Prve ručne električne mašine

Prve ručne električne mašine

 Pri izradi stolarskih građevinskih proizvoda u fabričkirn uslovima i izvođenju stolarskih i tesarskih radova u gradilišnim uslovima veliku primenu imaju ručne električne alatke i mašine: kružne električne testere, električne blanjalice, elektrobušilice, ručne glodalice za lančano dubljenje, elektroodvrtke, elektroključevi, pokretne mašine za blanjanje i brušenje parketa.

Po principu rada režućih alatki, ručne električne mašine ne razlikuju se od odgovarajućih stabilnih mašina. Preimućstvo elektrificiranih mašina sastoji se u mogućno sti njihovog prenošenja, lakoći i mogućnosti da izvršuju  različite operacije (rezanje, blanjanje, bušenje, dubljenje  i brušenje) u bilo kojim uslovima. Stoga se one u velikoj  meri upotrebljavaju u montažnim radionicama pri sastavljanju i nameštanju vrata i prozora u njihove kutije, pri  postavljanju prozora i vrata u zgradama, pri izradi lukova,  rešetki, vešaljki i oplate u gradilišnim uslovima, za blanjanje i brušenje parketskih podovaa Međutim, obrada proizvoda električnim mašinama ne iskljnčuje u potpunosti ručni stolarski alat, pošto posle rezanja i blanjanja drveta obrtnim sečivima ostaju talasi, ogrebotine i druge neravnine, koje se mogu odstraniti ručnim strugačem ili brusnom hartijom.

Produktivnost ručnih električnih mašina nekoliko puta je veća od produktivnosti ručnog stolarskog alata. Tako na primer, produktivnost kružne testere veća je od produktvnosti ručne testere 4 do 10 puta

Kružne električne testere služe za podužno i  poprečno rezanje dasaka greda i drugih elemenata, za izrezivanje čepova i drugih tipova veze. List kružne testere može imati desni i levi položaj, što i čini ovu testeru univerzalnom. Na sl. 1 pokaza je kružna testera I-78.

20190928 104738 1

Slika 1: Univerzalna električna testera tipa I-78

Tračna električna testera, koja se upotrebljava za izrezivanje pravolinijskih i krivolinijskih elemenata manjih dimenzija, za narezivanje pera i žljebova, nije naišla ba veliku primenu.

Električne blanjalice upotrebljavaju se za blanjanje dasaka, podova i druge rezane građe. Produktivnost električne blanjalice 5 - 10 puta je veća od produktivnosti ručne blanje. Radni deo električne blanjalice je obrtna glava s noževima, koja dobija obrtno krenje od elektromotora. Kod električnih blanjalica marke I-24 i I-25 upotrebljava se elektromotor sa spoljašnjim rotorom, koji je u isto vreme  i obrtna glava sa noževima, na koji su učvršćena četiri noža. Blanjalica marke I-24 ima širinu blanjanja 100 mm, a blanjalica marke I-25 - 60 mm.

Električna blanjalica I-24 (sl. 2) sastoji se od čvrstog - jakog okvira; u njega je učvršćen motor, na čiji rotor je navučen aluminijski bubanj, na kome se nalaze četiri noža. Debljina šuške koja se skida reguliše se spuštanjem prednjeg stola, pomoću zavrtnja za podešavanje. Obrtna glava sa noževima zatvorena je zaštitnim poklopcem.

20190928 104738 11

Slika 2: Električna blanjalica

Ova blanjalica se može iskoristiti kao stona blanjalica za blanjanje i stoga na zaštitnom poklopcu postoje 4 nožice, tako da se ona može učvrstiti na podlozi. Za blanjanje elemenata pod uglom služi postojeća vođica. Električna blanjalica ima ručno kočnicu.

Elektrobušilica tipa 1-27 sa pogonom od asihronog trofaznog elektromotora primenjuje se za. bušenje otvora prečnika do 26 mm i dubine do 1000 mm. Za bušeni otvora prečnika do 52 mm primenjuje se jaka elektrobušilica tipa SA-27 sa uređajem za podešavanje pomoću koga može bušiti pod uglom od 45o.
Ručna mašina za dubljenje primenjuje se za izradu pravougaonih žljebova i pera u gradilišnim uslovima. Režući alat ove mašine je beskonačni frezerski lanac, koji se sastoji od pojedinih zglobova spojenih zakovicama. Produktivnost ručne električne mašine za dubljenje do 10 puta je veća od produktivnosti pri ručnom radu bez  mašine. Isto tako zaslužuje pažnju električna mašina za dubljenje tipa I -1.
Električni ključevi i električne odvrtke primenjuju se  za zavrtanje i odvrtanje tirfona, zavrtanja, navrtki i dr. Na sl. 3 pokazan je električni ključ tipa TKO.

20190928 104738 12

Slika 3: Električna odvrtka tipa TKO

Mašina za blanjanje parketa 0 - 1 (sl. 4) upotrebljava se za blanjanje površina parketskih podova.

20190928 104738 13

Slika 4: Mašina za blanjanje parketa 0 - 1

Kao obrta glava sa noževima mašine za blanjanje parketa služi rotor kratko zatvorenog elektromotora, u obliku bubnja, na koji su učvršćena tri noža za blanjanje. Usled velikog obrtnog momenta mašina može skida šušku debljine do 3 mm, što joj daje prenost nad drugim mašinama za blanjanje parketa sa psoebnim elektromotorom i specijalnom obrtnom glavom sa noževima, pomoću koje se može skidati šuška debljine najviše 1,5 mm. Sa uglom rezanja 90o pomoću ove mašine može se obavljati fino blanjanje. Ova mašina se kreće pomoću dva prednja i dva zadnja valjka.

Za brušenje parketskih podova upotrebljava se mašina za brušenje parketa 0 - 8  (sl. 5).

20190928 104738 14

Slika 5: Mašina za brušenje parketa 0 - 8

Pre puštanja mašine u rad mora se proveriti sigurnost fiksiranja obrtnih delova, smer obrtanja cilindra za brušenje, pričvrćivanje brusnog platna, uzemljenje mašine. Puštanje mašine u rad treba vršiti sa podignutim cilindrom za brušenje.

Brušenje treba obavljati u paralelnim hodovima sa preklapanjem susednih hodova za 30 do 35 mm s tim da na preklopima ne ostaju tragovi. Mašina se u kretanju može zaokretati s spuštenim cilindrom. Pri prvom prolazu na mašinu se stavlja dopunski teret, da bi cilindar za glačenje prisno prilegao uz površinu koja se brusi.

Po završetku rada treba podići cilinder; isključiti elektromotor; isključiti ga iz struje i skupiti elektroprovodnik u pregradu koja je za to određena, brižljivo očistiti mašinu od prašine i izvršti profilaktički pregled mašine.

Kad se upotrebljavaju ručne elektrifikovane mašine treba se strogo pridržavati propisa o zaštiti rada kao i sanitarnih propisa za proizvodna preduzeća.

 

 

Srodni članci

Mane drveta

Mane drveta

Težina i vlažnost drveta

Težina i vlažnost drveta