מעבל אַפּאָולסטערי

פאַרבייַט פון וואָרן מעבל אַפּאָולסטערי און טיר אַפּאָולסטערי

Tapaciranje nameštaja
 
Postupak tapaciranja - ovog nimalo jednostavnog i zbog toga samo za one koji imaju spretne ruke preporučljivog posla - objasnićemo na jednom češćem poslu, tapaciranju fotelje.
 
Posao počinje rasklapanjem stare fotelje. Prilikom rasklapanja treba dobro paziti i zapamtiti strukturu tapaciranja a isto tako paziti na to da ne upropastimo materijal, jer ćemo ga ponovo koristiti. Ali da vidimo, kakav je materijal potreban za tapaciranje? U prvom redu potrebni su odgovarajući punioci: morska trava, lanena slama, kučine, vata, količina razne životinjske dlake ili, ono što se najviše upotrebljava: laticel i penasti materijali.Potrebne su i noseće trake (tekstilne, gumene i metalne), unutrašnje tkanine (sargija, molino, platno za postavu), opruge i ostali tapetarski rekviziti (hartija, kanap, konac. dekorativni kanap, dekorativni ekseri) i najzad tkanina, koža ili veštačka koža za oblaganje. Naravno, potreban je i odgovarajući alat: čekić, alat za izvlačenje materijala i eksera, za naprezanje trake, ravna i savijena igla, igla sa dva vrha, klešta,makaze, merna traka, kanap za šivenje i makaze za lim.
 
Kako treba rasklopiti tapacirani nameštaj? Prvo moramo pojedinačno izvaditi dekorativne i tapetarske eksere a potom skinuti tkaninu za oblaganje. Ako je tkanina još u dobrom stanju, onda je treba hemijski očistiti, a ako je već istrošena, onda moramo kupiti novu. Posle ovoga treba skinuti molino (tkaninu koja pokriva vatu) kao i vatu. (Staru vatu preporučljivo je zameniti novom.) Zatim moramo odstraniti platno, morsku travu, opruge kao i noseće trake. Izvađeni afrik (dlaku) potrebno je temeljno očlstltl od prašine i ponovo ogrebenati, ili ako to nije moguce, onda rukom preraditi. Na kraju treba pregledati opruge i zameniti one koje su slomljene i ispružene. Isto tako moramo zameniti stare i nedovoljno jake trake.
 
Tapaciranje fotelja
 
Posle rasklapanja, pripreme alata i nabavke novog materijala može se započeti sa tapacrranjem. Kako možemo ponoviti. tapacirung jedne fotelje? Tapacirane fotelje obično su snabdevene visokim oprugama.Za deo sedišta treba 9-12 opruga a ako stari tapacirung nije imao toliko opruga treba ga dopuniti. (Za naslonjač treba isto toliko opruga, samo manjih visina.)
 
Na očišćeni drveni ram treba prvo pričvrstiti trake. Kraj trake postaviti na donju ivicu rama i na 2 cm udaljenosti od kraja zakucati sa tri eksera. Zatim deo od 2 cm povratiti i čvrsto fiksirati sa pet eksera. Pojedine trake treba da imaju međusobno rastojanje od 3–5 cm i na završni red postaviti i poprečni red traka i to tako da okomite i poprečne trake budu međusobno prepletene. Vrlo je važno da trake budu dobro zategnute i zbog toga ih, pre nego što slobodan kraj fiksiramo, treba alatom za naprezanje napregnuti. Ako ovakav alat nemamo, možemo koristiti i jednu zasečenu drvenu letvu okruglog preseka. Traku uvlačimo u zasečeni otvor letve i uvrtanjem letve, koju smo prethodno pritisli uz bok fotelje, naprežemo traku. Svakako pre naprezanja, treba između fotelje i letve postaviti neku meku tkaninu da ne bl oštetili politir fotelje.
 
Posle zatezanja traka, treba pričvrstiti opruge. Najbolje su opruge koje imaju 5-6 navoja. Opruge treba da se naslanjaju na mesta ukrštanja traka, jer će im ovako moć nošenja biti veća i treba ih postaviti tako da im kuke na krajevima u jednom redu gledaju na levo, a na drugom redu na desno. Pravilno postavljene opruge treba na donjem kraju zašiti za trake, a zatim ukucati eksere u okvir, u istom pravcu sa redom opruga i za ove eksere vezati kanape za vezivanje opruga. Jedan kraj kanapa treba vezati za ekser, zatim na svakoj opruzi na dva mesta kanap vezati, zaplesti za oprugu i na kraju vezati za ekser na drugo] strani. Na isti način treba vezati opruge i u poprečnom pravcu tako da one budu fiksirane u četiri tačke.
 
מעבל אַפּאָולסטערי
 
Vezane opruge treba obložiti platnom za opruge (juteno platno) i oblogu labavo pričvrstiti tapetarskim ekserima za okvir. Na platno za opruge stavlja se »punilac« npr. osvežena morska trava. Punilac treba prvo postaviti na ivice sedišta, zatim na sredinu i to u toj količini da se prilikom sedenja ne osećaju opruge. Pošto smo ravnomerno postavili punilac postavljamo donje platno, izrezano od sargije, i privremeno ga zatežemo pribadačima. Konačno fiksiranje možemo izvršiti na dva načina: 1. pribadačima pričvrstimo platno ispod bočnih ivica i formiranjem ivica zašijemo: 2. sargiju pričvrstimo ekserima za okvir. Eksere, koje treba ukucati na svakih 6-8 cm, prvo ukucamo samo do polovine, zategnemo platno i navlačimo na eksere i samo tada ukucavamo eksere potpuno u drvo.
 
Dа bi sprečili pomeranje punjenja, ceo tapacirung treba prošiti ravnomerno raspoređenim prodevcima. Kod prvog prodevka rub tapacirunga treba prihvatiti između četiri prsta i palca i od gornjeg prsta za oko 5 cm postaviti prvi prodevak, a ostale na ravnomernom rastojanju od ovog. Zatim dolazi obrada rubova oko sedišta, na okomitim stranama i na naslonu. Punjenje treba još jednom razmestiti, podesiti i tamo gde je to potrebno, iglom utiskivati punilac. Tapetarima je poznato više vrsta šivenja rubova. Mi ćemo opisati samo najjednostavnije. Prvo treba formirati ivice na uglovima da ne bi došlo do klizanja punioca a zatim započeti sa prvim zašivanjem na 4 cm od ruba. Iglu treba zabadati desnom rukom odozdo na gore, a levom stisnuti materijal i istovremeno otkloniti još postojeće eventualne neravnomernosti. Posle prvog prodevka nastavljamo šivenje krećući se sa leva na desno ravnim, 4-6 cm dugačkim prodevcima.
 
Drugo zašivanje počinjemo na udaljenosti od rubova, za 2-2,5 cm krećući se sleva nadesno sa sličnim prodevcima. Sada je već međusobno rastojanje pojedinih prodevaka samo 2 - 3 cm. Dok desnom rukom šijemo, dotle levom formiramo rubove i ravnamo punilac. Za oba šivenja treba koristiti dobar i jak kanap i posle 4 - 5 prodevaka sa donje strane zavezati šivenje da bi ga kasnije, ako to bude potrebno, mogli zategnuti. Ovim smo konačno završili donje tapaciranje na koje se postavlja gornji tapacirung.
 
Punilac se ne može uvek tako podesiti da posle ušivanja donjeg platna bude potpuno ravan. Preostala ispupčenja i neravnine odstranjuju se gornjim tapaciranjem. Gornjim tapaciranjem se može formirati i konačan oblik tapacirunga. Prema tome, treba postaviti novi sloj punioca na donji sloj. Ovim se obezbeđuje mekoća i ravna površina tapacirunga. Prvo treba ispuniti udubljenja koja su nastala kod šivenja rubova i prošivanja a potom se postavlja novi sloj punioca u debljini od 2-3 cm. Za ovu svrhu najbolje je koristiti finu dlaku, laticel ili penasti materijal. Na sloj punioca na kraju treba ravnomerno postaviti tanak sloj vate i ivice ovog sloja podviti ispod materijala punjenja da ne bi punilac kasnije prodirao kroz tkaninu »mebl-štofa«.
 
Sledeći zadatak je stavljanje platna za oblaganje skrojenog od molina. Najjednostavniji način pričvršćivanja ove obloge jeste zašivanje za rub. Skrojeni molino, čije dimenzije odgovaraju tapaciranoj površini, treba na rubovima povratiti za oko 1 cm i pribadačima pričvrstiti za četiri ugla tapaciranog dela. Zatim fotelju bižljivo poravnati, eventualno i sesti na nju, da bi molino dobro prionuo za tapacirung i pribadačima opet zategnuti. Potpuno ravan molino, bez bora, treba otvorenim prodevcima zašiti za rubove.
 
Najbolje. је tapacirung i sa donje strane pokriti nekim gusto tkanim materijalom da bi sprečili ispadanje delića punioca a time i prljanje poda.
 
Sada su već unutrašnji radovi završeni i možemo pristupiti oblaganju. postavljanju presvlake. Prvo treba tkaninu iskrojiti na potrebnu dimenziju i na stolu dobro rastegnuti da se ne bi odmah posle postavljanja razvlačilo i stvarala nabore. Rastegnutu tkaninu treba postaviti na površinu koju oblažemo i po jednim ekserom pričvrstiti na četiri ugla. Zatim ekserima pričvrstiti dve strane, a na suprotnim stranama zategnuti i pri tome udarati rukama. Prilikom zatezanja i poravnavanja treba polaziti od sredine prema rubovirna da bi izbegli stvaranje nabora. Zatezanje treba nastaviti sve dotle dok površina ne bude potpuno ravna. Kod uglova treba tkaninu tako skupiti da nabori budu ravnomerni i obraditi skrivenim prodevcima. Pažnja! Površina i ovde treba da bude ravna.
 
Ako na donje rubove fotelje želimo postaviti dekorativni kanap, onda pričvršćivanje tkanine treba izvesti bez povraćanja, tj. zakucati je tapetarskim ekserima za drveni okvir i obložiti unaokolo željenim širitom. Ako želimo da koristimo dekorativne eksere, tkaninu treba pričvrstiti na donjem delu okvira tako da se od ruba tkanine povrati deo širine od oko 1 cm i tapetarsktm ekserima dobro zakuca. Na kraju u donji rub unaokolo ukucavamo dekorativne eksere pazeći pri tom na to da budu na jednakom rastojanju.
 
Tapaciranje vrata
 
Tapaciranje vrata se u zavrsnosti od njihove konstrukcije može izvršiti na dva načina. Jedan od načina iziskuje da vrata, koja želimo tapacirati budu potpuno ravna, jer se onda tapacirung može neposredno postaviti na površinu vrata.
 
Potreban materijal
 
Izolacija: mekani penasti materijal, ploča debljine 20-30 mm dimenzija koje odgovaraju dimenzijama vrata (eventualno i od više komada). Obloga: mekani, elastični skaj dimenzija koje su veće za po 10 cm od dimenzija vrata. Lepilo: neka vrsta brzo sušećeg lepila od veštačke materije. Ekseri. tapetarski dekorativni ekseri, ekseri za pričvršćivanje dim. 16x16 (sl. 1, deo a.)
 
Sa vrata treba demontirati kvake i lim brave a zatim ih skinuti i postaviti u vodoravan položaj. Olovkom izvući okvir za 1,5 cm od ivice (sl. 1, deo b). Ako se želi tapacirati samo ona strana vrata koja je prema okviru, onda pre nego što se demontiraju kvake, treba zatvoriti vrata i obeležiti pored okvira dokle će ići tapacirung. Od ove oznake za 1,5 cm prema unutrašnjosti treba izvući novi okvir. Ploču penastog materijala iskrojiti tačno po dimenziji ovog unutrašnjeg okvira i na njoj izrezati mesto lima brave (sl. 1, deo с). Površinu vrata i površinu penaste ploče treba namazati lepilom i brižljivo postaviti penasti materijal na obeleženo mesto i zalepiti (sl. 1, deo d.).
 
tapaciranje vrata
בילד 1
 
Zatim treba (podizanjem rubova) namazati lepilom stranice ploče penastog materijala i donju površinu vrata pored okvira u širini od 3 cm (sl. 1, deo e). Moramo sačekati da lepilo malo »uhvati« i nekim pljosnatim alatom (npr. širim šrafcigerom) brižjivo utisnuti i podesiti donju ivicu penastog materijala a zatim zalepiti (sl. 1, deo f.) Na ovako pripremljenu osnovu treba postaviti materijal obloge od skaja, zategnuti i fiksirati na svakih 5 - 10 cm ekserima, tako da se ekseri ukucaju samo do polovine. Zatim se opseče skaj pošto se ostavlja 1 cm od ucrtanog okvrra (sl. 1, deo g).
 
Kod brave skaj se malo useče pa se izreže mesto kvake i otvor ključa (sl. 1, deo h.) Skaj se sa donje strane fiksira lepljenjem a zatim montira lim brave. Eksere za pričvršćivanje treba pojedinačno izvaditi (sl. 1, deo i.) i uz kontinualno povraćanje rubova skaja i zatezanje opet fiksirati do polovine zakucanim ekserima. Posle ovoga, uz kontinualno vađenje eksera za pričvršćivanje, zakucati dekorativne eksere (sl. 1 deo j) Prvo treba fiksirati uglove. Maksimalno rastojanje između glava eksera može biti 1-2 mm. Treba paziti na to da rub skaja, odn. eksera, ne bude van obeleženog okvira.
 
Ako površina vrata nije ravna nego је sa umecima, tapacirung treba napraviti na posebnoj osnovi. Potreban dodatni materijal za ovaj način rada je: šper ploča ili ploča od drvenih vlakana debljine 3-5 mm za osnovnu ploču dimenzija za po 3 cm manjih od dimenzija vrata. Капар za vezivanje: laneni konac ili tanki kanap, dekorativna dugmad sa omotom od skaja.
 
tapaciranje
בילד 2
 
Prvo treba na osnovu i na ploču od penastog materijala nacrtati mrežu za postavljanje dugmadi (međusobno rastojanje vodoravnih linija treba da je 10 cm, a okomitih 7,5 cm). U preseku ovih linija na osnovnoj ploči treba izbušiti otvore prečnika 5 mm, a na ploči od penastog materijala otvore prečnika 30-40 mm. Otvore na ploči od penastog materijala možemo izbušiti probijačem za kožu (ili u nedostatku toga, modlom za pogačice sa oštrim ivicama uz pritisak i okretanje sl. 1, deo k.) Posle bušenja rupa treba penasti materijal zalepiti (bez lepljenja rubova), postaviti skaj i uz povraćanje ivica fiksirati do polovine ukucanim ekserima. U rupice dugmadi treba uvlačiti jak laneni konac i šilom za šivenje ili iglom sa dva vrha provući kroz otvore - (sl. 2). Posle uvlačenja dugmadi, kanap treba namotati na eksere koji su ukucani do polovme i zatim ukucavanjem eksera fiksirati ih. Sada već možemo izvaditi eksere kojima je skaj pričvršćen i zavrtnjevima pričvrstiti osnovnu ploču za vrata. Dalje operacije su identične sa prethodno opisanim. Sličan efekat ćemo postići i onda ako kupimo specijalne eksere čije glave obložimo skajern. Na skaju krojačkom kredom nacrtamo mrežu, odgovarajuće tačke probušimo šilom i eksere ukucamo alatom do željene dubine. 
 
 

שייַכות אַרטיקלען