முன் கதவு

மரம் மற்றும் மர அலுமினியத்திலிருந்து தனிப்பயனாக்கப்பட்ட நுழைவு கதவுகள்

வெளிப்புற மர தச்சு உற்பத்தி!

நாங்கள் மரத்தை உருவாக்குகிறோம் பால்கனி கதவு, நுழைவாயில் கதவு, ஜன்னல்கள், உள் முற்றம் தண்டவாளங்கள், வாயில் தண்டவாளங்கள்...

நமது தச்சு வேலை மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது தரம் உலர்ந்த மரம், மிகவும் நவீன மர உலர்த்திகளில் உலர்த்தப்படுகிறது. துல்லியமான மூட்டுகள் i உயர்ந்த மரவேலை பாதுகாப்பு வெளிப்புற வானிலை நிலைகளிலிருந்து, உங்களுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது வலிமை மற்றும் நீண்ட ஆயுள் தச்சு வேலை.