Blokên darîn ên ji bo kevir û qatan

Blokên darîn ên ji bo kevir û qatan

Drvene kocke najčešće se upotrebljavaju za izradu fabričkih i magacinskih podova. 

Površine 100 komada parketskih daščica raznih dimenzija date su u tablici 13.

Tablica 13: Površina 100 kom. parketskih daščica, m2

 Dužina (mm) Širina (mm)
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
150 0,525 0,600 0,675 0,750 0,825 0,900 0,975 1,050 1,125 - - -
200 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 - -
250 0,875 1,000 1,125 1,250 1,370 1,500 1,625 1,750 1,875 2,000 2,125 2,250
300 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250 2,400 2,550 2,700
350 1,225 1,400 1,575 1,750 1,985 2,100 2,275 2,450 2,625 2,800 2,975 3,150
400 - - 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600
450 - - 2,025 2,250 2,475 2,700 2,925 3,150 3,375 3,600 3,825 4,050
500 - - - - 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500

Parket se slaže u parkete od po 50 ili 100 kom. Pri prevozu on mora biti zaštićen od atmosferskih uticaja.

Odnos širine prema visini u pravougaonoj kocki ne treba da bude manj od 1:2.

Dimenzije kocki određene su za drvo sa vlažnošću 15 %. Kad je vlažnost veća dimenzije kocki po širini i dužini moraju imati standardom propisane nadmere na usušivanje. Odsupanja od propisanih dimenzija kocki dozvoljavaju se po visini ± 2 mm; po širini od 40 do 100 mm ± 2 mm; po širini od 120 do 200 mm ±  3 mm; po dužini od 100 do 210 mm ± 3 mm; a preko 210 mm ± 4 mm.

Dimenzije drvenih kocki, mm

Tip kocki Namena Bilindî Berî Dirêjî
Šestostrane

Za podove; za puteve i kaldrmu

60 i 80; 100 i 120 120 - 200  
Pravougaone Za podove; za puteve i kaldrmu 60 i 80; 100 i 120 40 - 100; 50 - 100 100 - 260 

Kocke se izrađuju od drveta četinara i tvrdih lišćara izuzev jele, breze, bukve i hrasta. Po kvalitetu drveta kocke treba da ispune zahteve važećeg standarda. Vlažnost drveta kocki ne treba da je veća od 25 %.

20190730 13

Sl. 13. Drvene kocke za pod: a - šestougaona, b - pravougaona

Čela ko ki moraju biti obrezana upravno na podužnu osu kocke. Šestostrana kocka mora imati čela u obliku pravilnog šestougaonika. Sve strane kocki moraju biti čisto obrezane. Dozvoljava se izvesna hrapavost i pukotine dubine do 1 mm. Dozvoljava se tupi brid na dužini najviše 40 mm, koji izlazi samo na jedno čelo; ostali deo kocke, koji izlazi na drugo čelo, mora biti čisto obrezan.

Pre no što se ugrade u podove, kocke treba impregnisati nekim antiseptičkim sredstvom. Obračunavanje kocki vrši se u m2, računajući se po čeonoj površini.

 

gotarên têkildar

Xeletiyên darê

Xeletiyên darê

Giraniya dar û nem

Giraniya dar û nem