boje

Karakteristike boja, veštačke boje, mešanje pigmenata, ostali materijal potreban za malanje

Boje
 
Osnovni preduslov za korišćenje boja je da budu poznate njihove mogućnosti međusobnog mešanja. U tablicama su dati polazni podaci za međusobno mešanje osnovnih tonova. (Вoја se stručnim jezikom naziva pigmetom).
 
Mogućnost mešanja pigmenata određuje se na osnovu sledećih dijagrama:
 
1. - terasijena crvena                                             
2. - litofon                                               
3. - cinkova bela                                                
4. - titanova bela                                           
5. - baritna žuta                                             
6. - kobaltova žuta                                      
7. - ultramarin žuta                                 
8. - hromna žuta                             
9. - hrom-narandžasta crvena             
10. - baltimore žuta                      
11. - žuti gvozdeni oksid                            
12. - kadmijum-narandžasto žuta    
13. - kadmofon                                 
14. - novo žuta                                 
15. - hromna mrka                            
16. - kelnsko mrka                            
17. - marsova mrka                          
18. - crveni gvozdeni oksid              
19. - kaput mortum                           
20. - cinober
21. - kadmijum crvena
22. - ultramarin
23. - mešana plava
24. - pariska plava
25. - kobaltna plava
26. - bremenska plava
27. - manganova ljubičasta
28. - hrom-oksid-zelena
29. - hrom-oksid–hidrat-zelena
30. - hromno zelena
31. - cinkovo zelena
32. - kobaltno zelena
33. - crni gvozdeni oksid
34. - crna kao čađ
35. - »sit« žuta
36. - karmin-lak
37. - minhenski-lak
38. - krapcinober
 
mešanje boja
 
mešanje pigmenata
 
Ostali materijali potrebni za malanje
 
Bela zemlja je vrsta gline svetle boje, prodaje se samlevena u prahu ili u obliku cigle i upotrebljava se za bojenje zidova. Boja joj je blago žućkasta, svetlosiva. Struktura joj je slabo zrnasta, lako se da zgnječiti i masna je pri dodiru.
 
Cigle za malanje izrađuju se od mlevene bele zemlje i vode, oblikovane su kao cigle. Dodatkom bečko–belog ili drugog materijala za mešanje tona i za vezivanje koriste se kao osnovni premaz (za grundiranje). Za izradu osnovnog premaza 1 kg-u bele zemlje treba dodati 1,5-2 l vode i 1,5-2 dkg tutkala za zgušnjavanje. Ova količina smese dovoljna je za grundiranje 3-4 m2 zidne površine.
 
Kreda je sastavni deo specifičnog zemljišta. Rastvara se u ugljenoj kiselini i koriste je neke biljke (nanosi od krede stvarali su se taloženjem ostataka morskih puževa, školjki i korala). Vađenje krede je samo onda ekonomično, ako se nalazi na površini ili neposredno ispod površine zemlje. Posle vađenja kreda se prvo samelje i ako nije dovoljno čista, čisti se raznim postupcima taloženja. 
 
Kreda dobrog kvaliteta mešana sa vodom daje kašastu supstancu i ne sadrži deliće peska ili gline. Zbog dobrog prijanjanja upotrebljava se za boje rastvorene u vodi. Važan je osnovni materijal. Upotrebljava se ne samo za bojenje belih tonova, nego i za grundiranje drugih tonova. Prodaje se u samlevenom ili komadnom obliku pod raznim imenima.
 
Kreda za kitove (molerski pomoćni materijal) je vrsta krede sive ili žućkasto sive boje. Pomešana sa smolom, firnajsom i sl. koristi se kao kit za prozore.
 
Vodeno staklo je mineralno bezbojno vezivno sredstvo. Može se razblažiti vodom. Kalijumovo vodeno staklo je najbolje vezivno sredstvo. Jakog je bazičnog dejstva i saponifikuje ulja. Zbog toga se ne mogu koristiti boje rastvorene sa vodenim staklom za uljne premaze. Sa vodenim staklom ne mogu se svi pigmenti i punioci mešati. Rastvara stako.
 
Tutkala ima više vrsta. Koštana tutkala imaju svetlo žućkastu mrku boju i slabo kiseli miris. Kožna tutkala su bez mirisa i imaju mrku boju. Biljna tutkala se rastvaraju u vodi samo neposredno pre vezivanja.
 
Pomoćni i izolacioni materijali
 
Sapun se koristi za pranje, a stipsa samo za izolaciju. Emfix–kit upotrebljava se za poravnavanje zidnih površina. Prodaje se u flašama od 1 kg.
 
Materijali i boje za farbanje prodaju se obično u gotovom obliku i na kutijama, odn. ambalaži, dati su potrebni podaci i uputstvo za upotrebu, mešanje i rastvaranje, te na ovom mestu ih nećemo posebno opisivati. Jedino toliko da spomenemo da su boje zapaljive, eksplozivne i da su im pare otrovne.
 
karakteristike boja
 
boje karakteristike
 
karakteristike pigmenata
 
veštačke boje
 
Nekoliko vrsta molersko-farbarskih materijala
 
VOBA i JUBOFLOR - gotovi materijali za krečenje u raznim bojama. Boja je pomešana sa svim potrebnim sastojcima (krečom, tutkalom i sl.). Prodaje se u kesama i ima izgled praha. Za krečenje je potrebno samo sadržinu kesa rastvoriti u vodi.
 
DURLIN - univerzalne lak-farbe za drvo, gvožđe i sl. Ima ih u raznim bojama. Brzo se suše i dobrog su kvaliteta. Prodaju se u limenim kutijama.
 
KARBOLIN - farbe za drvo i metal. Ima ih sa sjajem i bez sjaja. Prodaju se u limenim kutijama. Dobrog su kvaliteta.
 
ZASTAVA - REPARATUR - emajl farba za karoserije svih vrsta motornih vozila.
 
BALKAN - sprejovi auto-laka za motorna vozila. Ovo sredstvo se može upotrebiti za manja oštećenja farbe na kolima vrlo jednostavno, pritiskom na pumpicu. Ima ga u više boja.
 
BONALUX - uvozno sredstvo za farbanje karoserije motornih vozila sa lakom.
 
POLIKOLOR - paste za nijansiranje lakova i boja, u devet nijansi.

Srodni članci