Blog

Odkvap, atule

Aké sú odkvapy, a aké sú atule. Či už pre pohodlie, alebo len krása

Úlohou odkvapu je chrániť bočné steny od vody a slnka a chrániť okoloidúcich. Atuly slúžia predovšetkým na dekoratívne účely a pod oknami majú úlohu odkvapu.

Zastarané podkrovie

Pred niekoľkými desaťročiami existovali obľúbené fasády zvané podkrovia(Obr. 1, časť 1). Kód skladby strechy a steny, stenysú vyvýšené nad strechou a strecha spočíva na vyvýšenom miestepredná stena. Zrážky sa zhromažďujú v žľaboch medzi nimipodkrovia a strecha. Horná a niekedy aj vonkajšia strana podkroviaje obložený pozinkovaným plechom. Toto je riešenie dnesuž zastarané z dôvodu početných nedostatkov.

Jednou z nevýhod je napr. že žľab nemôževypustite väčšie množstvo vody tak, aby kvôli zberuvoda sa môže dostať pod dlaždice do podkrovného priestoru. Potom,ak je obkladový list poškodený, podkrovie zvlhne,a oprava je časovo náročná. Tiež oprava odkvapu môževykonávať iba zo strechy, pretože na rebrík sa nedá dostaťpoškodenie. Pri opravách žľabov je to nevyhnutné a povinnéje použitie ochranného lana na uviazanie. Opravamalo by sa to začať vyčistením žľabu, potom ho vyhľadať a odstrániťchyba. Ak sme odstránili ochrannú dosku, mala by sa skontrolovaťa správnosť steny a omietky. Ak sa poškodená časť vysunie apod strešnou krytinou by mal byť tiež odstránený krytčasť.

 
 
strecha1
 
 
Jednoduché odkvapy
 
Najjednoduchšie odkvapy vyrábajú špízy,ktoré sa opierajú o veniec bočných stien, rozširujú sa a rozchádzajú saktorá prechádza cez bočné steny predstavuje odkvap (obr. 1,Časť 2).
 
Na spodné časti špajle sú umiestnené dosky, ktorétvoria strop odkvapu a na fošne sa kladie štukatúra. Hornáokraje trámov sú tiež obložené doskami, ku ktorým sú pripevnenédržiaky žľabov (obr. 1, časť 3). Najbežnejším problémom je hnilobadosky, ktorými sú trámy obložené, ako aj poškodenie spodnýchomietka. Poškodenie omietky sa opravuje opätovným omietnutímso snom. Je dôležité, aby očistená časť bola dobre navlhčená,pretože býva veľmi suchý. Ak sú dosky poškodené, mali byvyzlečte ich, vystrihnite nové, pripevnite klincami a znovaomietnuté.
 
strechyObrázok č. 1
 
Atule
 
Obrázok č. 2
 
 
Odkvapy sú často riešené tak, že sú priskrutkovanésú úplne umiestnené na venci a predĺžené silnejšími doskami. Tosú potom lúče prístrešku. Oprava týchto nosníkov je rovnakávetna s predchadzajucimi opravami, je este lahsia, lebo pov prípade potreby môžete nástavec tiež odstrániť (obr. 1, časť 4).
 
S dvoma predĺženiami rohov sa získal baldachýnmenší uhol sklonu od strechy, aby sa tím zmenšilkinetická energia zrážok predtým, ako sa dostane k odkvapu.Výhodou tohto riešenia je, že rohy „uviaznu“na venci a vrchlík je vo výške stien.
 
Tento vrchlík je zvonku čiastočne opravený, asú čiastočne podkrovné. Týmto spôsobom sa riešia aj stavbyso železobetónovými nosníkmi a oceľovými nosníkmi takktoré je príslušenstvo pripevnené skrutkami.
 
Oprava atuly
 
Veľké povrchy stien nad a pod oknami väčších zmestá boli predtým zdobené atulami. Dnes už súvyhýbajú sa im, pretože sa ťažko opravujú, zadržiavajú pracha zrážky, a okrem toho nie sú ani dekoratívne. Ak odatule rozbije nejaký menší kúsok, opraviť po dobromnavlhčenie je možné vykonať silnou maltou. Vytvorí sa maltamalé perdashky a stierky v tvare identickom s prethodnom. Ak chýba väčší kus, sú potrebné atulyprelomte úplne na stenu (obr. 2, časť 2), všetko predtým potrebnépresne zaznamenať existujúci profil (vziať vzor) a z doskyurobte si šablónu na výrobu atuly. Na šablóne dole a horedrevené vodidlá by mali byť umiestnené presne v pravom uhlea pripevnené priečnikmi (obr. 2, časť 1).
Na mieste časti, ktorá bola rozbitá, po príslušnejna čistenie sú umiestnené oceľové tyče a drôtené pletivo atďpotiahnutý maltou v niekoľkých vrstvách. Je potrebná posledná vrstva maltyaplikovaná tak, aby nová časť atuly bola hrubšia ako tá súčasná.Po krátkom vysušení sa atula spracuje šablónou. Šablónanajskôr musíte mierne stlačiť a neskôr silnejšie, aby ste to dosiahlizoškrabte maltu a získame profil zhodný s tým starým.
Atuly sú tiež vyrobené z betónu, a to ešte viacpoužívajú sa tiež prefabrikované prvky. Tieto prvky sú veľmiťažko sa opravujú a v prípade poškodenia je to účelnejšievymeniť. Ak sa vyrába úplne nová betónová atula,pozornosť by sa mala venovať jeho hornému vonkajšiemu povrchubyť úplne hladké a mať najmenej 5 ° sklon klúka. Je tiež dôležité urobiť vodný žľab zvonkaspodný okraj a aby jeho hĺbka bola minimálne 2 cm.Atuly pod oknami sú zvyčajne obložené pozinkovaným plechom.Okraje necháme odkvapkať vodou.
 
Na opravu týchto obložení je potrebné dôkladné klampiarstvovedomosti (obr. 2, časť 3).
 
Atuly sú často pokryté doskami z umelého materiálu. Potrebné platne sú narezané na mieste a pripevnené zváraním. Pretože je tu náročnejšie vytvoriť hranu na odkvapkávanie vody, predná doska je o niečo dlhšia a slúži na tento účel.

Máš otázku? Kliknite na lajk alebo napíšte komentár