Blog

clt projekti

Projekti izvedeni upotrebom CLT tehnologije

Drvo je građevinski materijal koji može trajati vekovima. Ne rđa, ne korodira, te je u skladu sa svim očekivanim građevinskim kodovima i zahtevima izrade. Dizajn drveta može dodati dimenzijsku stabilnost, veliku snagu i nisku emisiju ugljenika. Takođe je lepo, konkurentno po ceni, snažno, svestrano i pruža beskrajne mogućnosti oblikovanja i izgradnje struktura koje ostavljaju ostavštinu.
 
 
Sada, više nego ikada, sa inovacijama kao što je CLT, drvo pokreće maštu današnjih vodećih građevinskih dizajnera. Velika Britanija posebno je bila globalni pionir CLT konstrukcije sa više od 500 dovršenih projekata do danas. Prikaz inovacija i šta je sve moguće uraditi sa CLT-om, moze se naći u knjizi - 100 Projects UK CLT, koja je nastala iz istraživanja koje su sprovele firma Softwood Lumber Board (SLB) i Forestry Innovation Investment (FII)
 
 
100 projekata UK CLT namenjen je kao praktični vodič za one koji su zainteresovani i spremni za masovnu izgradnju drvetom, sa uvidima i poukama iz stvarnih zgrada. Sadrži 100 studija slučaja CLT zgrada u Velikoj Britaniji sa činjenicama i pojedinostima o projektu. Osim toga, uključuje i primer na konstrukciji CLT koji ukazuje na prednosti, tehničke pristupe, kao i na dizajn i konstrukciju. Nekoliko zanimljivih projekata možete pogledati u nastavku.
 
 
PrepSchool
 
 
Hilden Grange Prep School: CLT je izabran za ovaj projekat kako bi ubrzao izgradnju jer je škola trebala biti izgrađena u roku od jedne akademske godine. Drvo je takođe odabrano za unutrašnjost jer je pokazalo da ima povoljan uticaj na nivo stresa i ponašanje dece u školama.
 
 
GSK
 
 
GSK Centre for Sustainable Chemistry:: Cilj ovog projekta bio je stvoriti laboratoriju koja ne bi imala doprinos gasovima staklene bašte tokom čitavog svog životnog veka. 
 
 
SkyHealth
 
 
Sky Health and Fitness Centre: Prva dizajnirana teretana od drveta u Velikoj Britaniji, prostori su povezani složenim drvenim stepenicama koje povezuju tri sprata, prazni prostori pružaju vizuelnu vezu i omogućavaju dobar prodor dnevne svetlosti.
 
 
DysonNeonatal
 
 
Dyson Centre for Neonatal Care: Prvo korišćenje čvrste laminirane drvene građe u tercijarnom zdravstvenom okruženju, ova ekstenzija je dizajnirana da obezbedi prostor i privatnost roditeljima dok provode vreme sa svojim bebama. Pošto je drvo otporno na apsorpciju elektriciteta, sprečava se podizanje prašine, alergeni se smanjuju povećavajući kvalitet života osoba sa respiratornim problemima.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar