Blog

Drvene pločice za pokrivanje krovova i za oblaganje

U velikim preduzećima za preradu drveta od otpadaka normalne proizvodnje često se izrađuju drvene pločice i pločice za oblaganje, pravougaonog oblika (sl. 14).

Screenshot 20190813 184711

Sl. 14 Drvene pločice za pokrivanje krovova i za oblaganje

One moraju imati sledeće dimenzije: dužina (l) najmanje 400, a najviše 600 mm, sa povećanjima po 50 mm; širina (b) najmanje 70 mm; debljina jednog čela (h1) - 13 mm, drugog (h2) - 3 mm. Dozvoljena odstupanja od linearnih dimenzija ne smeju biti po dužini veća od ± 5 mm, a  po debljini od ± 1 mm.

 

Ove pločice se izrađuju od borovine, smrekovine, jelovine, kedrovine i ariševine.

Prema kvalitetu drveta i njegovoj obradi, drvenih pločica ima tri klase: I, II i III. Njihova vlažnost ne sme biti veća od 25%. U I klasi pločica ne dozvoljavaju se dravi čvorovi koji su srasli sa drvetom kao ni modrina. Dozvoljava se ustalasanost, nepravilnost toka vlakana, usukanost, smolne vrećice, tanke pukotine dužine do 50 mm na tanjem čelu. 

Screenshot 20190813 184651

Sl. 15. Krovni pokrivač od drvenih pločica: a - dvoslojni, b - troslojni

U II i III klasi dozvoljavaju se zdravi srasli čvorovi najviše po 3 komada veličine do 20 mm, tanke pukotine dužine do 50 mm, modrina u vidu pojedinih mrlja, ustalasanost, nepravilnost toka vlakana, usukanost i smolne vrećice.

Screenshot 20190813 184729

Sl. 16 Oblaganje zidova drvenim pločicama; a - vertikalni presek, b - fasada, c - osnova, 1 - opšav, 2 - ispuna, 3 - impregnisani karton, 4 - pločice

Po kvalitetu obrade drveta ni u jednoj klasi se ne dozvoljavaju ni oštar ni tup obrađeni deo, kao ni zaseci, iskinuta mesta i udubljenja na površini lica. Nagib linija godova za I klasu ne treba da je manji od 60o, a za II i III - od 30o. Obračunavanje pločica vrši se u m2.

Fizičko-mehaničke osobine lesonit ploča

Pokazatelji Jedinica mere Vrste ploča
Izolacione Izolaciono - obložne Polutvrde Tvrde
Zapreminska težina kg/m3 250 - 300 300 - 400 500 - 700 800 - 1100
Težina 1 mploče kg 3,0 - 7,5 3,0 - 5,0  3,0 - 7,5 3,0 - 5,5
Čvrstoća na savijanje kg/cm3 4 - 9  10 - 18 20 - 32 min 150
Koeficijent toplotne provodljivosti (najviše) kal/m.č stepena 0,047 0,058 0,08 0,15
Upijanje vode posle 4h držanja u vodi (najviše) % 25 15 20 18
Vlažnost (najviše) % 12 12 10 8 - 10

Higroskopnost usled držanja u vlažnoj komori sa 100%

vlažnošću u toku 72h najviše

% 15 15 12 12

Da bi im vek trajanja bio duži, krovne pločice treba impregnisati antisepticima i antipirenima (vatrostalnim sredstvima). Pločice treba prikivati pocinkovanim ekserima. Krovovi se pokrivaju drveninm pločicama u dva i u tri sloja (sl. 15). U dva sloja -  za stambene zgrade, u tri sloja - za nestambene zgrade. Pločice se polažu preko drvene podloge od letvica. Polaganje počinje od venca. Svaka pločica prikiva se po podužnoj osi za podlogu sa dva eksera sa širokim glavama. Debljina ekstera je 1,4 - 1,6 mm, dužina im je 40; 45 ili 50 mm.

Oblaganje zidova drvenim pločicama vrši se prikivanjem pločica neposredno na zidove ili na podlogu od letvica, koja je pričvršćena za drveni skelet zida (sl. 16). Na 1 mkrovne površine utroši se 35 pločica veličine 600 x 120 mm. kad se polažu u dva sloja, a 52 pločice kad se polažu u tri sloja.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić