Технолошки процеси на преработка на столарски градежни производи

Технолошки процеси на преработка на столарски градежни производи

20190928 160838 41

Слика 1: Редоследот на операции за имитација на дабови текстури

 

Табела 1: Боење на прозорци, врати и вграден мебел со маслени и емајлирани бои

20190928 160838 42

 

Табела 2: Лакирање на прозорци, врати, кабини за лифт и вграден домашен мебел со масло и духови лакови

20190928 161321 4

20190928 161321 41

 

Табела 3: Полирање со висок сјај на столарски производи со лак од шелак во боја на природно дрво

20190928 161448 4

20190928 161625 41

Имитација на текстурата се прави со специјална четка, но не еднаш по целата површина, туку на делови. Производот потоа се суши 2-3 часа и се лакира со лак за масло, чија вискозност е 7-10 секунди, со четка или прскање (сл. 1).

За да се добие мазна облога, површината треба да се полира со лак на шелак. Кога лакирањето се врши со нитро-лак, редоследот на техничките операции останува ист како кај маслените и духовните лакови, но времето на сушење на нитрогрунд и нитро-лакот се намалува на 1 час.

Поврзани написи