Влага во дрво - зошто е важно да се разбере?

Влага во дрво - зошто е важно да се разбере?