Blogg

Träparkett

Parkett består av träplankor för golvbeläggning, som är ordentligt trimmade på pannan och täckta på fyra sidor, med smala sidor av en speciell profil.

 

Parkett är gjord av plankor (friser) som skärs av vanliga brädor. Måtten på dessa kort (i mm) är som följer:

  • För längd 170 .................................. 40 - 80
  • För längd 220 .................................. 40 - 85
  • För längd 270 .................................. 40 - 95
  • För längd 320 .................................. 40 - 95
  • För längd 370 .................................. 40 - 95
  • För längd 420 .................................. 50 - 95
  • För längd 470 .................................. 50 - 95
  • För längd 520 .................................. 60 - 95

Bredden på bok- och björkskivor bör inte överstiga 75 mm. Tjockleken på dessa parkettbrädor med en sluttande kant av ek, ask, lönn, bok, alm och hornbalk föreskrivs till 16 mm; för parkett med en sluttande kant av lärk, björk och tall - 22 mm; för parkett med fjäder och spår av ek, aska och hornbalk - 22 mm; för parkett med fjäder och spår av lärk, björk och tall - 25 mm.

Parkettbrädans dimensioner för tjocklek och bredd antogs för trä med en fuktighet på 15%. Om träet har högre luftfuktighet måste brädorna ha överskott på grund av torkning. Avvikelser från de föreskrivna måtten är tillåtna för längd ± 5 mm och för bredd och tjocklek ± 1 mm
Parkettbrädor är gjorda av ek, ask, lönn, bok, alm, hornbeam, lärk, björk och tall. Tallplankor måste skäras radiellt; lutningsvinkeln för ringarnas linje mot plankans yta får inte vara mindre än 450. Luftfuktigheten i bok- och björkskivor, som levereras under perioden 1 maj till 1 oktober, får inte överstiga 25%. Parkettbrädor är tillverkade i klass I och II. Parkett har olika kantprofiler:

20190730

Sl. 9. Parkett med en sluttande kant för läggning av mastik: a - av ek, ask, lönn, bok, alm och hornbeam;

b - av lärk, tall och björk

a) parkett med en sluttande kant, när brädorna har raka sluttande kanter. När du lägger parkett läggs dessa brädor över mastikbeläggningar eller fixeras med tunna naglar, de är gjorda av ek, ask, lönn, bok, alm och hornbeam (fig. 9, a) som av lärk, tall och björk (fig. 9, b). ;

b) parkett med spår, när brädorna har spår på kanterna, i vilka anslutande lameller införs för ömsesidig anslutning vid läggning av parkett (fig. 10);

20190730 1

Sl. 10. Parkett med spår:

a - av ek, lönn, ask, bok, alm och hornbeam; b - av lärk, tall och björk

20190730 11

Sl. 11. Parkett med rabatt:

a - av ek, lönn, ask, bok, alm och hornbeam; b - av lärk, tall och björk

c) parkett med rabatt, när brädorna har en sned rabatt på kanten, som tjänar till att ansluta dem till den asfalt som parketten läggs över (fig 11).

e) parkett med fjädrar och spår, när brädorna har fjädrar och spår (fig. 12), kan endast uttryckas från ek, ask, lönn, bok, alm och hornbeam.

 

20190730 12

Sl. 12. Parkett med fjäder och spår

a - av ek, ask, lönn, bok, alm och hornbeam; b - anslutningslist för sammanfogning av parkett

Parkettens mått är följande (i mm):

längd bredd med en ökning med 5 mm
150 35 - 75
200 35 - 80
250  
300 35 - 90
350  
400 55 - 90
450  
500 55 - 90

Bok- och björkparkettens bredd bör inte överstiga 70 mm. När du använder produktionsavfall är det tillåtet att göra parkett med spår, liksom med en fjäder och ett 22 mm tjockt spår. I detta fall måste tjockleken på parkettens slitdel ökas till 12 - 13 mm. Måtten på de anslutande lamellerna är 30 x 14 x 4 mm.

Avvikelser från de föreskrivna dimensionerna i parkettens längd, bredd och tjocklek är tillåtna ± 0,3 mm, i bredden på latten ± 2 mm, i tjockleken på latten ± 0,1 mm: i längden på latten ± 0,5 mm, i dess bredd ± 2 mm , med sin tjocklek ± 0,1 mm.
Parketten är gjord av ek, ask, lönn, bok, alm, hornbeam, lärk, tall och björk. Tallparkett tillverkas endast i ett radiellt snitt med en lutande vinkel på ringarnas linjer mot brädans yta större än 450. Sammanfogande lameller är gjorda av mjukt trä. Luftfuktigheten för parkett och lameller bör vara 8% med en tolerans på ± 2%.
Parkett har två klasser: I och II.

Träet på batten ska vara starkt, utan att ruttna och sprickor, och träet i den anslutande latten, förutom detta bör vi inte ha några knutar.
Brädorna måste ha parallella raka breda och laterala sidor (kanter).
Plankarnas pannor måste skäras vinkelrätt mot plankans längdaxel. Vid kontroll av pannans riktighet är en avvikelse på högst 0,25 mm tillåten.
Fjädern och spåret måste ha samma storlek längs hela längden och måste ha samma avstånd från brädans baksida. Avvikelser är mest tillåtna
± 0,25 mm. Våglängden vid hyvling vid kanterna får inte vara mer än 3 mm och på ytan av ytan - högst 5 mm. En undermåttig del och fördjupningar är tillåtna på baksidan av maximalt 0,3 mm. Skärningar och trasiga delar är tillåtna på ytan av ytan upp till 0,3 mm djup och på baksidan och den nedre halvan av kanterna upp till ett djup av 2 mm.

Har du en fråga? Klicka på en like eller skriv en kommentar