Blog

Sušenje drveta

 Sušenje u znatnoj meri odstranjuje nedostatke povezane sa vlažnošću drveta i popravlja njegove eksploatacione osobine. Osušeno drvo je čvršće. Ono je otpornije na dejstva razarajućih gljiva. Za stolarske građevinske proizvode tehnički uslovi predviđaju sledeću vlažnost (u %):

  • Prozorske kutije, prozorska krla i okviri vrata, podprozorske daske - 10%
  • Kutije unutrašnjih vrata i prozora -  10%
  • Kutije spoljašnjih vrata i prozora -  10%
  • Krila vrata od panela i dasaka -  10%
  • Elementi ramova (štoka) -  10%
  • Gredice i daske za podove, obodne letvice za podove i tanke letvice - 10-13%
  • Spoljašnje obloge i profilisane letvice -  13%-15%

Stolarski građevinski proizvodi, izađeni od drveta sa povećanom vlažnošću, neizostavno će se usušivati, vitoperiti, prskati, a sam proizvod će izgubiti svoju čvrstoću. Stoga se u građevinarstvu mora upotrebljavati drvo koje je osušeno do vlažnosti koju propisuju tehnički uslovi.

Sušenje se sastoji u tom, što vazduh, zagrejan do određene temperature struji sa svih strana oko drveta koje je izloženo sušenju, oduzimajući mu vlagu. U toku sušenja spoljašnji deo materijala brže se suši od unutrašnjeg, usled čega se vlaga premešta iz vlažnije zone u suvlju spoljašnju zonu materijala koji se suši. Stoga je sušenje proces kretanja vlage od centra materijala sa povećanom vlažnošću, ka njegovoj periferiji sa smanjenom vlažnošću. 

Sušenje drveta deli se na prirodno i veštačko.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar