Blog

cnc operater

Uporaba LEAN orodja-študija primera v inženirstvu pohištvo Savo Kusić Sombor

Prevladujoča dejavnost podjetja je proizvodnja unikatnega pohištva po meri. Izraz "pohištvo" pomeni široko paleto različnih izdelkov. Kot cilj podjetja je navedena želja, da kupcu omogočimo nakup celotnega mizarskega pohištva za hišo v obratih tega podjetja. Z nakupom sodobnih računalniških sušilnikov lesa se je odprl prostor za servisno sušenje in prodajo posušenih materialov.

Kot rečeno, so osnovni izdelki podjetja domača miza in suhi materiali. Izraz domače mizarstvo med drugim vključuje: kuhinje, stopnice, sobe, mize, okna, omare, kose pohištva.

O podjetju- Zgodovina razvoja podjetja

Podjetje je od svojega delovanja doživelo številne izboljšave, kar je normalno za današnji dinamični trg in če se načrtuje, da bo ostal na tekmi s konkurenco. Našteli bomo nekaj osnovnih poslovnih izboljšav in opisali nekaj največjih, ki so prinesle največji poslovni napredek. Izgradnja sušilnice v letu 2007

Nabava dveh najsodobnejših računalniških sušilnikov lesa. Ta naložba se je izkazala za doslej eno najbolj kakovostnih investicij v delo mizarske delavnice "Savo Kusić" Sombor. Z dokončanjem postopka izdelave lesenega pohištva z nakupom teh sušilnikov mizarska delavnica zdaj vstopa v boj za vodilni položaj na lokalni ravni. Tako se je odprla možnost prodaje samega suhega materiala, razen prvotnega namena, kjer je proizvodnja suhega materiala načrtovana samo za lastne potrebe. Okoliške delavnice postajajo zdaj odvisne od dela podjetja "Savo Kusić" in temu podjetju puščajo večje možnosti za nihanje med cenami izdelkov.

Tehnične podrobnosti:

 • Kapaciteta 80 m3. Za pravilen ritem sušenja skrbijo računalniški programi, narejeni izključno za določeno vrsto lesa, rezultat sušenja pa je suh, neizkrivljen material, brez mikro razpok.
 • S takšnim sušenjem dobite kakovostno pohištvo z minimalizirano stopnjo ukrivljenosti končnega izdelka in brez črvov in njihovih jajčec, ki se v postopku sušenja nevtralizirajo.

  Izgradnja lakirnice v letu 2001.

V podjetju smo na to lakirnico še posebej ponosni.

Odločitev, da bo del sredstev namenjen izboljšanju končne proizvodnje, tj. izdelati sodobno lakirnico izključno za les, je končno proizvodnjo dvignil na najvišjo raven. Pohištvo, ki je pobarvano v teh lakirnicah, se naredi z nanosom treh slojev barve, med posameznimi nanosi pa je fino brušenje, tako da so površine pohištva gladke.

Sistem, ki je zastopan v lakirnici, močno vpliva na ohranjanje zdravja zaposlenih. To omogoča visoko zmogljiv sesalni in odtočni ventilator (stalen dotok čistega zraka in zastrupitev), vodna zavesa kode se oblikuje po celotni steni (delci barve, ki so v zraku, jih voda zajame in odstrani iz komore), zaščitne maske z dva filtra (čiščenje zraka, ki se vdihuje neposredno).

Zaposleni še posebej skrbijo za čistočo, ko ostanejo v sušilniku, da zmanjšajo količino prahu, ki lahko pade na barvano površino. Zrak, ki ga pripeljemo v lakirnico, najprej filtriramo in speljemo skozi posebno vodno zaveso, ki se nahaja v sosednji sobi, šele nato vstopi v slikarsko komoro.

Izdelki in storitve podjetja

Kot rečeno, so osnovni izdelki podjetja domača miza in suhi materiali. Izraz mizarstvo med drugim pomeni: kuhinje, stopnice, sobe, mize, okna, omare, kosi pohištva ...

Uporaba orodij LEAN in Kaizen

VITKA

- ImenovanjeVitka(inž.Vitko = vitko tanko) v bistvu odpravlja vse dejavnosti, ki izdelku ne dodajo vrednosti. V zvezi s tem vitkost opredeljuje dve vrsti časa:

 • Čas, v katerem se stanje predmeta dela ne spremeni
 • Čas, v katerem se stanje predmeta dela spremeni

Lean skozi njegova orodja odpravlja ali zmanjšuje čas, v katerem se stanje predmeta dela ne spremeni (izdelku ne doda vrednosti). Tudi z uporabo vitkih orodij je poskrbljeno za pojav napak in njihovo odpravljanje.

V nadaljevanju bomo na kratko našteli in opisali orodja vitke uporabe v tem prispevku.

 1. SMED

Kratica od angleške besede Single Minute Exchange of Dies. Označuje hitro menjavo orodja. Razvila ga je Toyota in čas zamenjave orodja skrajša na manj kot minuto. Vključuje:

 • Odstranjevanje starih orodij
 • Nastavitev novega orodja
 • Nastavitev časa

Dejavnosti SMED so razdeljene na dva dela:

 1. Zunanje dejavnosti - vse dejavnosti, ki potekajo med delovanjem stroja, da bi zamenjali orodje
 2. Notranje dejavnosti - te dejavnosti se izvajajo, ko je naprava izključena

SMED si prizadeva vse dejavnosti spremeniti v zunanje, tj. da se delovanje stroja ne ustavi.

2.Standardizirani postopki

Ena od osnovnih stvari pri upravljanju katerega koli procesa je, da postane merljiv, da lahko spremljate rezultate. Torej, najprej je treba opaziti začetek in konec vsake operacije, nato pa si ogledati vse dejavnosti, ki se izvajajo v tem procesu. To je podlaga za možnost nadaljnjih izboljšav v smislu analize procesov in izboljšanja vsake dejavnosti posebej. To se lahko celo zmanjša na sledenje vsakemu gibanju posebej s pomočjo MTM postopka.

Standardizacija želi zagotoviti:

 • Stabilen postopek
 • Določitev začetka in konca vsake dejavnosti
 • Ustvarjanje temeljev za nadaljnji napredek
 • Preprosto ugotovite vzrok napake
 • Razvijanje motivacijskega duha udeležencev v operaciji
 • Olajšanje usposabljanja novih zaposlenih z dokumentiranjem vseh dejavnosti in načina njihovega izvajanja.

Skupaj z nenehnimi izboljšavami je lahko standardizacija dobro orodje v smislu močnega pogonskega motorja, ki potiska celotno organizacijo naprej, hkrati pa krepi kulturo, v kateri si vsak udeleženec prizadeva prispevati k izboljšavam.

Preprosto povedano, standardizacija identificira in predpisuje, novoustanovljena država se vzpostavi in postane izhodišče za spremembe k bolj popolnemu.

3.Jidoka

Jidoka - Kakovost pri viru. Kakovost bi morala biti sestavni del proizvodnega procesa, zato je mogoče reagirati skoraj takoj in takoj ugotoviti vzrok napake. To načelo temelji na dejstvu, da ni posebnega organa, ki bi nadzoroval izdelke, ampak da ta postopek poteka neposredno na delovnem mestu s strani delavcev.

Z uporabo tega načela v proizvodnji izdelek ni poslan v predelavo in napaka je takoj popravljena (ker je bila pravočasno opažena) in preprečuje nadaljnje pojavljanje napake, ki bi bila "vdelana" v koščke, ki so jih podedovali. Tako postavljena proizvodnja delavcem dovoljuje, da lahko ustavijo proizvodni postopek ali del postopka, da bi odpravili nepravilnosti. To pomeni, da delavci dobijo večjo avtoriteto in neposredno vplivajo na motivacijo zaposlenih, ker dobijo občutek pripadnosti organizaciji.

Kaizen

Imenovanjekaizen(pomeni "izboljšanje" ali "sprememba na bolje") je beseda, sprejeta izjaponskega jezikaki se nanaša nafilozofijoali prakse, namenjene stalnim izboljšavam. (Kaizen, 2015).

Glavna značilnost kaizen je, da gre za neskončen in neprekinjen proces, ki temelji na nenehnem izboljševanju, hitrejšem in boljšem izvajanju dnevnih aktivnosti. Filozofija kaizen se v glavnem opira na vrsto manjših izboljšav v procesih, ki kasneje na splošno močno izboljšajo postopek in ga naredijo bolj produktivnega in kakovostnega.

Pomembno je tudi, da kaizen spodbuja kulturo v podjetju, ki temelji na dejstvu, da lahko vsak zaposleni prispeva k izboljšanju procesa, spodbuja ga, da predlaga to izboljšavo in jo uporabi na svojem delovnem mestu.

V nadaljevanju bomo predstavili opažene težave v procesih podjetja in ugotovili njihove vzroke ter naredili izboljšave, ki bodo te težave odpravile.

Nadgradnja 1 - Zajem zraka na CNC stroju

 1. Uporabljeno:
 • Jidoka- Omogočeno neposredno spremljanje orodij s strani delavcev s pomočjo preglednega materiala in enostavno prepoznavanje napak.
 • SMED- Omogočena hitrejša in varnejša menjava orodja, ker je orodje dostopnejše brez okoliške pločevine (odpravlja nevarnost rezanja rok)
 • Kaizen- Niz manjših izboljšav v smislu boljše izolacije pred hrupom, hitrejšega ravnanja s podaljški in s tem skrajšanja pripravljalnih in končnih časov - zmanjšane izgube MUDA in MURI

cnc sesalnik CNC SESALEC1

Slika 2 - Dovod zraka (usmernik)

CNC VSTOP 2

Slika 3 - Dovod zraka (usmernik) z orodjem na kosu in okoliško pločevino

Določitev težave:

 1. Neučinkovito sesanje. Pri delu na CNC stroju (računalniško numerično krmiljenje) je veliko prahu in sipanja lesne žagovine. Težava je v tem, da je treba v času med obdelavo obeh kosov žagovino očistiti (z zrakom ali čopičem). Tovarniška rešitev, ki je nameščena na stroju, ki služi kot zračni vodnik, s čopičem na koncu, da se žagovina ne bi razpršila naokoli, ne ustreza namenu. Žagovina pod vztrajnostjo deluje pod krtačo in gre zunaj doma sesalnika.
 2. Nerodno manevriranje pri višjih kosih. Pri obdelavi višjega kosa je treba dvigniti sesalnik zraka, da se ne ujame na kos, ker se v trenutni raztopini sesalni prostor premika (v višini - osi z) neodvisno od motorja in vretena.
 3. Slaba vidnost kosa, ki se obdeluje.Težava je tudi v neprosojnosti dela pri delu. V praksi je to velika težava za CNC-operaterja, saj ob napaki ne more pravočasno reagirati, zato se je pogosto zgodilo, da je orodje na koncih obdelovanca obesilo objemke ali da je orodje preseglo dimenzije obdelovanca. in ga na eni strani prime orodje.
 4. Odpiranje vrat za dostop med delovanjem. To je težava, ki je delno posledica slabe vodljivosti, ko je kos visok, in te krtače sčasoma potisnejo kos do točke, ko se vrata
 5. Neprijetna zamenjava orodja. Zaradi velike konstrukcije, ki obkroža motor in otežuje dostop s svojo pločevino okoli orodja, je zamenjava orodja zelo neprijetna in obstaja možnost, da si po pločevini opraskate roko.
 1. Rešitev - Iz prosojnih materialov naredite nov dodatek

Vzrok za te težave je dovod zraka, ki je po svoji konstrukciji zelo neprijeten za rokovanje in med delovanjem ustvarja veliko težav. Med delom je operater celo odstranil celotno konstrukcijo, ker je na stroju bolj priročno in večina zgoraj naštetih težav se samodejno odpravi, vendar je žagovine še vedno veliko in delovni prostor je treba nenehno čistiti.

cnc v delovanju

Slika 4 - Stroj v obratovanju, brez dovoda zraka

Pri iskanju rešitve tega problema smo poleg različic spreminjanja obstoječega sesanja našli rešitev, ki ustreza vsem postavljenim merilom in katero izmed vseh ponujenih rešitev je bilo najpreprostejše in stroškovno najučinkovitejše za izvedbo. Iz prozornega polikarbonatnega materiala naredi popolnoma nov dodatek. Poleg posledic, ki jih ta dodatek rešuje, obstajajo tudidodatna ugodnost v smislu boljše zvočne izolacije.

cnc delo z dodatkom žagovine

Poleg tega so narejeni trije dodatki, ki jih s pomočjo magnetov enostavno pritrdimo na osnovni del.

stroj s pritrditvijo žagovine1

stroj za pritrjevanje žagovine 2

Slika 5 - Dodatki različnih višin, z magneti za pritrditev

prej

kasneje

Dodatna oprema 2 - Nastavitev začetne točke

Uporabljeno:

 • Kaizen- Izboljšanje z uvedbo brezžičnega nadzora in s tem izogibanje dodatni angažiranosti (MURA) in preobremenitvi delavcev (MURI). Tudi kombinacija Jidok in Kaizen je ustvarila pogoje za izboljšanje kakovosti izhoda, ker je orodje natančneje nameščeno.

ničelni cnc

Slika 6 - Nastavitev orodja nad začetnim položajem

Opredelitev problema

 1. Nesposobnost upravljavca, da samostojno postavi orodje na začetno točko. Pred vsakim postopkom CNC operater postavi orodje na začetno točko obdelovanca, razen če je to vnaprej določeno s predlogo, ki je pritrjena na mizo in zabeležena kot položaj v računalniku. Razlog za to je fizična oddaljenost računalnika od mize stroja, pri tem postopku pa mora sogovornik vedno pomagati operaterju, v katero smer naj premakne motor stroja. Slika 7 prikazuje operaterja in njegovo fizično oddaljenost od mize, kjer ne more videti izhodišča, zato je čas priprave na to operacijo zelo dolg.

cnc operater

cnc operater 1

Slika 7 - Operater nastavi orodje na začetni položaj

Rešitev - predstavite brezžično krmilno palčko

Poleg možnosti, da vzamemo brezžično tipkovnico, se je porodila ideja o namestitvi brezžične krmilne palice, ki je zamenjava tipkovnice. Poleg nastavljenih funkcij pomikanja s krmilno palčko še vedno deluje tudi tipkovnica, operater pa lahko po želji uporablja tudi tipkovnico ali krmilno palčko.

Dodatna izboljšava je bila dosežena z uvedbo krmilne palice in to je možnost, da lahko operater v primeru nepredvidene situacije samodejno izklopi celoten stroj skozi krmilno palčko v rokah ali pa samo zaustavi glavni motor, na katerem je orodje, da kasneje stroj lahko enostavno nadaljuje s kodo. To je velik napredek z vidika varnosti pri delu, hkrati pa prispeva k lažjemu nadaljevanju operacije, kjer je to pomembno.cnc operater ponastavi napravo

Izboljšava 3 - Računalniška sinhronizacija

Uporabljeno:

 • Kaizen- Izboljšanje prenosa datotek v sistemu z zamenjavo ročnega preklopa na samodejno skupno rabo med računalniškimi enotami in s tem zmanjšanjem zakasnitve operaterja in oblikovalca (MUDA).
 • Standardizacija- V postopku oblikovanja risb (oblikovanje šestih kontrolnih točk izhodne kode).

sinhronizirajte datoteke med računalniki

Slika 8 - Datotek med računalniki ni mogoče sinhronizirati

Opredelitev problema

 1. Prenesite datoteke na CNC. V podjetju so štirje računalniki, ki so fizično ločeni. V sami proizvodnji (na CNC stroju) je ena, v pisarni dve in računalnik, na katerem se izvaja risanje in mehanizacija kode, ki se nahaja v Novem Sadu. Težava pri prenosu in nalaganju datotek iz računalnika v računalnik.
 2. Raznolikost datotek v računalnikih. Vsak računalnik ima mapo za CNC stroj z vsemi datotekami, potrebnimi za delo na stroju. Težava je v tem, da če eno od datotek spremenite ročno, ta datoteka ne bo spremenjena v drugih računalnikih.
 3. Dostava neprimerne kode. Pri oblikovanju risbe se pogosto zgodi, da oblikovalec merske enote ne določi pravilno in namesto merske enote CM (ki jo prejme kot zahtevo) označi MM ali obratno. Težave nastanejo tudi z napačno ničelno točko, debelino kosov itd. kar je lahko neposredno vzrok za napačno mersko enoto.
 4. Rešitev

Sprva so bile datoteke poslane po elektronski pošti, zato jih je operativec posnel v računalnike in jih naložil na CNC. To nekoliko pospeši TeamViewer, ki lahko nadzoruje oddaljeni računalnik in prenese to datoteko neposredno v računalnik. A še vedno je obstajala težava s sinhronizacijo datotek z drugimi računalniki, zato jo je bilo treba prek programa prenesti v druge računalnike.

Pri iskanju rešitve te težave storitev Google Drive (angl. Google Drive). S to Googlovo rešitvijo je mogoče v eno bazo podatkov povezati več računalnikov, od koder se vsak računalnik sinhronizira in datoteke, ki niso v njegovi bazi ali so bile spremenjene, prenesejo v njegov notranji pomnilnik. To je konkretno privedlo do tega, da je bila koda ustvarjena za stroj v Novem Sadu, posneta na tem računalniku in v nekaj sekundah prenesena na vse računalnike v Somboru (odvisno od obsega datoteke). Če pa operater ročno spremeni kodo na CNC stroju, se koda samodejno obnovi tudi v Novem Sadu.

Če se koda generira in zabeleži v računalniku v Novem Sadu in če računalnik na CNC-ju ni vklopljen, se bo koda preusmerila na CNC takoj, ko bo vklopljena, ne da bi čakala, kot je morala biti pri uporabi TeamViewer, kjer datoteke je bilo mogoče prenesti le, če je bil računalnik vklopljen.

sinhroniziranje datotek prek google pogona a

Slika 9 - Datoteke se sinhronizirajo v samo nekaj sekundah

Rešitev

Poleg samodejne sinhronizacije, opisane v zgornji točki, so bili uvedeni elementi standardizacije pri dostavi kode, tj. dogovor, da morajo biti vse dimenzije v podjetju v milimetrih (mm). S tem se bomo izognili neprimerni kodi in pri analizi dela ne bo nesoglasij. Poleg tega sporazuma je oblikovanih šest točk, ki jih izvaja projektant in ki vključujejo:

 1. Enota nadzoruje ukrepe v samem programu
 2. Nastavitev izhodišča
 3. Preverjanje ničelne točke
 4. Preverjanje strani rezkarja
 5. Preverjanje debeline kosa
 6. Shranite vse različice .art in .tap kode

Ker zahteve prejemajo vsak dan, se te nadzorne točke zataknejo v obliki nalepk pred oblikovalcem in na koncu vsakega postopka risanja projektant prečka vse točke posebej, da ne bi prikril napak pri načrtovanju in mehanizacije kode.

standardizacija postopkov

Slika 10 - Kontrolne točke, ki se izvajajo pred shranjevanjem datoteke

Zaključek

Izboljšave, ki smo jih našteli, bi po našem mnenju predstavljale velik premik v načinu izvajanja vsakodnevnih procesov v podjetju. Zaposleni so videli, kako pomemben je lahko majhen napredek, še posebej na izvedeni promociji številka dve, kjer smo v praksi videli, kako presenečeni so bili delavci z uvedbo krmilne palice namesto tipkovnice, in vsi so z navdušenjem sprejeli to novost in želeli preizkusiti nov način upravljanja. Tudi na kraju samem se je videlo, kako pomembno je razbiti vsakodnevno monotonost pri delu in med zaposlenimi vzbuditi nove načine razmišljanja.

To rečemo z vidika podjetja, ki med vsakodnevnimi dejavnostmi zagotovo potrebuje tovrstno vzdušje, saj gre za podjetje, ki proizvaja pohištvo po meri in vsak kos pohištva je unikaten, vgrajena vrednost pa je neposredno povezana z ustvarjalnostjo zaposlenih.

Vsekakor je sprememba številka daleč najbolj zanimiva, toda tisto, kar je najbolj vplivalo na procese, je izvedba zajemov zraka, kjer ima operater zdaj popoln pregled predmeta dela in mu ni treba čistiti žagovine po vsakem obdelanem kosu.

Sklepamo, da se organizacija zaveda prednosti izboljšav in da njeno okolje ni odporno na spremembe. To vsekakor izhaja iz dejstva, da je organizacija navajena fleksibilnega dela, ker ga zahteva sam poslovni model, kjer je pohištvo vedno prilagojeno strankam in se upošteva vsaka posamezna zahteva.

Imate vprašanje? Kliknite všeček ali napišite komentar