Blogg

Tillbehör och verktyg för applicering av färg och lack

För applicering av färger och lacker genom sprutning appliceras tryckluft, som skapas av en kompressorstation, som består av en kompressor och en mottagare.
Tryckluft från mottagaren kommer in i oljeavskiljaren (fig. 1) där den rengörs från vattenånga och oljedroppar blandas med den i kompressorcylindrarna. Från oljeavskiljaren, under ett tryck på 2,5 till 3 atm. den renade luften kommer in i sprutpistolen (fig. 2) och färgdämpningstanken med ett tryck på 0,1 till 1,5 atm. (Fig. 2) beroende på färgens eller lackens densitet.

 

20190928 144448 3

Figur 1: Längdsnitt av oljeseparatorn

20190928 1444489 31
Figur 2: Sprutpistol

20190928 1444488 31

Figur 3: Färgdämpningstank


Formen på sprayen eller lackstrålen beror på sprutans position på spruthuvudet. Fördelarens horisontella läge smalnar droppstrålen i det vertikala planet (fig. 4, a). Den sneda (diagonala) positionen för finfördelaren ger en rund stråle med droppar (fig. 4, b). När finfördelarens läge är vertikalt bildas en smal stråle som i fig. 4, c. Valet av droppstrålens form beror på produktens konstruktion. Vid applicering av färger eller lacker på stora ytor appliceras en platt plan stråle och på en gitterkon.

20190928 144448 32

Bild 4: Sprutans placering på spruthuvudet och motsvarande sprutbalkar

Målning och sprutning sker i speciella kamrar eller stugor (fig. 5) som består av en halvcirkelformad staketvägg, en skivspelare, på vilken produkten eller elementet placeras, en färg- eller lackfälla och en ventilationsanordning. Vid massmålning av produkter genom sprutning tillverkas ett transportband som består av en serie hytter eller kamrar av pulserande eller kontinuerligt transportmedel, värmeenheter i form av ribbade rör, placerade i mellanrummen mellan kabinerna och på transportbandet.

20190928 144448 33

Figur 5: Hytt för att måla mindre produkter genom sprutning

Stål- eller träspatlar används för att applicera kittet (fig. 6).

20190928 144448 34

Figur 6: Spatlar

I de flesta fall appliceras färger och lacker med borstar (bild 7).

20190928 144448 35

Figur 7: Penslar

Den tekniska processen för bearbetning av en snickeriprodukt bestäms av dess syfte, villkoren för dess utnyttjande, kvaliteten på träet som den är tillverkad av och det målningsmaterial som kommer att användas för dess bearbetning. Figur 8 visar strukturen för nitrofärgbeläggningen. Nitrofärger är kända för att bilda ogenomskinliga beläggningar. Även ogenomskinliga beläggningar bildas av oljefärger och emalj, därför är den nämnda strukturen typisk för dem.

Vid bearbetning med olja och spritlack, nitro-lack och polering är lokal plåsterning av hela ytan inte nödvändig, och polering och lackering med en slutlack kan utelämnas.

20190928 144448 36

Figur 8: Konstruktion av färgbeläggning

Har du en fråga? Klicka på en like eller skriv en kommentar