בלוג

שׁוּלְחָן כְּתִיבָה

מקום עבודה ושולחנות עבודה

מקום לעבוד בו
כיצד להרכיב כלי
יש חשיבות רבה מבחינה מעשית ואחסון טוב של ציוד וכלים, מהמאפשר לנו למצוא במהירותהחלק אותו אנו מחפשים, ולעשות אותו הדברלהחזיר למקום לאחר השימוש.חוץ מזה, יהיה לנו כל כך קל לזהותהחלק החסר, אם יש לנו את זהנשכח איפשהו, מושאל לחבר,או אולי אבוד. כדילמנוע חלודה, אתה תמיד צריך להימנעלשמור על הכלי בחוץ,גם אם זה בארונות, או בתוךחדרים לחים. הכי פרקטיהפיתרון הוא ליצור או לרכושארון במידות מתאימותלהחזקת לא רק את הכלי, אלא גם עבורכל החומרים הקטנים, כגון מסמרים,ברגים, דבק, אטמים. אנחנו נבצע כלימקום על ידי כניסה פנימהדפנות הארונות מהודקות שונותטריזים מתאימים, ווים, ברגיםעם חורים ומחסנים אחרים. מתימינינו את הכלי פעם אחת, נצייר אותופרופילי עיפרון של כלים בודדים כןהיינו נמנעים מללבוש אחד כזהבמקום אחר, או לא ללכת בשבילנובידיים כדי לסדר את כל הסדרה.ציוד במידות קטנות, כגוןהם סוככים, ברזים, ברזים, מקדחות,נשמור את זה בסמנים אם אפשרמתכת או עץ מלאתיבות. חלק מהציוד נמצא גם כן בהרכישה עצמה כבר ארוזה מתיבות דיבור (סדרת מקשים קבועיםצינור, מקדחת ברכיים עם התאמהאביזרים). במקרה כזה עדאנחנו רק רוצים לסמן את התיבותולאחסן בארון.
למקרה שיש לנו אחד כזהמקום עבודה קבוע, כלי שאנחנו יכוליםלתלות על הקיר באמצעות מחורר גדול יותרצלחת פלסטיק מוקדמת, אליה היא נלחצתמו ווים מתאימים, סיכות, קלישומרים חדשים ואחרים. בכל זאת, גם אזארון אחיזה אחד או שנייםשל חומר עדין עשוי להיות של שיתוףריסטי.
שולחן עבודה (דלפק)
עבודות רבות נעשות על הפניםמקומות (מיקום הוספות, תקעva בקירות, לעבוד על חשמל אואינסטלציה), אז תנולעתים קרובות יותר ואינו מציין את הצורך במישהומשטח שטוח לעבודה, או לעבודהשולחן. במקרים רבים אחריםתה, לעומת זאת, (לתקן מישהומכשיר חשמלי, מגירות, קונסטרוקציהרהיטים או חלקים מהם,תיקונים מכניים, פחח קטןעבודת סקי או נפח) נחוצהתן למשטח לעבוד, אם לאעושה שולחן.
למי שאין מקצוען גדול יותרחסידות ואל תעשו הרבה, הכי טוב והפתרון הזול ביותר הוא להשיג חברהstu, לוח עץ לאבזורמערכת כלשהי לעזיבה וסיפורעובד לשולחן בסלון,מטבח או במקום אחר. משטח עבודהיכול להיות גדול יותר (מטרובמטר ומעלה) אתה יכול בקלותמקום לאחר השימוש על מישהומקום מתאים, מאחורי הארון או שהואנשען על הקיר במזווה. הצלחתמהדק לכל שולחן עם מההוא צמיג מוכנס מראש או נותןבד כדי שהשולחן לא יינזק. זה נכוןהושג שטח גדול למדילעבודה, אליה נוכל לצרף ומהדק או כל אחת מהמכונות שעליהןאנחנו נדבר בקרוב.
אם יש לנו מקום בביתאו במחלקת עזר,(מחיצת חלק מהחדר, חדר כביסהאו עליית גג) ואנחנו מתמודדים עם מישהו לעיתים קרובות יותרמתחביבים אז נוכל לבחור שולחן מקצועי לעבוד איתו,שעל פי גודל וסוג העבודה הכי הרבהלְהַתְאִים. זו יכולה להיות בחירהבין דלפק נגרים טיפוסי אשרמסופק כבר עם גלגלת (pritegom) להחזקת לוחות, לוחותוחומר אחר ומפוחנישות, עבודות מנעולנות, קונוס פלדהמבנים ועם משטח עבודה.
הצלחת עשויה זו מזובילטים מורכבים היטב, עוביכמה סנטימטרים כדי שתוכלולעמוד במכות חזקות ולסחוב גדולההידוק ומכונות שונות (מטחנה עגולה,מסור סיבובי, שולחן חשמליספייק בע"מ).
פיתרון מעניין אחד בין לביןשולחן קבוע וצלחת עזר היאשולחן מצומצם שמספיקמוצק וגדול. אנו יכולים, איפוא, לד"רקוצר במזווה אחד או מאחורי אחרהתאמות. שולחן חצי מקצועי זהפותר באופן מושלם את נושא החלל ומאפשר, במקביל, לדומםעובד בתנאים טובים שהם ניאוללכת כדי לעשות את העבודה.
ארון כלים
שולחנות
אי הבנות יכולות להתרחש לעיתים קרובותכשמדובר על שולחן עבודה ועבודהשולחנות. עבודת עבודות נגרות ומסגריותזה מלאכה מקצועית קלאסיתשולחנות לייסקי, ומכאן בטוחיםגודל ומסיביות ועם כל הכליםשמתאים איתם, כשהם מחליקיםמלחציים, חורי הרכבה לדיסקלקצוב וכו '. היום, לעומת זאת,ספסלי עבודה מיוצרים איתירצפה או משטח עבודה מעץשעשוי כל כך להיות עליוהם יכולים לבצע עיבוד מדויק מאודאו עץ או מתכת ושימושמכונות שונות: מנוע סיבוביאותם מסורים, מכונות כרסום ואחרים בלבדמכונות קבועות או אביזרי חשמלמקדחות קבועותבמקומות שכבר סיפקו לכךשולחן. שולחנות כאלה לעתים קרובות ישđice, או שהצלחת עצמה עשויה להשתנותזווית, כך שניסור או קידוחבזוויות מוגדרות במדויקאינו מציב שום בעיה. הרבהסוגים של שולחנות כאלה נמצאים כיוםהם מפורקים וניתנים לקיפוללשאת ממקום למקום. חוץ מזהכולם קטנים בהרבהמאשר דוכנים והם מיוצרים לרוברק לחובבים, לאנשים שמתחביבים העוסקים בתיקונים שונים ועבודות בית.
דלפק נגרים

האם יש לך שאלה? לחץ על לייק או כתוב הערה