სობე

მისაღები, საძინებლები, საბავშვო ოთახები

სივრცე, სადაც იღვიძებ დასვენებული და სუფთა!

ბავშვები ოთახები, დავიძინებ ოთახები, რეგალი, სრიალი კარადები. საძინებლების სურვილისამებრ გაკეთების შესაძლებლობა სავსე ხე, MDF,chipboard ან სამივე მასალის კომბინაცია. ჩვენ შეგვიძლია დავაპროექტოთ ოთახი თქვენი სივრციდან გამომდინარე, სადაც თქვენს სივრცეს გავხადოთ მაქსიმალურად ფუნქციონალური და ესთეტიურად ჰარმონიული. გადახედეთ ოთახების ზოგიერთ ნამუშევარს, რომლებიც ჩვენ დავაპროექტეთ და გავაკეთეთ ჩვენი კლიენტებისთვის მთელს სერბეთში, მაგრამ ასევე ევროკავშირის ბაზარზე.

ჩვენ ვიწყებთ თქვენი ყოველი დღის დაწყებას კარგ ხასიათზე i დაისვენა.