Өөр өндөрт шил

Өөр өндөрт шил

Цонхыг ус, нарнаас хамгаалах

Цонхыг ус, нарнаас хамгаалах