Blog

nagels

Best practices en trucs voor type in de laatste nagels in hout

Houtverwerking
 
Spijkeren
 
Nagelen is de meest voorkomende en schijnbaar de eenvoudigstegeen baan. Natuurlijk heeft deze baan ook zijn eigenaardigheden.Een nagel met een afgeknipte of "stompe" punt doet dat bijvoorbeeld nietveroorzaakt barsten, uitrekken van houtvezels, in plaats van ze af te snijden,tranen (Figuur 1, deel 1). Dunne planken die vatbaar zijn voor barstenze knikken als spijkers. Dit is de gemakkelijkste manier om een spijker in te slaan zonder dat het hout barst.
 
Als er meer dan één spijker op een rij komt, let dan opdat ze niet op dezelfde lijn zouden moeten staan, omdat ze er spijkers in zouden slaaneen rij vezels zorgde ervoor dat het hout barstte. Nagels moeten worden ingeslagenin "zigzag" of in drie rijen (Figuur 1, deel 2). Bij het samenvoegen van tweestukken hout moeten bekend zijn en dat met schuin ingeslagen spijkerswe kunnen de stukken op elkaar “vastzetten”. Hij klopt schuinhet voorkomt een uur in de ene richting, een uur in de anderemogelijke onderlinge bewegingen van het stuk (Figuur 1, part3).
 
nagels typen
Figuur 1
 
Het is erg belangrijk om uzelf te ondersteunen bij het inrijden van nagelstegenovergestelde kant van het object (om het aanrecht vast te houden). Als prihet bord vastklinken dat hij in zijn hand houdt of ondersteunt, weg van de plaatsklinken, het buigt elastisch - geeft mee bij aanrijding.De nagel die op deze manier wordt genageld, is vatbaar voor knikken en is moeilijkklopt. Als we een spijker in twee planken slaan, zijworden door de nagel niet voldoende tot elkaar aangetrokken (Fig1, deel 4).
 
Een goede nagelsteunis een hamer, die minstens drie keer zwaarder moet zijn dan een gebruikte hamervoert typen uit. Ondersteuning moet op een groter gebied worden uitgevoerd,niet alleen op een punt van het bord, en zo dicht mogelijk bij de plaats van klinken.Als de punt van de nagel de plank niet doorboort, is ondersteuning nodigrapporteer net onder de nagel.
 
Als we meer nagels typen en loskomen willen voorkomenal ingeslagen nagels bij impact, dan de punt van de ingeslagen nagelmoet worden vervormd onder een hoek van 30 - 45 ° met een harde slaghamer op het onderste deel van de nagel.
 
We moeten beginnen met het typen van nagels met een gemakkelijke naamstaande slagen (figuur 2, deel 1) slaan vanuit de pols,houd de hamer iets boven het uiteinde van het handvat. Na de eerstezwakke slagen kunnen we controleren of de spijker in de vrouw gaatrichting. Alleen bij normaal uitgevoerde slagenop de kop van de nagel kunnen we hopen dat de nagel geen vervorming vertoonthet recht om het materiaal in te voeren. De meest voorkomende fout die beginners maken, is watde bewegingsrichting van de hamer en de as van de nagel komen niet overeen. Alsde nagel gaat de verkeerde kant op en hij is niet vervormd, dat kunnen wericht het met kleine slagen op het punt van penetratie in het materiaal.
 
Een onervaren beginner zou moeten werken met de gebruikte,gecorrigeerde nagels. Elke besparing is prijzenswaardig, maar binnendeze case leidt niet tot het doel.
 
Als de eerste spijkers raken, kunnen we verderop klinken, met de hamer die aan het einde moet worden vastgehoudenhandgrepen en met een verticale positie van het bovenste deel van de bovenkant, vanwe slaan de elleboog en heffen deze op tot ongeveer 45 °. Nuttigis het meten van de afstand van de elleboog tot de kop van de nagel. Op diemanier moeten we alleen de richting van de hamer behouden en goed groeienhet lam komt van nature. Het is belangrijk dat de laatste klaplaten we meten wanneer de afstand van de spijkerkop tot het bord nog groot is,zodat we met de laatste slag de kop van de spijker in het bord slaan(Figuur 2 en deel 1 / a). Als er maar een klein deel van de nagel uitsteekthet veld zal worden beschadigd door een onervaren beginner met de laatste slagde bovenkant van de boom.
 
Om de punt van de nagel te buigen die aan de andere kant uitkwamboards, kunnen dienen als een driehoekig bestand, wat niet anders ismeer voor gebruik. Tegelijkertijd moet het deel van de nagel dat buigt1,2-2 keer langer zijn dan de lengte van één zijde van de driehoekslikken bestanden. Leg een vijl aan de zijkant van de nagel en een kleine slagmet een hamer, opnieuw vanaf de zijkant, laten we het uiteinde van de spijker op de vijl vallen.De punt van de nagel wordt dan over de bovenrand van de vijl "gerold".We spijkeren de zo verkregen haak met twee of drie op de bovenkant van de nagelhamerslag op het bord (Figuur 2, deel 2).
 
Wie bang is voor vingers, laat hem gidsen gebruiken voor ecshit - het is niet alleen degene die nog niet op het puntje van zijn vinger zitnooit per ongeluk een paarsblauwe bloem gemaakthamers. Men kan dit doel heel goed dienenversleten platte tang (Fig. 2, deel 3), die zijneen pasnagel kan gemakkelijk worden ingeslagen, zonder bang te hoeven zijn om bekneld te rakensla je vinger.
 
nagels buigen en verwijderen
Figuur 2
 
Mastering begint meestal niet met het samenstellen van constructuren van nieuw materiaal, maar door de oude conconstructies, om materialen te verkrijgen voor een nieuwe baan. Metin de meeste gevallen is extractie gerelateerd aan dit bedrijfgenagelde nagels. De eerste operatie is correctiede punt van een spijker. Voor deze bewerking moet een soortgelijk hulpmiddel worden gemaakteen schroevendraaier met een gebogen uiteinde, dat minimaal is beschadigddoor het hout te zagen kan het gebogen uiteinde van de spijker ondernomen worden. Niethet is de moeite waard om op de punt van een spijker te slaan totdat deze helemaal recht is,omdat ze het gewoon weer zouden buigen. Wanneer we het echter voltooiengecorrigeerd, met een korte hamerslag op de top van de nagel kunnen weverplaats het zodat we aan de andere kant onder het hoofd kunnenondernemen met een tang of een hulpmiddel voor het verwijderen van nagels. Leuk vindenhet hulpmiddel voor het verwijderen van nagels kan worden gebruikt zoals hierboven beschrevengebogen schroevendraaier zodat de punt uitsteekt in de vorm van de letter "V"(Figuur 2, deel 4).
 
Laten we het hulpmiddel voor het verwijderen van nagels als een hefboom gebruiken, dat is allesen om het onderste uiteinde, gesneden in de vorm van de letter V, onder het hoofd te duwennagels. Het gebogen onderste deel van het gereedschap moet op het hout rusten, aterwijl u op het langere uiteinde drukt met de hendel naar beneden. Laten we het noementwee belangrijke regels: De V-hals moet zo goed mogelijk worden gedragenpak de spijkerboom vast, zodat het onderste deel van de hendel zo kort mogelijk is.Plaats onder de "elleboog" van het gereedschap een mat (gemaakt van metaal ofbomen), om het oppervlak van de boom niet te beschadigen. Wanneer te spijkerenbegin, we verhogen geleidelijk de dikte van de pad, jazou de best mogelijke tractie vertonen.
 
Een gewone tang kan ook worden gebruikt om spijkers te verwijderen(Figuur 2, deel 5). Het is beter om de tang als "hefboom" te gebruikendan te trekken, een spijker naar het lichaam te slaan. Momenteel uitgebrachte nageldoor scheuren en daarmee vliegt de tang grootmet geweld en kan een ongeval veroorzaken. Er moet speciaal op worden geletvan het hebben van een spijker op het hoofd !!!
 
Daarnaast leren we de nagels tot in detail kennenelders laten we hier de belangrijkste soorten ziennagels. Dit zijn: een spijker met een smalle verzonken kop (voor houtwielen), een bekende spijker met een platte kop,een spijker met een halfronde kop en aan beide zijden een spitse spijkervoor handvatten (gebruikt om te voorkomen dat de handvatten eruit vallen,Figuur 3).
 
de belangrijkste soorten nagels
Figuur 3
 
Het gemeenschappelijke kenmerk van alle nagels is dat ze di zijnvermeldingen worden gegeven in de vorm van een product, b.v. 25x25. Het eerste cijfergeeft de diameter van de spijkerboom aan in tienden van een mijlmeter, en de andere de lengte van de boom in millimeters. Gebruikthet merkteken geeft een spijker aan van 2,5 mm dik (dwz 25 tienden van een stukmillimeter) en 2,5 cm lang (25 mm). Langere nagels hebben meestalen grotere dikte.
 
Een spijker aan een stuk zoeken in een gespecialiseerde winkel betekentverraad zijn onwetendheid. Nagels worden in feite doorverkochtkilogram. Ter informatie geven we een nagelgewicht van 1000stuks of verpakking:
 
10x10 1000 stuks 0,7 kg, verpakking 1 kg
 
20x40 1000 stuks 1,0 kg, verpakking 2 kg
 
31x70 1000 stuks 4,35 kg, verpakking 5 kg
 
50x130 1000 stuks 20,80 kg, verpakking 5 kg
 
70x200 1000 stuks 61,50 kg, pakket 5 kg
 
Het gewicht van de nagel met verzonken kop verschilt nauwelijks vande gewichten van de nagels zijn platkop, terwijl de nagels met een paal zijnronde kop en nagels voor handvatten iets lichter.
 
Voordat we kennis maken met de elementen van het opgaan intimmer- en timmerwerkconstructies, het is noodzakelijk om kennis te makennog meer met een van de meest gebruikte elementen -nagel. We hebben het bijna elke dag in onze handen, b.v. Bijfoto's aan de muur bevestigen, stoffering, montagesloten,ketenen, etc. Het is belangrijk dat voor een bepaald materiaal een bepaaldzakelijk kopen we de juiste nagels.
 
Om de juiste keuze te maken, moet u dit wetenhandelsnaam, maten en soorten nagels. Maatregelen en materiaal voornagel maken wordt gegeven door de normen.
 
Een kleine catalogus met nagels
Nagels
 
1. Een nagel met een platte kop heeft een grotere kopgekerfd zodat de hamer niet wegglijdt tijdens het typen. Upohet is nodig voor alle houten materialen, vooral voor klinkenplanken, latten (kist, plank).
 
2. Een spijker met een smal verzonken kop heeft een kleinere kop dannagels met een platte kop, licht cilindrisch (vergelijkbaar met de koppinnen). Het is voornamelijk geschikt voor timmerwerk (opmeubels, pathos, etc.), omdat zijn hoofd ook het materiaal binnendringt en dan de rasphet kan er overheen glijden.
 
3. Bekleding nagel. Het is meestal grijs of staalblauw van kleur.Wordt gebruikt voor het spijkeren van stoffen tijdens het stofferen.
 
4. Sierstoffeernagel. Gebruikt voor decoratiede randen en randen van de stof. Het wordt verkocht in vier kleuren: niclown, geel, rood-oxide en zwart.
 
5. Vergrendel de spijker. Het is gemaakt tot een lengte van 20 mm metmet een halfronde kop. Zoals de naam doet vermoeden, gebruikt hetom sloten op ramen, deuren, schrijven te bevestigentafels, kasten, etc.
 
6. De hardware-spijker heeft een getande boom om hem beter vast te houden.Het wordt gebruikt om hoekwapening te spijkeren tot prozarijm en rail op de dorpels. Het blijft niet hangen na het typen,omdat hij een verzonken hoofd heeft.
 
7. Spijker- en U-vormig De aanduiding van de maat is ookmet andere soorten nagels (bijv. 18x18), alleen het andere aantalduidt hier de gemeenschappelijke lengte van beide armen aan. Dient voor prihet bevestigen van veren en draden aan hout.
 
8. Stucwerk spijker. Het wordt geproduceerd in een schaal van 2x30.Naast het aanbrengen van stucwerk wordt het ook gebruikt voor prohet visueel bevestigen van dunnere draden en platen. U kunt deze nagels hier bestellen:BESTEL NAGELS
 
9. Haaknagel. Het heeft een platte haak en een vierkante boom.Het is nodig om verschillende items op te hangen, zoals:spiegels, schilderijen, planken etc.
 
10. Stalen spijker voor foto's. Het is een van de specifieke nagels.Het heeft een platte, ronde kop die kan worden gecoatkoperen dop. Het kan ook in een bakstenen muur worden gehamerd.
 
11. Schoennagel. Voor deze nagel wordt alleen de lengte vermeldska maat van 8-12 mm. Het wordt voornamelijk in de Indus gebruiktstriae, maar het is ook nodig voor schoenreparaties. Het is geschikt voorklinken op kleinere objecten.
 
12. Beglazingsspijker. Het is een driehoekig stuk plaatstaal.Gebruikt voor beglazing van ramen, deuren en schilderijenmet houten kozijnen. Het plamuurmes kan ongestoord blijvenom je erboven terug te trekken (Fig. 4).
 
kleine nagelcatalogus
Figuur 4
 
Het gebruik van nagels heeft een aantal nadelen: het vereist vakkennisbij het typen, bij het verwijderen van spijkers, het hout is beschadigd, wanneerdrogen houten nagels los. Het is dus beter om voor te gebruikenrotaties voor hout.

Heb je een vraag? Klik op de like of schrijf een opmerking