ვინირი

ვინირი

არსებობს ორი სახის ვინირი: დაჭრილი და დახრილი.
დაჭრილი ვინირი გამოიყენება კარების, ხუროს დაფების, ჩარჩოების, კონსტრუქციების, ავეჯის და ა.შ. პლაივუდის დასამზადებლად. ვინირი გამოიყენება სუსტი სახეობის ხის, ხის ბოჭკოებისგან დამზადებული დაფების დასაფარად და ა.შ. 
პლაივუდი შედგება გახეხილი ხის სამი ან მეტი თხელი ფენისგან, რომლებიც ერთმანეთზეა მიბმული ისე, რომ ერთის ბოჭკოები პერპენდიკულარული იყოს სხვების ბოჭკოებზე.

პლაივუდი მზადდება არყის, მურყნის, ნაცარი, თელა, მუხა, წიფელი, ცაცხვი, ასპენი, ფიჭვი, ნაძვი, კედარი და ნაძვი. პლაივუდის გარე ფენებს ეწოდება მოპირკეთება, ხოლო შიდა ფენებს - შუა. როდესაც ფენების რაოდენობა ტოლია, მაშინ ორ შუა ფენას უნდა ჰქონდეს პარალელური ბოჭკოების მიმართულება.
წყალგამძლეობასთან დაკავშირებით, პლაივუდი მზადდება შემდეგი ბრენდებისგან: FSF პლაივუდი გაზრდილი წყალგამძლეობით, რომელიც წებოვანია ფენოლ-ფორმალდეჰიდის ტიპის ადჰეზივებით; FK და FBA - პლაივუდი საშუალო წყალგამძლეობით, წებოვანი კარბამიდის ან ალბუმინის კაზეინის წებოებით; FB პლაივუდი შეზღუდული წყალგამძლეობით, წებოვანი ცილოვანი წებოებით.
ზედაპირული ფურცლების დამუშავების სახეობიდან გამომდინარე, პლაივუდი შეიძლება იყოს ქვიშიანი ერთ ან ორივე მხარეს და ქვიშის გარეშე. პლაივუდის ძირითადი ზომები მოცემულია ცხრილში.

ცხრილი 3: პლაივუდის ძირითადი ზომები, მმ 

სიგრძე (ან სიგანე) დასაშვები გადახრები გრძედი (ან სიგრძე)  დასაშვები გადახრები
1830  ± 5 1220  ± 4,0
1525  ± 5 1525  ± 5,0 
1525  ± 5 1220  ± 4,0
1525  ± 5 725  ± 3,5 
1220  ± 5 725  ± 3,5

 

პლაივუდის ერთი ფურცლის სიგრძე იზომება გარე ფურცლების მარცვლის მიმართულებით.
პლაივუდი მზადდება 1,5 სისქით; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 და 12 მმ. არყისა და მურყნის პლაივუდის უმცირესი სისქე განისაზღვრება 1,5 მმ, ხოლო სხვა სახის ხისთვის - 2,5 მ.
ნებადართულია დაუმუშავებელი პლაივუდის გადახრები სისქით მმ-ებში:
პლაივუდის სისქისთვის მმ-ში 

  • 1,5; 2,0 და 2,5 - ± 0,2
  • 3,0 - ± 0,3
  • 4,5 და 6,0 - ± 0,4
  • 8,0; 9,0 და 10,0 - ± 0,4-დან 0,5-მდე
  • 12,0 - ± 0,6

პლაივუდის დაფქვისას მისი სისქის შემცირება ერთ მხარეს (დაშვებული გადახრების გათვალისწინებით) არ უნდა აღემატებოდეს 0,2 მმ-ს, ორივე მხრიდან 0,4 მმ-ს.
ხარისხის მიხედვით, პლაივუდის ვინირი მზადდება შემდეგ ტიპებში: A, A1, AB, AB1, B, BB, C. ფურცლების შერჩევის მონაცემები მოცემულია ცხრილში. 4.

ცხრილი 4: ფურცლების შერჩევა სხვადასხვა სახის პლაივუდისთვის

მარილის ფოთლები პლაივუდის სახეობა
A A1 AB AB1 B BB C
ფოთლის ტიპი
lice A A AB AB B BB C
Საპირისპირო მხარეს AB B B BB BB C C


სიმეტრიულად განაწილებული თხელი ხის ფენები (ფაივუდის სისქის მიხედვით) უნდა იყოს იგივე ტიპის ხის და თანაბარი სისქის.

პლაივუდი უნდა იყოს მყარად წებოვანი, ბუშტების გარეშე,
ის არ უნდა დაიშალოს დახრისას. წებოს თითო ფენის საბოლოო ათვლის ძალა მოცემულია ცხრილში. 5.  

ცხრილი 5: საბოლოო ათვლის სიმტკიცე წებოს ფენაზე კგ/სმ(მინიმალური)

პლაივუდის დასახელება

პლაივუდი გაზრდილი წყალგამძლეობით

წყლის მიმართ საშუალო წინააღმდეგობის პლაივუდი პლაივუდი შეზღუდული წინააღმდეგობით
კარბამიდის წებოთი ალბუმინის კაზეინის წებოებით
1 საათის შემდეგ მდუღარე წყალში წყალში შენახვის შემდეგ 24 საათის განმავლობაში  მშრალ მდგომარეობაში 1 საათის შემდეგ მდუღარე წყალში მშრალ მდგომარეობაში

არყი...

მურყანი, წიფელი, ცაცხვი, იფანი, თელა, მუხა, სოჭი, ფიჭვი, ნაძვი და კედარი...

ჯასიკოვა...

12 12 12 5 12
10

10

10

6

4

3

10

6

 

პლაივუდის მიწოდება ზომების, კლასების, ბრენდების, ხის სახეობების, ფურცლებში ხის ბოჭკოების მიმართულების და დამუშავების მეთოდის მიხედვით ხდება დამკვეთის სპეციფიკაციების მიხედვით.
დაფქული პლაივუდი მიიღება ხის დაფქვით სპეციალურ მანქანებზე პლაივუდის მოსასხმელად და გამოიყენება ხის ნაწარმის დასაფარად.

ქვიშიანი ვინირი იყოფა რადიალურ, ნახევრად რადიალურ, ტანგენციალურ და ტანგენციალურ - ფრონტად, რომლებიც მიიღება ხის ღეროებიდან (ცხრილი 6).

ცხრილი 6: სხვადასხვა სახის პლაივუდის დამახასიათებელი ნიშნები

მძივის სახეობა                                       დამახასიათებელი ნიშნები
            წლების მიხედვით              ძირითადი სხივებით
რადიალური წლებს სწორი, პარალელური ხაზების სახე აქვს ძირითადი სხივები განივი ზოლების სახით განლაგებულია ფირფიტის ზედაპირის მინიმუმ 3/4-ზე
ნახევრად რადიალური ეს ძირითადი სხივები ირიბი ან გრძივი ზოლების სახით განლაგებულია ფირფიტის ზედაპირის მინიმუმ 1/2-ზე.
ტანგენციალური ღეროებს, რომლებიც ქმნიან ზრდის კონუსებს, აქვთ ირიბი ზოლები ან ხაზები ბირთვის სხივებს აქვთ გრძივი ან ირიბი ზოლები ან ხაზები 
ტანგენციურად - ფრონტალური წლების განმავლობაში მათ აქვთ დახურული მოხრილი ხაზების ან ზოლების გამოჩენა ძირითადი სხივები აქვს მოსახვევი ხაზების ან ზოლების გარეგნობას

ხის ხარისხის მიხედვით პლაივუდი იყოფა სამ კლასად: I, II და III. 

ვინირს ამზადებენ მუხის, წიფლის, კაკლის, ბუჩქის, ნეკერჩხლის, ნაცრის, თელას, წაბლის, სიკომორის, ამურის ხავერდის, მსხლის, ვაშლის, ვერვის, ალუბლის, აკაციის, არყის, თელასა და რცხილისგან.

რადიალური, ნახევრად რადიალური და ტანგენციალური ვინირების სიგრძე 1,0 მ-დან და მეტია; ტანგენციალურად - ფრონტალურად - 0,3-დან მეტი 0,1 მ ზრდით.

ვინირების სისქე ყველა ტიპისაა - 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 მმ.

ცხრილი 7: ფურცლების სიგანე სხვადასხვა ტიპის პლაივუდისთვის, მმ

ვინირების სახეობა და კლასი II კლასი III კლასი
რადიალური, ნახევრად რადიალური და ტანგენციალური 130 100 80
ტანგენციურად - ფრონტალური 200 150 100

ნებადართულია გადახრები დადგენილი სისქის ზომებიდან (მმ-ში):

  • ვინირების სისქისთვის 0,8 მმ - ± 0,05 
  • ვინირების სისქისთვის 1,0 მმ - ± 0,08
  • ვინირების სისქისთვის 1,2 - 1,5 მმ - ± 0,1

ვინირების ტენიანობაა 10 ± 2%.

ხის ხარისხის თვალსაზრისით, ვინირი უნდა აკმაყოფილებდეს არსებული სტანდარტის მოთხოვნებს. ვინირის ფურცლებს უნდა ჰქონდეს სუფთა ბრტყელი ზედაპირი, უხეშობის, ნაკაწრების, ბზარების და ლითონის ლაქების გარეშე.

 

 

Დაკავშირებული სტატიები