeve.

U tabl. 1 navedeni su brojevi brusnog platna koje se nakaad proizvodilo u SSSR.

Prema materijalu kojim su zrna vezana za podlogu brusna platna se izrađuju za suvo i za mokro brušenje. Kao vezivni materijal brusnog platna za suvo brušenje služi tutkalo, a za mokro - sintetički lepkovi. Brusna platna kod kojih su vezivni materijali sintetički lepkovi koji su postojani u vodi primenjuju se za brušenje nitroceluloznih lak-premaza uz primenu paste ili drugih materijala za brušenje.

U tabeli 2, prikazani su režimi brušenja na različitim tipovima mašina brusilica.

Tabela 2: Režimi rada na mašinama za brušenje

Pokazatelji režima Jedinica mere Mašine
Tanjiraste Tračne Tračne sa uređajem za zatezanje Jednocilindrične Trocilindrične sa mehaničkim pomakom
Brzina brušenja m/sek 15-20 12-20 12-20 15-23 23,5
Specifični pritisak kg/cm2 0,6-0,7 0,3-0,5 0,6 0,4 0,4
Brzina pomaka  m/min - - - - 4-12

 

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta