בלוג

מסורים ומטחנות

מכונות קטנות (מסורים ומטחנות)

מכונות קטנות
מכונות הפועלותמקדחה חשמלית
מקדחה חשמלית,יכול להיות ציודראשים שונים לעבודה, אויכול לשמש כמו אחרימנוע כונן לכלים מכנייםמיני גי. למעשה, ההבדל ביןמקדחות עם ראש עובד ואמאהמסילה המונעת על ידי המקדחה לפיהמנוע המניע רשמי בלבד.הנושא המהותי, לעומת זאת, הוא אקולוגירווחיות כלכלית, נדרש מקצועןגדול, תדירות השימוש. מנועאותם מאפיינים כמו המקדחהתופס מעט מקום, אבל זה כןהמחיר גבוה. לכן, אם הם תואמים אותנואין צורך בתפריט שניהםפונקציות קידוח, כך זה משתלם יותריש מנוע אחד בלבד - המנועמקדחות חשמליות וסדרת כלים ומאמסילה ללא עצמי ראוימנוע.
אז נוכל להשתמש, כבר על פיצרכים, או תרגיל ככזהלקדוח כחלק מניע של הכלימכונות.
מסור פורץ דרך (או מסוררופרה)
מסור לנקב (או מסור חור)הוא הראשון שאפשר לכנותו »כליבמכונה ללא מנוע כונן ",אם יש לנו בראש את חלוקת הכלים באופן כללימה, על כלים ידניים ומכונות. טוזהו מכשיר שהופךתנועה סיבובית של המנוע לסירוגיןלאחר מכן, התנועה היישר של המסור עוברתמחדש למטה.
מסור, באורך 10 עד 15 ס"מ, סיפוראנחנו צועקים לתוך המדריכים האנכיים שלו.על ידי הנחת המקדחה על לוח אולוח עץ, ולחץ מלמעלהכדי שהשיניים יתפסו את העץ, אנחנו יכוליםלחתוך עץ בעובי של עד 40 מילימטרים,ומתכת עד 2-3 מילימטרים (אם שניאנחנו משפשפים את להב המסור בשיניים קטנות יותרלמתכת). סוג זה של מכונה אפשרילצייד פקקי מתכת כילאפשר חיתוך במקבילקצה הלוח או הלוח. אחרת, פריצת דרךאנו משתמשים במסור לחיתוךמעגלים (אם הם קשתות גדולות יותר) אשרבהמשך עוברים עיבוד עדין יותר על ידי אחרים אלהקְבוּצָה. המסור החודר אינו תופסשטח גדול, לא יקר, וקל ולא מזיק לשימושקצת איטי, במיוחד אם אנחנו חותכיםחומר בעובי גדול יותר או במתכת.
מסור פריצה
מסור עגול
על המקדחה החשמלית אנחנו יכולים לנקרljučiti וטסים עגולים (עגולים) קטניםטרו, מתאים לחיתוך עץלוח וקרשים (אך אך ורק על פי praקו), לוחות פלסטיק,לוחות דקים של מתכות לא ברזליות וכו '.המכונה מורכבת מדיסק שנושאלהב מסור עגול, מעמד קבועעם כיסוי מגן ומקבילמשענת גב שמאפשרת לנואנו מנהלים את כל העניין במקבילקצה לוח או קרש.
מהירות החיתוך גבוהה בהרבה מעם מסור מתחלף, אבל זה חייבנוכל להשתמש בזה בזהירות רבה.אם מטפלים בזה מגושם,זה יכול לקרות לברוח מאיתנוידיים (להקפיץ חפצים שאנחנו צריכים לחתוך) וברצינות אותנולהיפצע. זה קורה גם להתפוצץ, מרתףשמיעת חתיכות מתכת (ולצד zašכיסוי מגן) שיכול בקלותפציעות.
יש גם מה שנקרא מסורים "אינטגרליים",כְּלוֹמַר. כלי שאינו תלוי מקדחה, ואשר יש לויישום מרובה. הודות למזחלות שמשנות את המדרון,אנחנו יכולים לדווח על חתכים אורכיים, לפירוחבי ואפילו חתכים בזווית.אנחנו יכולים גם להציב מסור עגוללספסל העבודה, כמו בעברמהדקים למתכת המתאימהצלחת שניתן לכוונן באמצעותעומק ושיפוע. בודק ככהra פחות מסוכן כי הנושא הוא זהשאנחנו עוברים. או, במחסורדוכני עבודה, נוכל להדק אותו לאת לוח המתכת עצמו באמצעות ארבערגליים, כך שהוא עדיין מתפקד כמסור שולחן ישר. נתון veמהירות ההתקדמות של הדמות, טים מעגלייםטרה נותן ביצועים עד כהלחרוג מהצרכים לעבודות הבית.
ניתן להתקין דפי בדיקה שוניםמחדש, בדרך כלל מפלדה מיוחדת, כברעל פי החומר להיותחתכים. להלן מספר דוגמאות לגיליונות הנפוצים ביותרראה:
-סדינים עם שיניים בינוניות עבורעץ רך וקשה,
יריעות שן עדינות עבורעץ קשה ורך, לדיקט,לוחות וחומרי פלסטיק, לפאנלמכוסה פלסטיק, בקליט, תאיתזו, פרספקס, מתכות אל ברזליות וכו ';עלים ממין זה מתאימים במיוחדלחיתוך בכיוון ההפוך מכיוון הסיבים על העץ.
- להבים רחבי שיניים ומחוזק במתכות קשות, לחיתוךעץ קשה ועץ קשהפלסטיק מחוזק זכוכיתסיבים;
דיסק לחיתוך לבנים, אסבסט,פריטים עשויים ברזל יצוק, קרהמייק, אבן וכדומה.
מסור עגול
להקה ראתה
מכונה זו עשויה ממכונה עבורלשימוש תעשייתי, במיוחד עבורנגרות ונגרות. זה מכילהם משניים או יותר סלילים של מכשירים גדולים יותר(מעל חצי מטר לתעשייהמכונות והרבה פחות לחובביםשימוש) עם מיקום אופקיצירים על מיסבים אשרעומדים אחד מעל השני. אחד מהגלגלת מונעת על ידי חברת חשמלתרגילי טריק, או מותקנים מראשמנוע. רצועה מחליקה מעל הסליליםמסור עם מעגל כתר סגורנג'ה. Ro ממוקם באמצע המכונהאת לוח המתכת שאנחנו דוחפים מעלנושא (לרוב לוחות) לזמןגְזִירָה. הגלגלים מוגניםlopclma, והחלק הפתוח של המסור הואמקוצר, ליתר ביטחון, לצורךלא מינימום. מכונות מהסוג הזה, דיאבל נהדר עבור מי שאין לוסדנה, הנפוצה ביותר על ידי אנשיםשגרים בבתים נפרדים ולעתים קרובותלעבד עץ, למשל, בעת ביצועבניית גדרות מאיטבה מימיןשופך רצפות בעליית הגג, עושהסככה להחזקת ציוד גינה וכו '.למכונה, למעשה, יש מכונית גדולה מאודביצועים ומותאם במיוחדלחיתוך אורכי של לוחות וקרשיםבאורך של יותר משני מטרים. העבודה הזוניתן לבצע גם בדיקת פנצ'ררום, מסור עגול חולה קבועלשולחן עבודה, או אפילו ביד, אבל היה עושה זאתדרש הרבה יותר זמן. Uמסורים בסוף השבוע מסוג זה מוישמש גם לחיתוך בולי עץעצים לקמינים או תנורים - עוד עבודה,אך אילו מסורים אחרים אינם יכוליםלעשות.
לאחרונה, קטנים יותר מוצעים למכירהדוגמניות, עם מסור להקה קטןרוחב, איתו הם יכולים להתבצע וחתכים עגולים, אם הבצל אינו פרוזאק. מכונות מהסוג הזה, משהו כבדמעל עשרה פאונד אם הם שלגיליון קלטת מדבר, יכול להיותמשמש גם לחיתוך מתכת לבלוקוימה בעובי ניכר.
להקה ראתה
מטחנת רטט
ומברזל רוטט (מטחנת)יימסר ככל האפשרמכונת סריגה, או כמחבר עבורמקדחה חשמלית. הדיור פועלשוכן מחבר מסתובב אקסצנטרילקידוח שמסתובב טרנסנוצר לתנודות המועברות אלסוליית המכשיר. נייר זכוכית, respגודל מטעה, מהדק למטחנות סוליות.
אנו משתמשים במטחנה רוטטתעל ידי הצבתו על עץ אומשטח מתכת ואור, שטוחתנועות mernlm שאנחנו עוברים חלקםחלק מ. השחזה היא מחלקה ראשונה ויכולהלהיות בסדר פחות או יותר, תלויגרגירי נייר זכוכית. אחרת, שוחקיםיש להחליף נייר בתדירות גבוהה. אִמָאהמסילה חזקה ובטוחה לשימושואינו דורש מאמץ רב.
מלטשת חגורה
בין החיבורים לבניין החשמלימחדד, חגורה (מטחנה) ברזלממוקם איפשהו בין החום הרוטטמטחנות סיליקה ודיסק. הראשון שלשל המכונות האלה, שבדרך כלל פועלות לאט,מאפשר עיבוד (גיהוץ וליטושמוקדם) משטחי עבודה מעץ או אניtala. מלטשת עם דיסק מסתובבזה עובד עם יותר כוח ואנחנו יכולים לגלוש עם זהלתת פיקדונות מוצקים שונים, שאריות leראה על עץ ודברים אחרים, אבל מעל הכלמתאים לעבודה על מתכת, לפשיטהנסורת, כדי ליישר את הריתוךחלקים, לקהילת קצוות,קצוות חדים, להכנת משטח,נותן להם עבודות קמט מסוימותאחיזה טובה יותר בעת איטום ולכה. מלטשת החגורות עובדת יותרכוח של רטט, אבל אמאאותו ממטחנת דיסק. מתינצמד בשתי ידיים, ניתן להשתמש בוצריך גם כמכונה ניידת עבור bruעץ ומתכת, להקהותקצוות וקצוות חדים, ליישוראי אחידות מהעיבוד הקודם שליtala.
אנחנו יכולים גם לצרף אותו לשולחן העבודה,אם אנחנו רוצים לגהץ, לטחון,אנו מלטשים, חלקי מתכת או עץובגודל בינוני. לצורך העניין,אנחנו לא לוחצים או מזיזים את המכונהנושא ro, אני כבר כפוף לשמנו מוט מסתובב.מטחנה זו מורכבת מאחוזlja, שניתן לתקן את העבודהדוכן, החל בידיות אחיזה (אם רוציםלהיות מטלטלין), ושתי סלילים רחביםשל סגסוגות קלות, קבועות לסאמעמד המכונה שלי. אחד השותפיםלסיורים יש חיבור לחשמלתרגיל, או לחלק משלהםמנוע. סליל חינם שאנחנו יכוליםהתקרב או החוצה באמצעות אחדמכשירי מתיחה, שהם זהיםmeno מאפשר לך להחליף את הקלטת ו-מונע את החלקתו במהלך ההפעלהעם סלילים.
מלטשת חגורה ועמידה
מטחנת שולחן עם דיסק קדמי
והשולחן השולחן הזה (קבוע) עם מצחעם הדיסק הזה אנחנו יכולים להשיג את אחד מהםכחיבור למקדחה חשמלית,או כמכונה נפרדת משל עצמהנהיגה. זה תמיד מחוברלשולחן עבודה וזה על ידי דיסקממוקם בניצב לשולחן, לאכמה סנטימטרים ממנומשטחים. הם מחוברים לדיסקבאמצעות קטן, פשוט, רחבשמתברגים במרכז, שחיקה עגולהנייר או בד עם חרוזי זכוכית,כמובן, של הדרגות שונות. בגובהבמרכז הדיסק, אחד מחליק מעל המסילהלוח מתכת מטלטלין, שעליוקובע את פריט העבודה ואיתו priלוחץ על הדיסק. כך אנו נמנעים מסכנההיכולת של אובייקט להחליק או להכין אותוהגדרנו את זה לא נכון כלפי הדיסק.
עם המכונה הזו, שהיא הכי טובה עבורהשהוא מונע על ידי מנוע רב מהירויות,מדידות מדויקות של מתכת או מושגותחפצי עץ שהיו בעברגזירה. אנו משיגים גבוה עם המכונהדיוק ואנחנו יכולים להשיג את זה לגמרימשטחים מכניים אנכיים פנימה מאף לציר האורך של האובייקט. עלכך אנו מעבדים דקים, צינורות, קשתותוקרשים צרים, מעץ, ממתכת,פליז, פלסטיק ואפילו זכוכית,בתנאי שהוא נבחר לכל חומרנייר זכוכית מתאים.
לפעמים אנו יכולים להשתמש במטחנת פניםמשמש גם לגיהוץ וליטושפריטים קטנים יותר שניתן להחזיקבידי. במקרה כזה, יש לעבד אותוהיזהר שלא לגעת בזה בידךדיסק מכיוון שעלולה להתרחש פגיעה.
דיסק שוחק
החלק העיקרי של גלגל השחזה הוא רוטידיסק עם כיסוי מגןאליהם מחוברים שוחקים שוניםחומר (שוחק) עם גרגר גס.זוהי מכונה ניידת שרובאנו משתמשים לעיבוד מחוספס יותרמתכות, כגון קצוות קהות,יישור תפרים מרותכים, שחיקהמשטחים המושפעים עמוק יותרלא מאכל, מסיר לכה ישנה ובאופן דומה. אחרת, המכונה קלה להפעלהכלבות, אך יש צורך בזהירות שלאהחליק מידו.
מסור עגול מתקפל
המסור המעגלי המתקפל הוא למעשהגרסה מיוחדת של מסור עגול, גלהדנה ממכונה תעשייתית או mnoללכת ממדים קטנים יותר. הוא יכול להזיז את זהמקדחה חשמלית טאטי, או משלךמנוע. מסור מתקפל מעגליהמנוע שלו מפרק ליחידהמשטח העבודה, ומאובזריםידית המאפשרת לו להיות שלםהמכונה עולה ומורדת לכיוון המטוסצלחות.
על משטח העבודה, באמצעות טריזים ואנו מכוונים את המהדק ומהדקים את החלקשצריך לחתוך בזמן שהמסור נמצא בפניםמיקום עליון. מאז המנועמופעל, באמצעות בית הידיתעם המסור אנו מורידים ומתחיליםגְזִירָה.סוג זה של מסור מאפשר לך לחתוךשיניים, צינורות, פרופילים למסגרות וכל פריט אחר שנענהבממדים גדולים יותר למעגל הקיפוללא בודק. ניתן לבצע צומתאתה בדיוק ובאופן שונהפינות.
אנחנו חותכים במהירות גבוההעץ ואילו עבור מתכת (צינורות ופרופילים אחריםשל סגסוגות קלות ופלדה) צריךאנו משתמשים בגיליון ה- tes המתאיםאנו רוצים גם לכוון את המנוע למטהמְהִירוּת.קניית מכונה משתלמת בלבדאם אנו צופים שננתח זאתשימוש לניסורכמויות גדולות יותר של חומר.
מסור מתקפל עגול
מסורים ורטורים רוטטים
מסור רוטט הוא מכונה טיפוסיתמעצבים ובעלי מלאכה העוסקים בגזרהנגרות ברסטבו ויפה, כי אומוgučava זה בדיוק רב וזה חותך את החומר במהירות אפילו לאורך הדםיינות עם בצל קטן מאוד. אִמָאג'אל יכול להיות דיקט, פלסטיק,לוחות מתכת, מסגסוגות רכות יותר, באקra, ולפעמים יריעה מפלדה מתונה יותר.הדיור במכונה מחובר לצלחת אחת עגולה או מרובעתהמשמש כתמיכה ובאמצעות מחירוזפת עוברת להב דק. בתוכימערכת רטט מסילות נותנת מסוריםתנועות מהירות מעלה ומטה עם קטנותהליכה (1 ס"מ או פחות), אך מספקתלחתוך חומר מהר יותר. מהיר יותרניסור, אחרי הכל, יהיה לאתואם את הדיוק הנדרשטבע עם הכלים האלה.
יש גםמסורי חורים עם ויברטור אשרמטופל כמו יד רגילהterom ruparom, ali u dršku, koja jeגדול כמו ידית מקדחה חשמלית,יש ויברטור. אני יכול לאסוף אותםהעברת חשמל או סוללות שניתנושהם כוחות קטנים.
מטחנת שולחן
מטחנת השולחן (מטחנה) מורכבת ממנועים עם בסיס הרכבהמיועד לשולחן עבודה ובדרך כלל שני חומרים שוחקיםאבן, כל אחת בקצה אחדפירים מוטוריים. בדרך כלל יש שנייםצלחות שעליהן נשען האובייקטמעובדים גם שני כיסויי מגן.שתי אבני השחזה הן שונותביטולים, כלומר. האחד הוא עם zr גדולnom, ואחרים עם הרבה יותר קטנים. עלאבן השחזה עם הדגן הגס קההקצוות חדים של עצמים, יישרואזורים קטנים וכן הלאה. על המטחנהעם גרגר דק, עדין, נעשה קודםכלי השחזה (אזמלים, להבי פלנל)וכדומה) אשר יושלם בהמשךבאופן ידני על גלגל השחזה מיוחדתַפרִיט.
אנחנו צריכים להיות עם המכונות האלהזהיר מאוד וכבר יש לנוכל כך בקיאה בעבודתה. נושאיםעלינו להחזיק אותם חזק, לאטמתקרב לאבן השחזה, כי הוא נוטה לזהמושך. המכונה היא בדרך כלל ציודאיג'נה עם כוס מגן אחת (עקבניצוצות) שחייבים תמיד להיות בהתמצקה: רוב פגיעות העינייםזה קורה דווקא בגלל העבודה על הברסילצ'י בלי החלק המגן הזה ובלימשקפי מגן מיוחדים המגנים מפניניצוץ, נסורת ואחרים. לפילשם כך, מטחנת השולחן בפני עצמההזדמנויות מקצועיות מנופפותעל, קשה לעבוד, ודורש להיותמחובר היטב לשולחן העבודה או לקונסולה על הקיר.
ניתן להשיג דגמים קטנים יותרמנועים כחיבורים לבניין החשמליקוצים. בדגמים אלה יש בדרך כלל פואבן שחיקה אחת עגולה.
אבן שחיקה
מסור חשמלי
ממסור קלאסי עם שרשרת ומודשן עם בעירה פנימית,משמש חוטבי עצים, izvיש גם מסור במידות קטנות יותרנסיעה חשמלית. נג'וםאנחנו יכולים לכרות עצים ושיחים קטנים יותר. מ ההשתמש בו רק לאלה שבבעלותוגינה גדולה.
מסור חשמלי


האם יש לך שאלה? לחץ על לייק או כתוב הערה