Blog

Accessoires en gereedschappen voor het aanbrengen van verf en lak

Voor het aanbrengen van verven en vernissen door middel van spuiten wordt perslucht aangebracht, die wordt gecreëerd door een compressorstation, dat bestaat uit een compressor en een ontvanger.
Perslucht uit de ontvanger komt de olieafscheider binnen (Fig. 1) waar het wordt gereinigd van waterdamp en oliedruppels die ermee gemengd zijn in de compressorcilinders. Vanuit de olieafscheider, onder een druk van 2,5 tot 3 atm. de gezuiverde lucht komt het spuitpistool (afb. 2) en de verfonderdrukkingstank binnen met een druk van 0,1 tot 1,5 atm. (Fig. 2) volgens de mate van dichtheid van de verf of lak.

 

20190928 144448 3

Figuur 1: Lengtedoorsnede van de olieafscheider

20190928 1444489 31
Figuur 2: Spuitpistool

20190928 1444488 31

Figuur 3: Kleuronderdrukkingstank


De vorm van de spuit- of lakstraal is afhankelijk van de positieverandering van de spuit op de spuitkop. De horizontale positie van de verstuiver vernauwt de druppelstraal in het verticale vlak (Fig. 4, a). De schuine (diagonale) positie van de verstuiver geeft een ronde straal druppels (Fig. 4, b). Wanneer de positie van de verstuiver verticaal is, wordt een smalle straal gevormd zoals in Fig. 4, c. De keuze van de vorm van de druppelstraal is afhankelijk van de constructie van het product. Bij het aanbrengen van verven of vernissen op grote oppervlakken wordt een afgeplatte vorm van de straal aangebracht en op een traliekegel.

20190928 144448 32

Figuur 4: Positie van de spuit op de spuitkop en bijbehorende spuitbalken

Schilderen en spuiten gebeurt in speciale kamers of cabines (afb. 5), die bestaan uit een halfronde hekmuur, een draaitafel waarop het product of element wordt geplaatst, een verf- of lakafscheider en een ventilatie-apparaat. Bij het massaal verven van producten door sproeien wordt een transportband gemaakt, die bestaat uit een reeks van cabines of kamers van pulserende of continue transportmiddelen, verwarmingsinrichtingen in de vorm van geribbelde buizen, geplaatst in de ruimtes tussen cabines en op de transportband.

20190928 144448 33

Figuur 5: Cabine voor het spuiten van kleinere producten

Er worden stalen of houten spatels gebruikt om de stopverf aan te brengen (afb. 6).

20190928 144448 34

Figuur 6: Spatels

In de meeste gevallen worden verven en vernissen aangebracht met kwasten (afb. 7).

20190928 144448 35

Figuur 7: Verfborstels

Het technologische proces van de verwerking van een timmerproduct wordt bepaald door het doel, de exploitatievoorwaarden, de kwaliteit van het hout waaruit het is gemaakt en het schildermateriaal dat voor de verwerking ervan zal worden gebruikt. Figuur 8 toont de structuur van de nitroverfcoating. Van nitroverven is bekend dat ze dekkende coatings vormen. Ook dekkende coatings worden gevormd door olieverf en email, daarom is de genoemde structuur typerend voor hen.

Bij verwerking met olie- en spiritusvernis, nitrovernis en poetsmiddelen is plaatselijk bepleisteren van het gehele oppervlak niet nodig en kan polijsten en vernissen met een eindvernis achterwege blijven.

20190928 144448 36

Figuur 8: Opbouw verfcoating

Heb je een vraag? Klik op de like of schrijf een opmerking