Blog

Dugi i kratki trupci za proizvodnju  furnira

Dugi i kratki trupci za proizvodnju furnira

Furnir se izrađuje od dugih i kratkih trupaca: brezovog, bukovog, jovovog i hrastovog drveta. Za svaku vrstu drveta postoje odgovarajuće klase, dimenzije i tehnički uslovi, čije ispunjavanje je strogo obavezno za isporučioce sirovina.

Dugi i kratki trupci od brezovog drveta za izradu šperploča dugački su: 1,3; 1,6; 1,9; 2,2; 2,3; 2,6 i 3,2 m njihova debljina na tanjem kraju je 20 cm i više sa povećavanjem po 1 cm. Svaki kratak trupac treba da ima dužinski nadmer od 2 do 3 cm, a svaki dugačak trupac po 3 cm za svaki kratak trupac koji se iz njega iseca. Dimenzije dugih trupaca treba da su deljive bez ostataka sa dužinom kratkih trupaca.

Po kvalitetu drveta dugi i kratki trupci dele se na tri klase: I, II i III. Svaka klasa mora imati furnirsku zonu od najmanje 4 cm. Furnirskom zonom se smatra perifcrni deo dugačkog ili kratkog trupca. Njena debljina određuje se njenom širinom na minimalnom poluprečnilśu čela od unutrašnje površine kore ka središtu. Dugi i kratki trupci prve klase služe za izradu furnira viših klasa.

Dugi i kratki trupci bukovog drveta za izradu furnira moraju imati sledeće dimenzije po dužini: kratki trupci - 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 1,9; 2,3 i 2,6 m, a dugi dimenzije koje su deljive bez ostataka sa dužinom kratkih trupaca. Svaki kratki trupac treba da ima obavezni dužinski nadmer od 2 do 3 cm, a svaki dugi trupac 2 do 3 cm za svaki kratki trupac, koji će se iz njega izrezati. Debljina dugih i kratkih trupaca na tanjem kraju obično je 20 cm.

Po kvalitetu drveta bukovi dugi i kratki trupci dele se na tri klase: I, II i III. Oni moraju imati periferijsku zonu čija je širina najmanje

  • Za debljinu do 30 cm - 5 cm
  • Za debljinu od 31 do 50 cm - 7''
  • Za debljinu preko 50 cm - 9''

Dimenzija periferijske zone određena je širinom po minimalnom poluprečniku čela od unutrašnje površine kore ka središtu.

Jovovi dugi i kratki trupci za izradu furnira imaju sledeće dimenzije: kratki trupci 1,3; 1,6; 1,9; 2,2; 2,3; 2,6 3,2 m, a dimenzije dugih trupaca treba da budu deljive bez ostataka sa dužinom kratkih trupaca. Svaki kratki trupac treba da ima dužinski nadmer od 2 do 3 cm, a svaki dugi trupac - po 3 cm na svaki kratki trupac.

Debljina dugih i kratkih trupaca na tanjem kraju obično je sledeća:

  • Za dužinu od 1,3 do 1,6 m - 18 cm
  • Za dužinu od 1,9 do 3,2 m - 20 cm

Po kvalitetu drveta jovovi kratki i dugi trupci dele se na tri klase I, II i III.

Kratki trupci treba da imaju furnirsku zonu kod prečnika 30 cm - 4 cm, kod prečnika preko 30 cm - 5 cm. Borovi dugi i kratki trupci za izradu furnira imaju sledeće dimenzije: dužina kratkih trupaca - 1,3; 1,6; 1,9; 2,2; 2,3 i 2,6 m; dužina dugih trupaca - deljiva je sa dužinom kratkih trupaca. Svaki kratki trupac mora imati dužinski nadmer od 2 do 3 cm, a dugi trupac - 3 cm na svaki kratki koji će se iseći od njega.

Debljina dugih i kratkih trupaca odredena je za dužinu 1,3 i 1,6 m - 18 cm; za dužinu 1,9 m i više - 20 cm. Po kvalitetu drveta borovi dugi i kratki trupci dele se na dve klase: I i II.

Trupci za proizvodnju furnira mogu biti hrastovi, bukovi, orahovi, klenovi, jasenovi, brestovi, kestenovi, platanovi, kruškovi, jabukovi, topolovi, trešnjevi, bagremovi, brezovi, jovovi i grabovi.

Dužina ovih trupaca obično je 1,5 m. Ovi trupci moraju imati dužinski nadmer od 4 do 6 cm. Njihova debljina na tanjem kraju za drvo kruške, klena, jabuke, trešnje, belog bagrema i graba obično je 25 cm, a kod drveta drugih vrsta - 35 cm.

Po kvalitetu drveta trupci za izradu furnira dele se na dve klase: I i II. Ovi trupci isporučuju se sa korom, ali očišćeni od ostataka grana koji moraju biti zaravnjeni sa površinom stabla.

Čela trupaca moraju biti odrezana pod pravim uglom prema podužnoj osi. Dozvoljeno zakošenje reza ne sme biti veće od 0,1 prečnika odgovarajućeg čela. Kad postoji ovo zakošenje, onda se dužina trupca meri po najkraćem rastojanju. Kod trupaca na kojima je panj, umesto odrezivanja donjeg čela dozvoljava se odrezivanje bočnih žila korena.

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar