Blog

Tehnološki procesi obrade stolarskih građevinskih proizvoda

20190928 160838 41

Slika 1: Redosled operacija pri imitiraju teksture hrasta

 

Tabela 1: Bojanje prozora, vrata i ugrađenog nameštaja uljanim i emajl bojama

20190928 160838 42

 

Tabela 2: Lakovanje prozora, vrata, lift kabina i ugrađenog kućnog nameštaja uljanim i špiritusnim lakovima

20190928 161321 4

20190928 161321 41

 

Tabela 3: Politiranje u visokom sjaju stolarskih proizvoda šelak politurom u prirodnoj boji drveta

20190928 161448 4

20190928 161625 41

Imitacija teksture vrši se specijalnom četkom, ali ne od jednom po celoj površini nego po delovima. Zatim se proizvod suši u toku 2 - 3 sata, pa se lakuje uljanim lakom, čija je viskoznost 7-10 sek., četkom ili prskanjem (sl. 1).

Da bi se dobio gladak premaz, površinu treba polirati šelak politurom. Kad se lakovanje obavlja nitro lakom redosled tehničkih operacije ostaje isti, kao i za uljane i za špiritusne lakove, ali se  trajanje sušenja nitrogrunda i nitrolaka smanjuje na 1 čas.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić