Fanamainana hazo amin'ny petrolatum

Fanamainana hazo amin'ny petrolatum

 U preduzećima građevinske industrije za obradu drveta primenjuje se sušenje rezane građe i u petrolatumu. Petrolatum je otpadak koji se dobija pri preradi naftnih ulja za podmazivanje.

On je mešavina parafina, cerezina i očišćenih viskoznih ulja. Na temperaturi 20petrolatum ima slamno-žutu boju. Njegova specifična težina je oko 0.9, temperatura topljenja 250o, temperatura očvršćavanja 50o. Utrošak petrolatuma na sušenje  1m drveta četinarskih vrsta kreće se od 20 do 25 kg. Cena ovakvog sušenja niža je od cene sušenja u komorama za sušenje.

201909101

Slika 1: Uređaj za sušenje drveta u petrolatumu: 1 - dekovilijski kolosek; 2 - kontejner; 3 - šina za dizalicu; 4 - dizalica; 5 - ventilacija duž cele zgrade; 8 - zagrevni registri; 9 - šljako beton; 10 - izolacija od gline

Konstrukcija petrolaumskih sušnica (slika 1) veoma je prosta. Ona se sastoji od čeličnog rezervoara koji je ugrađen u betonsku jamu i obložen vunom od zgure radi toplotne izolacije. Na dnu rezervoara postavljene su cevi za zagrevanje petrolatuma, u koje dolazi para ili ispusni gasovi. Rezana građa slaže se u specijalne kontejnere, koji se pomoću električne koturače spuštaju u rezervoar sa zagrejnm petrolaltumom.

Trajanje sušenja zavisi od temperature, koja za tanke materijale od četinarskog drveta može da dostigne i 140o a za debele najviše 110o. Prema podacima rezana građa od četinarskog drveta debljine 25 mm od vlažnosti 45% do vlažnosti 15% suši se za 3h, a debljine 40-45 mm - za 8h. Gredice preseka 100 x 100 mm suše se za 22-24h, što je približno 15-20 puta brže od sušenja u parnim komorama.

Posle završetka sušenja materijal treba držati u prostoriji za hlađenje ili na skladištu dva-tri dana, posle čega se može obrađivati na mašinama.

Kvalitet sušenja drveta četinarskih i krupno poroznih vrsta potpuno je zadovoljavajući. Hrastovo drvo i drvo četinarskih vrsta velikh preseka pri sušenju u petrolatumu daje znatnu količinu škarta usled obrazovanja unutrašnjih pukotina. Petrolatum prodire unutar drveta koje se suši u dubini od 2 mm; ovim se drvo antiseptiše, ali kora petrolatuma, koja pri tom nastaje otežava obradu drveta na mašinama. Pored toga na osušenoj rezanoj građi zapaža se po preseku neravnomerna raspodela vlažnosti, koja se prema vrsti drveta kreće od 6 do 14%.

 

Lahatsoratra mifandraika

Kileman-kazo

Kileman-kazo

Hazo lanja sy hamandoana

Hazo lanja sy hamandoana