Blog

píly a brúsky

Malé stroje (píly a brúsky)

Malé stroje
 
Stroje, ktoré jazdiaelektrická vŕtačka
 
Elektrická vŕtačka,môže byť vybavenierôzne hlavy do práce, prípmožno použiť ako pohnací motor pre obrábacie stroje drugih druhov. V skutočnosti je rozdiel medzivŕtačky s pracovnou hlavou a makoľajnica poháňaná vrtákom podľahnací motor je čisto formálny.Podstatná otázka je však ekologickáekonomická ziskovosť, požadovaná prostora, frekvencia používania. Motorrovnaké vlastnosti ako pri vŕtačkezaberá málo miesta, ale jecena je vysoká. Preto, ak sa k nám hodiameno nie je potrebné oboje možnéfunkcie vŕtačky, oplatí sa viacmať iba jeden motor - motorelektrické vŕtačky a rad nástrojov a makoľajnice bez riadneho jamotor.
 
Potom môžeme použiť, už podľapotreby, buď vŕtačka ako taká, buďvŕtačka ako hnacia súčasť nástrojastrojov.
 
Prielomová píla (alebo pílarupara)
 
Prepichová píla (alebo diera)je prvý, ktorý by sa dal nazvať »nástrojomna stroji bez hnacieho motora ",ak máme na mysli rozdelenie nástrojov všeobecnečo, na ručnom náradí a obrábacích strojoch. Tuje to zariadenie, ktoré sa transformujerotačný pohyb motora striedavopotom ide priamočiary pohyb pílkyre - dole.
 
Píla, dlhá 10 až 15 cm, príbehkričíme do jeho zvislých vodidiel.Umiestnením vrtáka na dosku alebodrevená doska a lisovanie zhoraaby zuby chytili drevo, môžemerezať drevo až do hrúbky 40 milimetrov,a kov do 2–3 milimetrov (ak je popílový kotúč potrieme menšími zubamipre kov). Tento druh stroja je možnývybaviť a kovové zátky, ktoréumožniť rezanie paralelne sokraj dosky alebo dosky. Inak prielompoužívame pílku na rezaniekruhy (ak sú to väčšie oblúky) ktorésú neskôr jemnejšie spracované inými alatím. Prenikajúca píla nezaberáveľký priestor, nie drahý a ľahký aneškodné na použitietrochu pomaly, hlavne ak krájamemateriál väčšej hrúbky alebo kov.
 
odpočinková píla 
Kotúčová píla
 
Na elektrickú vŕtačku môžeme priključiti a malý kruhový (kruhový) testeru, vhodné na rezanie drevenýchdoska a dosky (ale výlučne podľa pralinka), plastové dosky,tenké platne z neželezných kovov atď.Stroj sa skladá z disku, ktorý prenášakotúčová píla, pevný stojans ochranným krytom a paralelneoperadlo, ktoré nám to umožňujespustíme to celé paralelne sokraj dosky alebo dosky.
 
Rýchlosť rezania je oveľa vyššia akoso striedavou pílkou, ale musímôžeme to používať veľmi opatrne.Ak sa s ním zaobchádza neobratne,môže sa nám stať, že nám unikneruky (na odrazenie sa od predmetov, ktorémusíme sekať) a vážne nászraniť sa. Stáva sa tiež, že praskne, pivnicakovové kusy sluchu (a vedľa zašochranný kryt), ktorý sa dá ľahkozranenia.
 
Existujú aj tzv „Integrované“ píly,tj. nástroj nezávislý od vŕtania a ktorý máviacnásobná aplikácia. Vďakasane, ktoré menia sklon,môžeme hlásiť pozdĺžne škrty, opriečne a rovnomerne rezané pod uhlom.Môžeme tiež umiestniť kotúčovú píluna pracovný stôl, ako predtýmpripevnite na vhodný kovtanier, ktorý je možné regulovať pomocouhĺbka a sklon. Testuje sa týmto spôsobomra je menej nebezpečný, pretože predmetom je toktorým sa hýbeme. Alebo nedostatokpracovných stánkov, môžeme ju pripevniť nasamotná kovová doska pomocou štyrochnohy, takže stále funguje akorovná stolná píla. Vzhľadom na verýchlosť posuvu znaku, kruhové testera podáva výkon tak ďalekopotreby v domácnosti.
 
Môžu byť namontované rôzne testovacie listyre, obvykle zo špeciálnej ocele, užpodľa materiálu, ktorý má byťstrihy. Tu je niekoľko príkladov najbežnejších listovpíla:
-listy so stredným zúbkovaním premäkké a tvrdé drevo,
 
-Plechy s jemným ozubením pretvrdé a mäkké drevo, na preglejky,panel a plastové materiály, pre panelpokryté plastom, bakelitom, celulózouzu, plexisklo, neželezné kovy atď .;listy tohto druhu sú obzvlášť vhodnéna rezanie v opačnom smere odsmer vlákien na dreve.
 
- čepele so širokými zubami avystužené tvrdými kovmi, na rezanielisované tvrdé drevo a tvrdé drevosklom vystužené plastyvlákna;
 
- disk na rezanie tehál, azbestu,predmety vyrobené z liatiny, keramikrofón, kameň a podobne.
 
kotúčová píla 
Pásová píla
 
Tento stroj je vyrobený zo stroja prepriemyselné použitie, najmä nastolárske a stolárske práce. Pozostávasú z dvoch alebo viacerých cievok väčších hmotností(viac ako pol metra pre priemyselstroje a oveľa menej pre amatérovpoužitie) s horizontálnym umiestnenímnápravy na ložiskách ktoréstojac jeden nad druhým. Jeden zkladka je poháňaná elektrtric vŕtačky alebo predinštalovanémotor. Cez cievky sa posúva páspíla s uzavretým kruhom krétynja. Ro je umiestnený v strede strojakovovú dosku, ktorú pretlačímepredmet (zvyčajne nástenky) na časrezanie. Cievky sú chránenélopclma a otvorená časť pílky jez dôvodu bezpečnosti skrátený na nevyhnutnosťnie minimum. Stroje tohto druhu, celkomale super pre toho, kto nemádielňa, ktorú ľudia najčastejšie používajúktorí bývajú v samostatných domoch a častospracovávať drevo napríklad pri výrobevýstavba plotov z Ietavy, vpravonalievanie podláh v podkroví, výrobaprístrešok na držanie záhradnej techniky a pod.Stroj je v skutočnosti veľmi veľkývýkon a je špeciálne prispôsobenýna pozdĺžne rezanie dosiek a dosiekviac ako dva metre dlhé. Táto prácaMôže sa vykonať aj test na prepichnutierom, chorá kotúčová píla opravenáza pracovný stôl, alebo aj ručne, ale byvyžadovalo oveľa viac času. Uvíkendové pílky tohto druhu posa tiež použije na rezanie guľatinystromy pre krby alebo kachle - viac práce,ale ktoré iné píly nemôžurobiť.
 
Nedávno sú v predaji menšiemodely, s pásovou pílou maléšírka, s akou sa dajú vykonávať akruhové rezy, ak cibuľa nie je preukázanázak. Stroje tohto druhu, niečo ťažkéviac ako desať libier, ak sú shovoriaci páskový list, môže byťtiež sa používa na rezanie kovu do blokuvima značnej hrúbky.
 
pásová píla
Vibračná brúska
 
A vibračné (brúsne) železo mobudú dodané ako všetkypletací stroj, buď ako konektor preelektrická vŕtačka. Bývanie je zapnutéleží výstredný rotačný konektorpre vŕtačku, ktorá rotuje transformuje do vibrácií, ktoré sa prenášajú napodrážka prístroja. Brúsny papier, respklamná veľkosť, pripína sa nabrúsky na podrážku.
 
Používame vibračnú brúskupoložením na drevený alebokovový povrch a ľahký, plochýmernlmove pohyby, ktorými prechádzame čiastočnečasť. Brúsenie je prvotriedne a môžebyť viac alebo menej v poriadku, v závislosti nazrnká brúsneho papiera. Inak brúsnepapier sa musí často meniť. Makoľajnica je pevná a bezpečná na použitiea nevyžaduje veľké úsilie.
 
Pásová brúska
 
Medzi prípojkami pre elektrickú bubrúska, pás (brúska) žehličkanachádza sa niekde medzi vibrujúcimi brukremíkové a kotúčové brúsky. Prvý ztýchto strojov, ktoré bežia pomaly,umožňuje spracovanie (žehlenie a lešteniečoskoro) drevené pracovné plochy alebo jatala. Rotačná kotúčová brúskapracuje s väčším výkonom a môžeme s ním lyžovaťdávať rôzne pevné usadeniny, zvyšky lepíla na strome a iné veci, ale predovšetkýmvhodné na opracovanie kovu, na odizolovaniepiliny, na vyrovnanie zvarudiely, na otupenie hrán,ostré hrany, na prípravu povrchu,dať im určitý záhyb fungujelepšia priľnavosť pri tesnení alakovanie. Pásová brúska funguje viacćom sila vibrácií, ale maho ako kotúčovú brúsku. Kedypriľne oboma rukami, možno použiťtreba aj ako mobilný stroj na brudrevo a kov na otupeniehrany a ostré hrany, na vyrovnanienerovnosti z predchádzajúceho spracovania mňatala.
 
Môžeme ho pripevniť aj na stôl,ak chceme žehliť, brúsiť,leštíme, časti z kovu alebo dreva maa strednej veľkosti. Z tohto dôvodu,stroj nestláčame ani nehýbemero predmet, už som predmetomnasadili sme otočnú tyč.Táto brúska sa skladá z percentlja, ktoré je možné pripevniť na pracstánku, z držania rukovätí (ak je to požadovanépohyblivé) a dva široké kotúčez ľahkých zliatin pripevnených k samôj stojan na stroj. Jeden zo spolzájazdy majú elektrickú prípojkuvŕtačku, alebo na nejaké svojemotor. Navijak zadarmo môžeme napriblížiť alebo oddialiť pomocou jednéhonapínacie zariadenia, ktoré sú rovnakémeno vám umožňuje vymeniť pásku azabraňuje jeho skĺznutiu počas prevádzkys navijakmi.
 
pásová brúska a stojan 
Brúska na stôl s predným kotúčom
 
A táto stolová (pevná) brúska s čeloms týmto diskom môžeme získať buďako prípojka pre elektrickú vŕtačku,buď ako samostatný samostatný strojriadiť. Je vždy priloženýpre pracovnú plochu a to ako diskumiestnené kolmo na stôl, čkoľko centimetrov od jehopovrchy. Sú pripojené k diskupomocou malého, jednoduchého, širokéhoktoré sa zaskrutkujú v strede, guľaté brúseniepapier alebo plátno so sklenenými korálkami,samozrejme, rôznych gradácií. Vo výškev strede disku, jeden sa posúva po koľajniciachpohyblivá kovová doska, na ktorejnastaví pracovnú položku a s ňou pritlačí na disk. Takto sa vyhýbame nebezpečenstvuschopnosť predmetu skĺznuť alebo ho vyrobiťmy sme to nastavili zle smerom k disku.
 
S týmto strojom, pre ktorý je najlepšíže je poháňaný viacstupňovým motorom,presné merania kovu prípdrevené predmety, ktoré boli predtýmstrihať. So strojom dosahujeme vysoké hodnotypresnosť a môžeme ju získať úplnevertikálne opracované povrchy odnos k pozdĺžnej osi objektu. Natýmto spôsobom spracovávame lamely, rúry, dúhya úzke dosky, z dreva, kovu,mosadz, plast a rovnomerné sklo,za predpokladu, že je vybraný pre každý materiálvhodný brúsny papier.
 
Niekedy môžeme použiť brúsku na tvárpoužíva sa aj na žehlenie a lešteniemenšie predmety, ktoré je možné držaťv rukách. V takom prípade je to potrebné spracovaťdávajte pozor, aby ste sa ho nedotkli rukoudisk, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu.
 
Brúsny kotúč
 
Hlavná časť brúsneho kotúča je rotidisk s ochranným krytomna ktoré sú pripevnené rôzne brusivá(brúsny) materiál s hrubým zrnom.Jedná sa o mobilný stroj, ktorý väčšinoupoužívame na hrubšie spracovaniekovy, ako sú napríklad hrany,vyrovnanie zváraných švov, brúseniepovrchy, ktoré sú hlbšie ovplyvnenéžiadna korózia, odstraňovanie starého laku aPodobne. V opačnom prípade je stroj ľahko spustiteľnýmrchy, ale je potrebná opatrnosť, aby sa tak nestalovykĺzlo mu z ruky.
 
Skladacia kotúčová píla
 
Skladacia okružná píla je v skutočnostišpeciálna verzia kotúčovej píly, zistiťdena z priemyselného stroja alebo mnoísť menších rozmerov. Môže ním pohnúťtati elektrická vŕtačka, alebo vlastnámotor. Okružná skladacia píla ajeho motor je pripojený k jednotkenu pracovná doska a sú vybavenérukoväť, ktorá umožňuje, aby bola celástroj sa dvíha a spúšťa smerom k rovinetaniere.
 
Na pracovnej doske pomocou klinov anastavíme svorku a pripevníme časťktoré by sa mali rezať, kým je píla vhorná poloha. Od motorauvedenie do prevádzky pomocou puzdra rukovätes pílou spustíme a začnemerezanie.Tento typ píly umožňuje rezanieZuby, rúry, profily na rámy avšetky ostatné položky zodpovedanéväčších rozmerov pre skladací obvodnie tester. Môže sa vykonať križovatkaveľmi presne a pod rôznymirohy.
 
Krájame pod vysokou rýchlosťoudrevo, zatiaľ čo na kov (rúry a iné profilyz ľahkých zliatin a ocele) by malipoužijeme príslušný tes listtiež chceme nastaviť motor na nižší stupeňrýchlosť.Kúpiť stroj sa oplatí ibaak predpovedáme, že to budeme systémovaťpoužitie na pílenieväčšie množstvo materiálu.
 
okružná skladacia píla 
Vibračné pílky a pílky
 
Vibračná píla je typický strojmodelári a remeselníci zaoberajúci sa strihombarstvo a jemné stolárstvo, lebo omogučava, že s veľkou presnosťou arozrezáva materiál rýchlosťou aj pozdĺž krvivína s veľmi malou cibuľou. Matkajal môže byť preglejka, plast,plechy z mäkších zliatin, bakra, a niekedy aj plech z mäkšej ocele.Kryt stroja je pripevnený kjeden okrúhly alebo štvorcový tanierktorý slúži ako podpora a prostredníctvom ktorého cenydecht prechádza tenkou čepeľou. Vo mnevibračný systém koľajníc dáva pílamrýchle pohyby hore a dole malýmichôdza (1 cm alebo menej), ale postačujúcarýchlejšie rezať materiál. Rýchlejšiepílenie by predsa bolo čkompatibilný s požadovanou presnosťouteva s týmito nástrojmi.
 
Existujú aj takédierové pílky s vibrátorom ktorýsa narába ako s obyčajnými ručnými testerom ruparom, ali u dršku, koja jeveľký ako rukoväť elektrickej vŕtačky,je tam vibrátor. Môžem si ich vyzdvihnúťpresúva buď elektrinu, alebo batérieže sú to malé sily.
 
Brúska na stôl
 
Stolová brúska (brúska) sa skladá zmotory s montážnou základňouje na stôl a zvyčajne dve brusivákameň, každý na jednom koncihriadele motora. Spravidla sú dveplatne, na ktorých predmet leží o ktoréspracované sú aj dva ochranné kryty.Dva mlecie kamene sú rôzne sivénulácie, tj. jeden je s veľkým zrnom a ďalšie s oveľa menšími. Nabrúsny kameň s hrubým zrnom je otupenýostré hrany predmetov, zarovnaťmalé plochy a tak ďalej. Na bruskus jemným, jemným zrnom sa robí ako prvénástroje na ostrenie (dláta, hobľovacie nožea podobne), ktoré budú dokončené neskôrručne na špeciálnom brúsnom kotúčiPonuka.
 
Musíme byť s týmito strojmiveľmi opatrní a to už mámetak dobre informovaná v jej práci. Predmetymusíme ich držať pevne, pomalypristup k brusku, lebo on k tomu inklinujeťahá. Stroj je zvyčajne vybavenieIjena s jedným ochranným sklom (kvôliiskry), ktoré musia byť vždy naspevnené: väčšina poranení očístáva sa to práve kvôli práci na brusillci bez tejto ochrannej casti a bezšpeciálne okuliare, ktoré chránia prediskra, piliny a iné. Podľana to je stolný mlynček sám o sebepríležitosti profesionálne mávanieďalej, ťažko sa pracuje a vyžaduje sadobre pripevnené k pracovnému stolu alebo kkonzola na stenu.
 
K dispozícii sú aj menšie modelymotory ako prípojky k elektrickej buhroty. Tieto modely majú zvyčajne pojeden okrúhly brúsny kameň.
 
brúsny kameň 
Motorová píla
 
Z klasickej píly s reťazou a mohnojivo s vnútorným spaľovaním,používané drevorubačmi, izvexistuje aj píla menších rozmerovelektrický pohon. Njomemôžeme vyrúbať menšie stromy a kríky. Zpoužívajte ho iba pre tých, ktorí ho vlastniaveľká záhrada.
 
motorová píla
 
 

Máš otázku? Kliknite na lajk alebo napíšte komentár