Blogg

träfogstekniker

Teknik förenar trä

Teknik förenar trä

Du har antagligen redan hört talas om trähus som tidigare byggdes i kuperade områden utan en enda spik. Byggandet av sådana hus krävde mycket tålamod och skicklighet för att montera delarna. Exemplet med dessa hus visar oss att trädelar kan "klippas" på ett sådant sätt att de sitter ordentligt på varandra och samtidigt står stadigt. Vi kan också tillämpa detta om anslutningarna förstärks: med spikar, träskruvar, lim, kalllimning etc.

Spikaren (fig. 1, del 1) håller fogen bara ifallet när det utförs med två naglar. Detta gäller även föreningenutförs med träskruvar. Ungefär en spik eller skruvför trädelar kan roteras runt en axel.

Träfogar

Det enklaste sättet att sammanfoga trä är att fälla det om två material överlappar varandragog, och fogen är ansluten, fäst med spikar eller skruvar förträ (fig. 1, del 2a). Skarven är mer hållbar om den är meddelarna avlägsnas snett i ett lager för att erhålla en avfasad Zförening (figur 1, del 2b). Om fogen utsätts för trycki fogens riktning, då är det bättre att ta varje del på platsfogen avlägsnas hälften av tjockleken och fogen görs enligt bilden1, del 2s. Denna fog kan bara hålla en fastskruv och glidningen på fogen förhindrar skåran.
 
träfogar
BILD 1
 
Den tandade vikningen bildar en solid förlängningsfog iutan användning av skruvar. Nackdelen med denna förening är att den smälter sammantvå delar kan rapporteras endast från sidan (figur 1,del 2d).
 
För större bitar är fogar med kantkant eller säkrarepå spåret och fjädern (fig. 1, del 3). För att upprätta anslutningen, på ji ett stycke bildas en fjäder och i den andra en spår (sådanfog förekommer i trägolv eller parkett). Kodaav dessa fogar måste passformen vara korrekt och delarna måste varaprecisionsbearbetning med mejsel, knapp och profilhyvel.Den hårda kanten på ritbordet fästs på detta sätt.
 
Det är lättare att ansluta till ett kantskår, där båda delarna ärskär på samma sätt. Här är det nödvändigt att bara göra kantenhack med en profilplanerare.
 
Anslutningen med träpluggar (Figur 2, del 1) utförsmed runda eller fyrkantiga träproppar. Föreningar som dennadu kan ses vid stolarna och pallarna. För runda pluggar,som är uppdelade eller gjorda på en svarv, förenas i en annan delborröppningar. Det finns en möjlighet att borra i båda delar av fogenöppningar och pluggar tillverkade separat från lövträ. Det är viktigtatt det finns minst två pluggar i skarven (det finns ungefär en kontaktförmågan att rotera materialet runt en axel)och att hålen är djupare än pluggarnas längder. Tvärtompluggen vilar på hålets botten och fogen kan inte dras åt.
 
Stickkontakten med en mejsel (Figur 2, del 2) är tyngregör samma som det erforderliga hålet för det, men är för sammanfogningmed en kontakt som görs på detta sätt räcker det bara med en kontakt. Göri fall där delen inte får rotera kring sin axel.Försiktighet bör iakttas för att hålla en tillräcklig tjocklek runt öppningenljina så att det på grund av lasten inte går sönder på den delen.
 
gå med träd
FIGUR 2
 
För att binda längre bitar längs sidorna appliceras dentrapesförband (svanssvansfog) (figur 2, del3). Det krävs mycket tålamod för att skapa denna anslutningbarverktyg. Används när hyllor ansluts. Den viktigaste är intefördelen med en sådan anslutning är att anslutningen endast kan utföraspå sidan. "Svalans svans" måste komma in i ett spår som är tvärgåendei riktning mot fibrerna, annars finns det en riva, en fraktur anslutenArbetar.
 
Kortare bitar är förenade med tungan och spåret (figur 2, del4). Skarvarna som är kortare här är gjorda på samma sätt som kodengolvbrädor, bara de är kortare här. Ändradformen på denna fog för sammanfogning av längre delar är en fog medtänder (bild 3, del 1).
 
typer av träfogar
FIGUR 3
 
För hörnfogar används fjäderfogens sneda form.spår (fig. 3, del 2) eller spårinförd triangelfogplugg eller externt fäst triangelförstärkning (Figur 3,del 3). Den används främst vid tillverkning av ramar förBilder.
 
Fogar som kan demonteras utan problem utförsmed hjälp av en plugg och en kil (fig. 3, del 4). De drar åt och tar isärsom du önskar.
 
Om vi av någon anledning inte kan utföra plug-wed-anslutningen,då kan en solid fog uppnås genom att kila fast den hårdaträ med en vinkel mellan 2 och 5 ° eller en metallkil, som hamras i pluggensom tidigare drogs in i öppningen (Figur 4, del 1). Kilvidgar kontakten och stärker därmed anslutningen. Ett exempel på denna anslutning ärfästa hammarhuvudet på brädet. Pluggen måste ståmed bladet normalt i riktning mot fibrerna både i öppningen ochoch i kontakten, annars kan det lätt komma, istället för att fästa, tillgemensam sprickbildning.
 

Lastfördelning

Slutligen kommer vi att visa några exempel på självbärandekonstruktioner. I figur 4, del 2, se snedstrålen.Den sträckta strålen på detta sätt glider inte av pelarna och de krafter somsom förekommer i bärare är normala mot längdaxeln och inteorsaka sned böjning av pelarna.
 
självbärande konstruktion
FIGUR 4
 
Figur 4, del 3, visar lutningen på den lutande balkenpå det horisontella. Sönderdelning sker med denna föreningsneda krafter till horisontellt och vertikalt. Den vertikala kraften verkarpå en horisontellt placerad balk, medan den horisontella verkarpå ”näsan” på strålen. När vi bildar ett förhållande som detta måste vise till att den "horisontella balkens" näsa är tillräckligt stark, jadet går inte att bryta på grund av horisontell kraft, även glidning,rivning av hela strukturen.
 
Figur 5 visar "belastning" och "självbärande"dörrkonstruktion. (Självbärande är konstruktionen somdet behöver inte stärkas separat, det håller.)
 
last och självbärande dörrkonstruktion
FIGUR 5
 
Bilden ovan visar det på grund av vikten på dörrgångjärnendeformeras (dörren sänks). Övre beslaget dras ut medanden nedre pressas mot väggen.
 
Den mellersta bilden visar hur man kan trycka på dörrengör självbärande. Dörrens vikt tas över förstärktdiagonalt kort Z och därför måste vi ansluta det till det övreoch en nedre planka med näsutlopp för att förhindra att den glider.Figuren nedan visar den självbärande strukturen för utsugetgenom att klippa stålkabeln.
 
Det är viktigt att delarna för sammanfogning av virket är som de ärså exakt som möjligt, dvs. att pluggen passar exakt i hålet, tanden intandhål etc. För att uppnå detta måste vi antingen exaktmäta och markera, använd specialverktyg eller gör shablon eller ... etc. Den enklaste lösningen är dock attskapa först en del och använd den som en mall förmarkera en annan del. På detta sätt dock gjorde den förstadelen är inte den mest exakta, den andra delen kommer att justeras, respfusk (Figur 6).
 
göra träfogar
FIGUR 6

Har du en fråga? Klicka på en like eller skriv en kommentar