Blog

Tokarski strugovi za izradu okruglih profila i kopirni strugovi

 Tokarski strugovi namenjeni su za izradu fasonskih delova od drveta, koji imaju pravolinijsku geometrijsku osu. Ovi strugovi dele se na centrične sa planskom pločom, čeone i za specijalne takoraske radove.

Osnovni tehnički pokazatelji tokarskih strugova su visina šiljaka i najveće rastojanje između njih, najveći prečnik elementa koji se može obradivati izdubljivanjem. U preduzećima građevinske industrije za obradu drveta najčešće se primenjuje tokarski strug lakog tipa marke TV-200 sa sledećim karakteristikama:

 • Visina šiljaka struga   200 mm
 • Rastojanje između šiljaka 1500 mm
 • Broj obrta vretena u minutu  250, 400, 1000 i 2500
 • Najveći prečnik elementa koji se obrađuje:    
 • iznad postolja 380 mm
 • iznad gornjeg dela suporta 80 mm
 • izdubljivanje 600 mm

Ovaj strug sastoji se od postolja, prednje i zadnje glave, elektromotora i planske ploče i suporta.

Alat tokarskih strugova su noževi, tokarsko dleto i tokarska cev. Prvi služe za prvu grubu obradu, a drugi  za finu obradu. U procesu struganja predmet koji se obrađuje okreće se, nož se kreće pravolinijski, paralelno sa osom elementa. Pomeranje noža vrši se upravno na osu elementa koji se obrađuje. 

Strugovi za izradu okruglih profila primenjuju se za izradu okruglih šipki za vezivanje građevinskih elemenata, za obradu elemenata za savijeni nameštaj i dr.

Alat strugova za izradu okruglih profila je obrtna glava sa kompletom noževa, koji su svojim sečivima okrenuti prema rupi, kroz koju prolazi elemenat prilikom obrade. Konstrukcija obrtne glave sa noževima je takva da se oni lako i brzo mogu postavljati i vaditi.

Za proizvodnju okruglih šipki koristio se strug marke KPCA - 2, na kome se mogu obradivati šipke prečnika od 10 do 50 mm, dužine do 500 mm.

 • Ovaj strug ima četiri brzine pomaka  15, 20, 30 i 40 m/min
 • Broj obrta glave sa noževima u minutu do 4000
 • Jačina elektromotora koji pokreće glavu 4,5 kW
 • Jačina elektromotora koji vrši pomak 1,2 i 2,2 kW

Ovaj strug sastoji se od postolja, nosača glave sa noževima, na koji se učvršćuje glava sa noževima, mehanizma za pomak sa prednjim i zadnjim šiljcima i vođicom. Unutar postolja na nosećoj ploči postavljen je elektromotor pomoću kojeg se preko trouglastog remena vrši obrtanje glavne osovine i glave sa noževima, i elektromotor za pomak sa dvostepenom transmisionom remenicom.

Kopirni strugovi namenjeni su za izradu fasonskih  simetričnih i nesimetričnih elemenata od drveta. Oni se dele na poprečno-kopirne, podužno-kopirne i čeono-kopirne. Oblik i dimenzije detalja određeni su oblikom i dimenzijama kopir-modela, koji je kinematički vezan alatom koji vrši obradu.

Poprečno-kopirni strugovi namenjeni su za kopirno oblikovanje različitih detalja.

Tehničke karakteristike ovog struga:

 • Prečnik elementa koji se obrađuje do 200 mm
 • Najveća dužina drvenog elementa  600 mm
 • Prečnik glave za noževe 250 mm
 • Broj obrta glave za noževe   do 3000 ob/min
 • Brzina pomaka glava za noževe prema elementu koji se obrađuje 0,3 m/min
 • Trajanje radnog ciklusa 10 sek
 • Dužina vremena postavljanja  elementa između šiljaka 5 sek.
 • Produktivnost struga u jednoj smeni 2500 elemenata
 • Jačina elektromotora za pokret  glave za noževe 1,6 kW
 • Jačina elektromotora za pomak   1,7 kW

Podužno-kopirni strugovi namenjeni su za izradu fasonskih nesimetričnih elemenata kopiranjem po kopirmodelu. Režući alat ovog struga kreće se sa jednog kraja na drugi prema spoljnjem obliku kopir-modela, koji vrši istovremeno obrtanje saglasno elementu koji se obrađuje.

Viševretenski kopirno-skulptorski strugovi namenjeni su za izradu različitih figura, za izradu rezbarije, vajarskih reljefa, dečijih igračaka i drugih umetničko-kopirnih radova.

Za obradu ravnih i reljefnih površina, za bušenje otvora, izradu ornamenata različitog oblika, žljebova, za frezovanje ivica itd. primenjivao se kopirno-frezerski strug sa gornjim vretenom marke VFK-I, na kome se mogu bušiti otvori prečnika do 36 mm.
Tehničke karakteristike ovog struga su:

 • Dimenzije stola 1170 x 700 mm
 • Visina ose šiljka od postolja 600 mm
 • Vertikalno pomeranje stola 140 mm
 • Vertikalno pomeranje vretena 130
 • Maksimalno rastojanje od čela šiljka do stola 472 mm
 • Obrtni ugao glave vretena       ± 360o
 • Broj obrta vretena u minutu     18000

Elektromotor dobija električnu energiju od transformatora frekvencije, koji ovu povećava na 300 perioda u sekundi.

U preduzećima građevinske industrije kopirni strugovi malo se primenjuju.

Kopirno-frezerski strugovi sa gornjim vretenom stranih maraka koriste se kao i obični vertikalno-frezerski strugovi za bušenje okruglih otvora i žljebova, za izradu ornamenata, za izradu elemenata sa krivolinijskim oblikom po šablonu i dr.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić