Blog

Lesonit ploče

Ploče od drvenih vlakana izrađuju se od četinarskog i lišćarskog drveta. Za njihovu izradu najčešće se koriste otpaci pri proizvodnji dasaka, šper ploča, kao i pri različitom obrađivanju drveta. Usitnjeno drvo se kuva u rezervoarima velike zapremine, zatim se melje i obrađuje različitim vezivima i antisepticima, posle čega se oblikuje u presama za vruće presovanje. Presovane ploče imaju pravougaoni oblik i stalnu debljinu. Ove ploče imaju široku primenu u industrijskom i građevinskom građevinarstvu kao toplotni i zvučni izolacioni materijal za zidove, plafone i krovove. Ove ploče mogu se primenjivati i za oblaganje zidova, izradu ugrađenog stambenog nameštaja, vrata i dr.

Ploče se dele na izolacione, koje se upotrebljavaju za zvučnu i toplotnu izolaciju zidova i tavanica; izolaciono-obložne, koje se upotrebljavaju za unutrašnje oblaganje zidova, panela i dr.; polutvrde i tvrde koje se upotrebljavaju za unutrašnje oblaganje zidova, plafona i pregradnih zidova. Tvrde ploče mogu se upotrebljavati za izradu vrata, ugrađenog stambenog nameštaja i dr.

Maksimalna širina za sve vrste ploča je 1200 mm, dok je dužina 3600 mm. Debljina izolacionih ploča je 12,5; 20 i 25 mm; izolaciono-obložnih 10 i 12,5 mm; polutvrdih 6 i 12,5 mm; tvrdih 3 i 5 mm. Odstupanja se dozvoljavaju po širini ± 5 mm; po dužini ± 10 mm; po debljini: za izolacione ± 1,5 a za izolaciono-obložne ± 1,0 mm; za polutvrde i tvrde ± 0,5 mm.

Osnovni pokazatelj fizičko-mehaničkih osobina ploča dati su u tabl. 15, a pokazatelji spoljašnjeg izgleda ploča u tabl. 16.

Tablica 16: Pokazatelji spoljašnjeg izgleda ploča

Vrsta ploča Klasa Dozvoljena dubina udubljenja i visina ispupčenja, mm Vlakna na ivicama ploča u partiji (najviše), % Odvaljeni uglovi ploča u partiji (najviše), % Mrlje na površini ploča u partiji (najviše), %
Izolacione I 2 Ne dozvoljavaju se
Dozvoljavaju se
II 3 10 10
Izolaciono-obložne I 1,5 Ne dozvoljavaju se Dozvoljavaju se
II 2,5 7 7
Polutvrde I 1,0 Ne dozvoljavaju se Dozvoljavaju se
II 1,5 5 5
Tvrde I 0,5 Ne dozvoljavaju se Dozvoljavaju se
II 1,0 5 5

Udubljenja i ispupčenja dozvoljavaju se za sve klase u ukupnoj površini do 40 cmi to najviše 3 kom. na 1 m2. Vlakna na ivicama ne smeju biti duža od 25 mm do kraja table. Dužina strana odbijenih uglova duž svakog rebra ploče ne treba da prelazi 50 mm.

Ploče se među sobom dobro slepljuju, oblažu se rezanim furnirom, boje se, lakuju i poliraju.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar