Blog

Izolovanje vlažnih zidova je komplikovano, ali važno i korisno kao popravka. Pre nego što se osvrnemo na izolovanje, upoznajmo osnovne zidarske alate. Kašika ili fangla služi za nanošenje materijala (sl.1, 1.deo). Po mogućnosti birajmo najmanju moguću fanglu, jer trajno pokretanje napunjene fangle jako opterećuje članak ruke. Za raspoređivanje i poravnavanje maltera služi mistrija(sl.1, 2. deo).

cnc operater

Pretežna delatnost preduzeća je izrada unikatnog nameštaja po meri. U okviru pojma “nameštaj” podrazumeva se širok spektar različitih proizvoda. Kao cilj poslovanja, navodi se želja da se kupcu omogući nabavka kompletne stolarije za kuću u pogonima ovog preduzeća. Nabavkom modernih kompjuterskih sušara za drvo, otvorio se prostor za uslužno sušenje i prodaju sušene građe.

HLADNI PODOVI

Najpogodniji podovi za kuhinju, ostavu, kupatilo i terasu, pa čak i za sobe za stanovanje u letnjikovcima su hladni podovi. Može se reći da se hladni podovi ne troše, lako se na njima održava čistoća, nabavka materijala i izrada je jednostavna i imaju samo jednu manu, a to je da su hladni (sl.1). Ovi podovi su prilično osetljivi na naoštećenja.

Popravka i zamena maltera

Najjednostavnije popravke su popravke oštećenog maltera. Oštećenja se najčešće stvaraju na spoljnjem malteru, i to je manji problem. Kada se oštećenja primećuju i na zidovima znači da je vlaga već potpuno apsorbovana, i to je veći problem. Na ove mogućnosti kasnijih popravki treba misliti već prilikom gradnje, malterisanja i molovanja. Celishodno je da sačuvamo jedan manji uzorak boje i da zapišemo odnos mešanja, a ako koristimo boju u prahu, da nabavimo potrebnu količinu za kasnije popravke.

Subcategories