पाइप झुकाउने

बार र पाइपहरू झुकाउने र कटरले काट्ने

Savijanje šipki i cevi

 
Pljosnati materijali, debljine do 5 mm, mogu se hladni dobro savijati kada ih prethodno stegnemo u mengelama. Savijanje može da se izvrši pod malim, tako reći, oštrim uglom. Kod savijanja debljih materijala na mestu savijanja dolazi do pucanja ili do gnječenja materijala.
 
Savitljivost zavisi od samog materijala. Čelik se teže savija, dok se mekani aluminijum može i rukom saviti. Ako želimo da izbegnemo lomljenje koje nastupa kod savijanja ili kod izravnavanja, potrebno je da materijal prethodno omekšamo. Na primer, kod izrade žičane ograde upotrebljava se mekana žica. U trgovini se dobija polutvrda žica koju pre upotrebe treba da omekšamo. Prethodno koturove žice stavimo na sloj drvenog uglja i odozgo ih pokrijmo opet drvenim ugljem a zatim ugalj zapalimo. Nakon sagorevanja i hlađenja drvenog uglja kotur žice postane savitljiv i pogodan za pletenje.
 
Ukoliko želimo neki materijal da savijemo pod pravim uglom, potrebno je da se isti dobro stegne u mengelama između ugaonog čeličnog uloška, a zatim bravarskim čekićem savije. Savijanje možemo vršiti i pomoću nekog sredstva koje nije predviđeno za savijanje. U ovom slučaju nećemo udarati čekićem materijal koji smo predvideli za savijanje nego ovaj pomoćni predmet. Prvo udaramo nekoliko puta iznad mesta prevojne ivice kako bi komad. »krenuo« u određen pravac i luk, a posle udaramo i na kraj predmeta koji je udaljen od prevojne ivice, te manjom silom vršimo savijanje. Ugaoni čelični uložak pomaže u savijanju, a u isto vreme i štiti mengele.
 
Pre savijanja materijala u obliku slova L, U ili Z potrebno je da prethodno dobro razmislimo o redosledu झुकाउने. U mengelama se mogu savijati i komadi koji nam se čine nesavitljivim, stim da imamo u vidu princip: »Više razmisli da bi se manje ljutio«.
 
Nije na odmet, da se kod savijanja zaparanjem obeleži mesto prevojne ivice (naročito na limovima). Na taj način možemo pratiti očima da li na željenom mestu savijamo, a sa druge strane i samo zaparanje nam potpomaže savijanju.
 
Poseban slučaj savijanja je formiranje cevi u obliku luka. Prilikom savijanja cevi sa tankim zidovima, u unutrašnjem luku savijanja dolazi do gnječenja zidova, a na spoljašnjem luku zidovi pucaju ili dolazi do spljoštavanja पाइपहरू।
 
Ako je prečnik spoljnjeg zida cevi manji od dvostrukog unutrašnjeg prečnika cevi, savijanje se može izvršiti »punjenjem« cevi. Materijal kojim se puni cev je fini čisti pesak. Jedan kraj cevi dobro zatvorimo, a na drugom kraju napunimo cev peskom a posle toga i ovaj kraj zatvorimo dugačkim drvenim čepom. Pesak sprečava ulubljenje cevi na mestu savijanja (kod spljoštavanja obim preseka cevi ostaje isti, ali površina preseka se smanjuje). Ako je cev napunjena peskom, isti ne dozvoljava ovo sužavanje, jer cev nema mogućnosti da »skrene« u drugom pravcu.
 
Drugi materijal za punjenje cevi je čelična spirala (slika 1). Pod njom se podrazumeva samo dugačka opruga-spirala, koja se uklapa u cev. Upotreba spirale je opravdana samo ako savijamo veći broj cevi istog prečnika. Pre upotrebe, nije na odmet, premazati oprugu uljem jer je inače nećemo lako izvući iz savijene cevi. Oprugu nećemo vući, već je treba izvući vrteći u suprotnom smeru navoja. U savijanju nam može pomoći i to što ćemo mesto savijanja cevi užariti, te u takvom stanju polugama vršimo savijanje na krajevima cevi.
 
čelična spirala
चित्र १
 
Na kraju jedan savet! Za savijanje cevi spoljašnjeg prečnika većeg od 15 mm treba tražiti pomoć kvalifikovanog lica.

 

Odsecanje sekačem

 
Alati za sečenje su pljosnati sekač i čekić. Jako je važno podupreti metalni komad pripremljen za sečenje, na mestu odsecanja, da se ne bi prilikom rada pomicao i ugibao. Mesto odsecanja treba duboko zaparati, a potom sekač držati upravno na površinu lima. U početku vršimo slabije udarce na sekaču, a zatim jače udarce koji seku metal. Ako je materijal širi od sekača, sečenje započinjemo sa oba kraja naizmenično idući prema sredini. Ako sečemo metalne šipke, prvo obeležimo mesto sečenja šipke, stim što ćemo je zarezati okretanjem, a nakon toga vršimo presecanje.
 
Lim pritegnut u mengelama seče se tako da linija presecanja bude 1-2 mm iznad čeljusti mengela i paralelna sa njima. Presecanje započinjemo sa jednog kraja, stim da se oštrica sekača horizontalno vodi po liniji presecanja. Tokom rada sekač treba da držimo pod oštrim uglom prema limu (slika 2).
 
odsecanje sekačemचित्र १
 
Ako je potrebno da na limu isečemo veću kružnu ploču, prethodno lim stavimo na ravnu površinu i isprekidanim linijama zasečemo sekačem kružno na liniji presecanja. Posle toga lim postavimo na podmetač da linija presecanja bude za santimetar-dva iznad stola i uz podmetač, a nikako na podmetaču. Sada već možemo udarcima zašiljenim delom čekića da otkidamo kružnu ploču povremeno okrećući lim i udarajući čekićem uvek pored podmetača (slika 3).
 
isecanje kružne ploče
चित्र १

सम्बन्धित लेखहरू