Blog

Vreme sušenja rezane građe

Vreme sušenja rezane građe

 Da bi se ustanovilo vreme trajanja sušenja rezane građe s obzirom na različite činioce, preporučuje se metoda koja je razrađena u centalnom naučnoistraživačkom institutu za mehaničku obradu drveta.

Ova metoda previđa koeficijente (tablice 1 - 8), koji uzimaju u obzir vrstu drveta, debljinu, širinu i dužinu materijala, kvalitet njegovog sušenjam konstrukciju sušnice, početnu i krajnju vlažnost.

Tablica 1: Koeficijent prema vrsti drveta

Vrsta drveta Smreka, jela Bor Breza Bukva Ariš Hrast
Koeficijent 0 4 26 41 46 71

 

Tablica 2: Koeficijent prema debljini materijala

Debljina, mm 13 16 19 22 25 30 35 40 45 50 55 60
Koeficijent 0 9 16 23 28 36 43 49 54 59 65 70
Debljina, mm 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 220 280
Koeficijent 80 89 97 104 110 116 121 126 130 142 155 171

 

Tablica 3: Koeficijent prema širini materijala

Odnos širine materijala prema njegovoj debljini Š:D

do 1,5 2 3 5 10
Koeficijent 0 5 9 14 18

 

Tablica 4: Koeficinet prema dužini materijala

Dužina, m 0,3 - 0,4 0,5 - 0,6 0,7 - 0,8 0,9 - 1,0 preko 1,0
Koeficijent 0 6 11 14 15

 

Tablica 5: Koeficijent prema kvalitetu sušenja materijala

Kategorija sušenja Sušenje normalne rezane građe (II kategorija) Kvalitetno sušenje rezane građe za nameštaj, izradu vagona.. (I kategorija) Viskokvalitetno sušenje za izradu kola, hrastovih duga..
Koeficijent 0 8 20

 

Tablica 6: Koeficijent prema konstrukciji sušnice

Tip sušncia SRC Sa protivstrujnom cirkulacijom Sa prirodnom ili slabom pokretačkom cirkulacijom Kanalaske sa prirodnom cirkulacijom
Koeficijent 0 4 8 15

 

Pri proračunavanju koeficijenta uzet je u obzir uslovni materijal. Pod uslovnim materijalnom podrazumevaju se borove daske debljine 50 mm, širine 150 mm i dužine preko 1 m, sa početnom vlažnošću 60% i krajnjom 12%. Ovaj materijal položen na podmetače debljine 25 mm treba da se suši u sušnicama sa prirodnom cirkulacijom vazduha u toku 6 dana.

Koristeći koeficijente date u tablicama 1 - 8, lako se može odrediti normativni rok sušenja rezane građe.

Primet: Utvrditi normativno trajanje sušenja borovih dasaka debljine 40 mm, širine 20 mm (odnos širine prema debljini 200:40 = 5) dužine preko 1,0 m, koje su namenjene za izradu uklada za krilo vrata (tj. kvalitet sušenja je I kategorija), u sušnicama sa ubrzanom reverzivnom cirkulacijom vazduha od početne vlažnosti 60% do krajnje vlažnosti 9%.

Odgovarajuće koeficijente nalazimo po tabl. 1 - ; K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172.

 

Tablica 7: Koeficijent prema početnoj i krajnjoj vlažnosti rezane građe

Početna vlažnost, % Krajnja vlažnost, %
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 22 25
20 62 56 50 45 38 32 25 18 9 0 / / / /
25 70 65 60 55 50 45 41 35 30 25 6 / / /
30 75 70 66 62 58 54 50 46 42 38 25 15 30 /
35 79 75 71 67 64 60 57 54 50 47 38 29 21 7
40 82 78 75 71 68 65 62 59 56 53 44 38 32 21
45 85 81 77 75 72 69 66 63 61 58 50 45 40 31
50 87 83 80 77 75 72 69 67 65 63 55 51 46 38
55 89 85 82 80 77 75 72 70 68 65 59 55 50 44
60 90 87 84 82 79 77 75 72 70 68 62 58 55 48
65 92 89 86 84 81 79 77 75 73 71 65 61 58 52
70 93 90 88 85 83 81 78 76 75 73 67 64 61 55
75 94 92 89 87 85 82 80 78 77 75 69 66 63 58
80 95 93 90 88 86 84 82 80 78 77 71 68 65 61
85 96 94 91 89 87 85 83 82 80 78 73 70 67 63
90 97 95 92 90 88 86 85 83 81 79 75 72 69 65
95 98 96 93 91 89 87 86 84 82 81 76 73 71 67
100 99 97 94 92 90 88 87 85 83 82 77 75 73 69
110 101 98 96 94 92 90 89 87 85 84 80 77 75 74
120 102 99 97 95 94 92 90 89 87 86 82 79 77 76
140 104 102 100 98 96 95 93 92 90 89 85 83 81 78

 

Tablica 8: Koeficijent za preračunavanje režima sušenja u vremenu po opadanju vlažnosti

Pad vlažnosti materijala, % 60-50 50-40 40-35 35-30 30-25
Koeficijent etape sušenja 0,11 0,14 0,08 0,10 0,11
Pad vlažnosti materijala, % 25-20 20-15 15-12 12-10 10-8
Koeficijent etape sušenja 0,14 0,17 0,15 0,11 0,14

 

 

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar