Blog

Gateri

Gateri koji se primenjuju za rezanje trupaca na daske i grede dele se na vertiklane i horizontalne. Najčešće se primenjuju vertikalni gateri kod kojih se ram sa testerama kreće u vertikalnom pravcu - na gore i na dole. U horizontalnim gaterima, okvir sa testerama kreće se u horizontalnom pravcu levo i desno.

Vertikalni gateri dele se na stabilne, prenosne i pokretne. Stabilni gateri namenjeni su za preduzeća koja stalno rade na jednom istom mestu. Oni se po pravilu postavljaju na betonski temelj. Prenosni gateri namenjeni su za privremena, pokretna preduzeća. Oni se postavljaju na lakše temelje. Pokretni gateri namenjeni su za manje, pokretne radionice. Oni su na točkovima i idu sa jednog mesta na drugo pomoću traktora, kamiona i dr.

Po visini gateri se dele na dvospratne, 1 1/2 spratne i jednospratne,

Po mestu na kom se nalazi transmisija gatera, oni se dele na gatere sa gornjom i sa donjom transmisijom. Najrasprostranjeniji su gateri sa donjom transmisijom, pošto su napogodniji za rad.

Po broju poluga-radilica za pokretanje rama gateri se dele na teške, sa jednom polugom-radiliciom, na lake, sa dve poluge-radilice i na pokretne gatere.

Gateri sa jednom polugom-radilicom po pravilu su dvospratni, sa velikim brojem obrta, viskom produktivnošću i pneumatičkim distancionim upravljanjem. U gatere ovog tipa spada gater RD 75-2 (sl. 1).

201909173

Sl. 1: Gater RD 75-2 (opšti izgled)

Gateri sa dve poluge-radilice imaju olakšanu konstrukciju glavne osovine i brže kretanje rama sa testerama. Na sl. 2 prikazan je gater ovog tipa R-65.

201909174

Sl. 2: Gater R-65 (opšti izgled)

Pokretni gateri su spori sa malom produktivnošću.

Po rasporedu testera gateri se dele na bočne i pune. 

Po konstrukciji mehanzma za pokretanje trupaca gateri se dele na gatere sa neprekidnim pomakom, sa jednoprekidnim pomakom pri radnom i pri praznom hodu i sa dvoprekidnim pomakom.

Po broju olučenih valjaka pomoću kojih se kreće trupac gater mogu biti sa 4 valjka i sa 8 valjaka; ovi drugi primenjuju se za rezanje kratkih trupaca.

U osnovne tehničke karakteristike gatera spadaju: otvor, broj obrta zamajca u minutu, visina hoda, kretanje trupaca za jedan obrt valjka gatera, jačina motora i tip mehanizama za pomak trupca.

Otvor gatera je svetlo rastojanje između vertikalnih ramova. Otvor određuje najveću debljinu trupaca koji se mogu rezati u gateru.

Najveći prečnik trupca, koji se može razrezati na gateru sa datim otvorom može se izračunati po obrascu: D = B - (C + 1a), gde je D - gornji prečnik trupca u cm; B - otvor rama, cm; C - razlika između gornjeg i donjeg prečnika čela trupca, cm; a - rastojanje obezbeđenja predstavlja rastojanje između vertikalnog stupca rama gatera i donjeg čela trupca sa jedne strane, cm. Koeficijent obezbeđenja uzima se zbog ovalnosti balvana, postojanja čvorova, neravnina, krivina i dr. Obično je a = 5 cm.

 

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar

© 1997-2021 Savo Kusić. All Rights Reserved. Designed By Savo Kusić