Blog

zakivanje eksera

Upotreba eksera i zakivaka

Zakucavanje eksera
 
Zakucavanje eksera je veoma jednostavno, ali ne znaju svi da to urade pravilno, da makar sačuvaju prste. Prvo pravilo je da čekić treba držati u ruci mirno i to tako da drška viri svega koji centimetar. Udaranje započinjemo lakšim udarcima, da učvrstimo ekser, a potom udaramo sve jače, elastičnim i odlučnim pokretima ruke. Da ne bismo u početku ekser držali prstima, možemo upotrebiti klešta povijenih pljosnatih čeljusti, ili parče kartona. Ekser ćemo tako pridržavati sve dok ga ne ukucamo dovoljno duboko da može  sam da se drži.
 
Upotreba tapetarskih (kolarskih) eksera
 
Ekseri su sve manje važan materijal za spajanje predmeta. lpak, barem za kućnu upotrebu, manji ekseri od mekanog gvožđa ili mesinga poslužiće nam u mnogim prilikama: kod tapetarskih radova, za pričvršćivanje platna slike na okvir, za spajanje delova okvira, za pričvršćivanje dna fioka u njihovim sedištima i dr. U ovim slučajevima mnogo se koriste tapetarski ekseri, koji su praktično bez glave (u stvari imaju cilindrično zadebljanje, koji deo milimetra većeg prečnika od prečnika samog eksera). Kada ih ukucamo, eventualno ispod same površine drveta, i zakitujemo rupu, postići ćemo estetski zaista zadovoljavajući rad. Za ukucavanje eksera ispod površine možemo upotrebiti i šilo ili veći ekser čiji je okrugli vrh prečnika dva ili tri milimetra.
 
zakucavanje eksera 
Upotreba eksera i lepka
 
Jedna pomoćna ali važna upotreba eksera (posebno tankih i dugih) je kod fiksiranja predmeta koji se lepe, a koji drugačije, pomoću stega, kanapa ili tegova ne mogu da se drže pod pritiskom. Kad se slepljivanje završi, eksere možemo ostaviti gde su, ili ih izvaditi. U slučaju spajanja lepkom i ekserima (letvica sa traverzom-prečkom, dve letvice postavljene u obliku slova T, Ietve pod pravlm uglom i slično), da bi spoj bio najčvršći, eksere valja da zakucavamo koso i naizmenično u različitim pravcima.
 
Napomene kod upotrebe eksera
 
Osim kod pakovanja (drvenih sanduka ili gajbi) ili većih grubih radova (ograde, kapije sa metalnom rešetkom), spojeve nikad ne treba da napravimo samo uz pomoć eksera. Veliki (građevinski) ekseri namenjeni su samo za već navedene grube radove i koriste se samo za meko drvo. Kad bismo veliki ekser ukucali u letvu od tvrdog drveta, napravila bi se pukotina u smeru vlakana drveta. lmajmo na umu i to da bolje drže dva ili tri manja eksera, nego jedan duži i većeg prečnika.
 
Za ukucavanje tanjih eksera upotrebićemo lagan čekić (bat od 100 gramа otprilike). Ako se pri ukucavanju ekser iskrivi zbog loše zadatog udarca ili zato što je preslab, valja da ga izvučemo i postavimo drugi. Ispravljanje eksera u sedištu bočnim udarcima možemo ponekad i pokušati, ali često se sedište raširi i zabijanje nam neće uspeti.
 
Zamena zakivaka
 
Problem zamene zakivaka može se u kući pojaviti kad nam, na primer, otpadne ručka s aluminijumskog lonca. Opravku možemo izvršiti na dva načina. U prvom slučaju (a), skinućemo stari zakivak, i postaviti novi, s upuštenom glavom, i osloniti ga о neku oblu površinu (ručnu stegu, težak čekić). Potom ćemo čekićem i oblikačem tući s druge strane po telu zakivka sve dok ne načinimo poluokruglu glavu. U drugom slučaju (b), postavićemo novi zakivak s poluokruglom glavom, osloniti glavu na oblikač (koji ćemo fiksirati pomoću stone stege), a tući ćemo čekićem po delu zakivka koji viri, sve dok ne popunimo sedište i ne dobijemo upuštenu glavu zakivka (kako je prikazano na slici).
 

Da li imate pitanje? Kliknite na lajk ili napisite komentar