Кујни од цврсто дрво

Изработка на кујни по нарачка од масивно дрво

Изработка на кујни од цврсто дрво

Прилагодени кујни направени од цврсто дрво

Решиле да изградат нова кујна по нарачка и да ја направат од цврсто дрво. Доколку одлучивте да го доверите вашиот простор и дизајн на столарската работилница „Саво Кусиќ“, тогаш можеме да кажеме дека имате непогрешливо чувство за добар квалитет и исклучителен вкус.

Секогаш инсистираме првенствено на употреба на квалитетен сушен материјал, а исто така и во случај на изработка на кујни од дрво. Дрвото се подложува на контрола на квалитетот во неколку фази, пред да се вгради во кујнските елементи. Примарно се води сметка за сувоста на дрвото, т.е. на самиот процес на сушење, бидејќи различните видови дрво се третираат на различни начини и не смее да се доведува во прашање динамиката што му е потребна на одредено дрво. Кај нас динамиката ја одредуваат компјутерите, а шансите да дојде до грешка се минимизирани. Само така сушено, дрвото може да продолжи на својот пат кон вградување во кујни и кујнски елементи од цврсто дрво, преку претходен визуелен преглед.

Со оглед на тоа што кујните се произведуваат од даб, јасен, бука, јавор, орев и цреша, знаењето кое го поседуваме низ долгогодишната обработка на различни видови дрво, не држи на врвот во однос на познавањето на технолошките процеси во областа на масивната кујна. производство и дајте ни за право да тврдиме дека вашата кујна успешно ќе го издржи времето и секогаш ќе биде во границите на дизајнираниот квалитет.

На оваа страница има само дел од нашите кујнски работи од масивно дрво (масивни), па ви оставаме да уживате.

Подготовка на идејниот проект на кујната

Склопување на кујната