सोब

बैठक कोठा, शयनकक्ष, बच्चाहरु को कोठा

तपाईं उठ्ने ठाउँ आराम र ताजा!

बालबालिकाको कोठा, सुत्नेछ SoBe, regali, स्लाइडिङ कोठरीहरू। इच्छा अनुसार शयनकक्षहरू बनाउने सम्भावना पूर्ण रूख, MDF,चिपबोर्ड वा सबै तीन सामाग्री को संयोजन। हामी तपाईंको ठाउँको आधारमा कोठा डिजाइन गर्न सक्छौं, जहाँ हामी तपाईंको ठाउँलाई अधिकतम रूपमा कार्यात्मक र सौन्दर्यको हिसाबले सामंजस्यपूर्ण बनाउनेछौं। हामीले सर्बियाभरका हाम्रा ग्राहकहरूका लागि तर EU बजारमा पनि डिजाइन गरेका र बनाएका कोठाका हाम्रा केही कार्यहरू हेर्नुहोस्।

हामी तपाईको हरेक दिनको सुरुवात गर्नेछौं राम्रो मूडमा i आराम गरे।