Blog

múrverk

Fjölskylduhús (upphaflegar erfiðar framkvæmdir, framkvæmdir)

Fjölskylduhús
 
Upphaflegir erfiðleikar við byggingu
 
Sá sem hann eignaðist í smærri byggingarstörfumþegar næg reynsla sem húsbóndi í húsinu, það verður auðveldara að nálgastað byggja fjölskylduhús eða íbúð.Þetta þýðir ekki að hann sé sjálfur að smíða,vegna þess að það er þannig starf að það krefst ákveðinna sérfræðinga.En það er vissulega gott að „fjárfestirinn“ er líka upplýstur um þettastörf og það í einfaldari hlutum og mér sjálfum, og mögulegaog fjölskyldumeðlimir hans eða vinir taka þátt. Hérnaverður rætt um þátttöku í „stórum“ mannvirkjum, þ.e. umundirbúningur fyrir framkvæmdir.
 
Til framkvæmda er nauðsynlegt að útvega land fyrst. Það er ekkinóg til að „horfa“ bara á landið áður en það er keypt. Vegna þessveita bestu aðstæður fyrir framtíðarbygginguna, það er nauðsynlegter að afla upplýsinga um nokkur atriði sem tengjast landinu.Mælt er með því að ráðfæra sig við sérfræðing áður en þú kaupir. Pólójarðvegur, léttir, halli, samsetning og eðli landslagsins, landslagsaðstæður, vindáttir, mál og lögun lands, prósentgróður á landi, staða og ástand aðkomuvega ogveitur eru mjög mikilvægir þættir og hafa veruleg áhrif á verkefniðsmíði og framkvæmd verka meðan á byggingu stendur. (Td hárgrunnvatnsborðið þarf viðbótar vatnsheldsáningu, eða, á grýttri jörð, erfið verk til að gera þemalja). Miðað við þessa þætti gæti það reynst „ódýrara“land er í raun „dýrara“.
 
Einnig ætti að skoða „réttarstöðu“ lands fyrir kaup.Þú ættir að skrá þig í landbækurnar ef það er landvirkilega frjálst að selja og ekki hlaðið óvartskuldir, veðlán o.s.frv. Það er mögulegt að það séu sérstöklóðareglugerðir, svo sem rétt, þ.e. skyldaað gefa öðrum notendum leið, vatnslekaeða pípulagnir, eignarnám. vegaframkvæmdir eða aðrirskilyrði (mynd 1). Eftir að hafa farið yfir landbækurnar ættiað hafa samband við lögbært yfirvald í sveitarfélaginu til að fáupplýsingar um byggingarmöguleika á landinu. Þarvið munum komast að því hvers konar bygging við getum, þ.e. við verðum að, byggjaá þeim stað (jarðhæð, fyrstu hæð o.s.frv.) erum við yfirleittbyggja, hver eru borgar sjónarhorn áætlanir umhverfisins(þar sem byggðir verða leikskólar, leikskólar, verslanir o.s.frv.).Ef niðurstöður ítarlegrar könnunar á landinu eru hagstæðar og efer ástandið í jarðabókunum í lagi, og álit þar til bærralíffæri til smíði eru hagstæð fyrir okkur, þ.e. það eru engartakmarkandi þætti eða slíkar staðreyndir sem myndu aukastbyggingarkostnaður vale, við getum keypt land frátekiðsamkvæmt reglugerð um kaup og endurrit af landinu. Svonanákvæmar fyrri upplýsingar munu hlífa okkur við síðari upplýsingarvonbrigði og óþarfa útgjöld, og kannski jafnvel fráað byggingaráætlun misheppnast algerlega.
 
réttarstaða landsins
Mynd 1
 
Eftir kaupin á landinu þarf framkvæmdaleyfizvola. Tilgangur þessa leyfis er að byggja húsið íí samræmi við gildandi reglur og við eigandann sem á rétt áá framkvæmdunum þannig að framkvæma framkvæmdirnar þannig að þær trufli ekki hagsmuninágrannaeigendur og samfélagið. Sá sem byggir ánávísað byggingarleyfi. ófagmannlegt, ættirðu að gera þaðreiknar með að bygging hans verði rifin með valdi á hans kostnað.
 
Umsókn um byggingarleyfi ætti að fylgjabrot úr jarðabókunum sem sönnun þess að álitsbeiðandi sé mikiðlöglegur eigandi jarðarinnar. Einnig er nauðsynlegt að fá sigtiaðgerðaáætlun lands sem og byggingarverkefnið (aðstæður ogupplýsingar) með tæknilýsingu. Það er ráðlegt að fáupplýsingar frá lögbæru yfirvaldi og um skilyrði verkefnisins(stærð, fjöldi eintaka o.s.frv.) þegar við söfnumlandupplýsingar. Ófullnægjandi verkefni oftstafar af alvarlegu vandamáli. Þeir geta gert verkefniaðeins viðurkenndar stofnanir, þ.e. andlit. Það er ekki ætlun okkarað hafa áhrif á framtíðar „fjárfesta“ en beina athyglinniað því að hægt sé að nálgast þær frá stærri verkefnasamtökumlokið gerð verkefna, sem eru tiltölulega ódýr, nútímaleg oghagkvæmt, gert í nokkrum afbrigðum, svo að ég geti fullnægtkjósa ýmsar aðstæður. Byggt á þessum verkefnum auðveldarabyggingarleyfi er hægt að fá áðurmæla og áætla.
 
Þegar þú byggir þitt eigið hús eiga allir sitthugmyndir. Þessar hugmyndir kunna að vera réttar og raunhæfar, en margar afþessar hugmyndir eru óraunhæfar vegna þess að þær eru óframkvæmanlegar, óhagkvæmar ogúrelt og oft ósmekklegt. Hönnuðurinn er við tækifæriverkefnahönnun verður að fylgja ákveðnum alríkis atvinnumönnumskrif, viðmið og reglur varðandi hönnun (td inngangurá salerni, má ekki vera úr eldhúsinu, lágmarksrými herbergisins erávísað, lágmarkshæð innri herbergja, staðaherbergi, klæðningu, gluggaflöt o.s.frv. Ég get ekki gefist upplesið eins og óskað er), en verður um leið að uppfylla kröfurnareinstaklinga, þ.e. eigandi. Markviss ætti að vera vel þeginOgvistvænttillögur hönnuða um notkun á venjulegu elemenata (geislar, hurðir, gluggar osfrv.).
 
Hagsmunir og þættir einstaklinga geta komið fram á sjónarsviðiðtjáning í vali og hönnun á framhliðinni, hópun atvinnumannasögur, hitakerfi, verönd, kjallarar, útihúso.s.frv. Við vekjum athygli á því að lögbært yfirvald mun ekki gefa útbyggingarleyfi á grundvelli ófaglegs og óhagkvæmsverkefni, sem ekki eru í samræmi við byggingarreglugerðíbúðir einmitt vegna áhuga fjárfesta.
 
Þegar við höfum fengið byggingarleyfið er það nauðsynlegtundirbúið vandlega fyrir byggingu. Góður undirbúningur mun sparaokkur frá síðari óþarfa verkum.Samhliða málsmeðferð til að fá byggingarleyfi,maður ætti að fela einhverjum að undirbúa magnskýrsluna og áætlunina. Ágrundvöllur viðfangsefnisins og matið getur ákvarðað nauðsynmagn byggingarefnis (að teknu tilliti til ogkrafist raster). Þessi skjöl eru einnig nauðsynleg til að fáframkvæmdalán. Ef við höfum fengið tilskilið lán (eðareiðufé til að hefja framkvæmdir) og síðan kaup á bygginguefni.
 
Best er að fá efnið í búðfyrirtæki. Það er líka möguleiki að kaupa notaðanefni - sem er töluvert ódýrara - en svo er vissulegaætti að vera samið (og keypt saman) við sérfræðing. Nefnilega,óhreinn múrsteinn með gifsi mun skapa síðari erfiðleika þegarí formi múrs og gips, vegna þess að það mun "brjótast í gegnum" gifsið ogmálverk. Í viðarbjálkum, parketi, bátsgólfisveppir og skordýr geta verið í felum, sem eftir ár eða tvöþeir geta valdið gífurlegu tjóni. Fyrir sumar flísartvöfalt magn af kindum er krafist, og það er mögulegt aðódýr þökun verður seinna dýrari. Sömuleiðis,mjúkur, notaður kalksteinn þolir ekki frost, og það fyrirmúr og fyrir undirstöður munum við ekki geta notað. Almennt ætti þaðVertu mjög varkár, hvort sem það er nýtt eða gamalt, oftsinnum ódýr byggingarefni. Þú ættir alltaf að leitaog geymdu skjöl sem sanna eignarhald, en einnig alltöðrum reikningum og skjölum ætti að varðveita vandlega.
 
Byggingarefni
 
Áður en fyrsta efnisendingin berst eru margirþað þarf samt að redda hlutunum á landinu. Ef landið er ekki ennþáafgirt, ætti eftir samræmingu landamæra við nágrannaog lyfta girðingunni með opinberum gögnum. Girðing tilgatan og hægri hliðin og hægri helmingurinn af afturgirðingunni, alltað horfa á þetta frá götunni verðum við að ná því. Vinstri hliðgirðingin og vinstri helmingur aftari girðingarinnar tilheyra vinstri, þ.e.til síðasta nágrannans. Með því að fá opinber skjöl á girðingunnikona, við munum forðast rök síðar, kannskiog málarekstur. Í þá átt að flytja byggingarefniþað er ráðlegt að gera aðeins tímabundið og hreyfanlegtgirðing.
 
Grunnforsenda framkvæmda er tilvist vatns áá staðnum, vegna þess að flutningar á vatni eru dýrir og flóknir. Efvið boruðum holu og vatnið er brennisteins, biturt, salt eðafnykandi, ætti að leita aðstoðar borasérfræðingssvindl (djúpur) brunnur eða til að hlutleysa vatn.Ekki er hægt að nota árásargjarnt eða óhreint vatnsmíði, því eftir stuttan tíma munu þeir eyðileggja steypunaeða steypuhræra. Einnig ætti að grafa kalkgryfju svo hún trufli ekkisamgöngur og vera nógu langt frá veggjum framtíðarinnar.Grunnur gryfjunnar getur verið 3 x 2 m og dýpt 1,5 m.
 
Ein bygging er nauðsynleg til að geyma efni,verkfæri sem og til að afklæða sig. Það þarf að byggja mann í þessum tilgangitímabundinn skálabotn 3 x 3m af viði, reyr eðamúrsteinum með möguleika á að loka. En það er miklu betra aðein af viðbótarbyggingunum er byggð fyrirfram, t.d. varpa fyrireldsneyti, sem við höfum líka byggingarleyfi fyrir og jávið notum það til geymslu. Við megum heldur ekki gleymasmíði salernis á stað fjarri vatni. Síðarafhendingu verkfæra og hjálpargagna (klemmur smiðs,reipi osfrv.) við getum hafið skipulagningu afhendingarbyggingarefni.
 
Leigja ætti lyftarann á þann hátt að hann sé alveg hreinnrišćen. Það ætti að leita að sorphaugum fyrir laus efni. Við verðumforðastu ódýra en ólöglega flutninga. Afhentsetja ætti efnið í nágrenni framtíðarbyggingarinnar, svo aðþað truflar ekki frekari flutninga, því þannig munum við forðast þaðóþarfa flutninga. Sement verður að vera fyrir neðanþak eða þakið, múrsteinar lagðir með bindingu, án hættufyrir meiðsli, sand og möl umkringdur múrsteinum (vegna dreifingar).Best er að fela sérfræðingi kalkþurrkunina.
 
Eftir þetta getum við „merkt“ stað byggingarinnar. Þettaverður gert af meistara. Það mun ákvarða nákvæma staðsetningu byggingarinnará jörðu niðri, stöðu hornanna og hæðargögn. Frá staðnum,þar sem byggingin verður byggð, ætti að fjarlægja illgresi og humus(fyrir mögulega notkun síðar). Landslagssmíð ættier lárétt þannig að húsbóndinn getur ákvarðað reipiðundirstöður. Breidd grunnskurðanna er merkt með húfi.Við getum tekið þátt í þessum störfum, undir eftirliti meistara, og grafa skurði er algjörlega okkar starf. Á lausujörðin þarf rekstrarefni og á föstu jörðu verðum við að gera þaðbúðu til skotgrafir nákvæmlega í samræmi við gefnar stærðir, svo að við gerum þaðhliðar veggjanna eru útskornar. Reynum að jafna jörðina sem grafin er uppá staðnum, 1-2 m frá skurðinum, en það er venjulega þörfað flytja. Flutningar landsins eru best leystir semflutning aftur á flutningabílnum, sem skilar byggingunni material. Eftir að hafa grafið skotgrafir er best að byrja straxmeð gerð grunnsins (svo að rigningin skemmi ekki skotgrafirnar) (mynd 2).
 
að gera grunninn
Mynd 2
 
Framkvæmdir
 
Dýpt grunnsins ætti að vera að minnsta kosti í öllum tilvikum30 cm undir jörðu, undir frostmarki. Najhraðari og um leið hagkvæmasti grunnurinn er, svokölluð. »Sundsteinn “, sem við getum gert sjálf miðað við leiðbeiningar meistaransað gera. Múrsteinsgrunnur er mjög dýr og hægt að byggja hannbara sérfræðingur. Það mun henta best á hæðóttum stöðumgrunnur byggður úr steini. Eftir að hafa gert ytri undirstöðuraðalveggi, undirstöður miðju og milliveggir ættu að vera gerðirveggir.
 
Byggt á fyrri, með vandaðri vinnu, gerðum viðþegar nauðsynlegar undirstöður. Fyrir góða einangrun mun skipstjórinn setja upptvö lög af jarðbiki einangrunarborðum 150 og þrjú löghlý jarðbiki mun tryggja fullkomna þéttingu. Ættigætið gaum að því að einangrunin er 3-10 cm breiðarifrá veggnum og samsetning samsetningarinnar ætti að vera að minnsta kosti 15 cm skörun.Lárétt einangrun grunnveggja ætti að vera alls staðartengist láréttri einangrun miðveggja og einangrunljón undir patos. Margir vanrækja vandlega einangrun,þó einangrun er ein grundvallarforsendanotagildi hússins (mynd 3)
 
einangrun
MYND 3
 
Upphaf ytri meginveggjanna, innri helstuveggir og skilveggir ættu að vera að minnsta kosti 30, ajafnvel betra um 40 cm, yfir hæð umhverfis landslagið nálægt fyrirhuguðustig patos. Meistari, spólan sinnir skipulaginustörf og svokölluð nákvæm störf, við getum hjálpað mikiðvið byggingu. Það er því ráðlegt að múrverk, ein aðgerðanna,sem krefst mikillar vinnu, undirbúum við okkur vel og í smáatriðumog við skulum vandlega vinna áætlun fyrir námskeiðið.
 
Sama hvaða efni við notum við múrverk,múrsteinar, holir múrsteinar, kubbar, mulinn steinn þolafrost eða unninn dýrmætur steinn, eftirfarandi gullnu reglur omun bera ábyrgð á hverju múrverki.
 
1.Reynum ekki að gera allt sjálf!Góðurgæði múr getur aðeins veitt hæftvinnuafl. Ef við höfum ekki kynnt okkur múrverkið, þáaukahlutur við að flytja múrsteina, bæta við, blanda saman ogflutningur á steypuhræra, flutningur vinnupalla o.s.frv. (Mynd 4).
 
aðstoða við framkvæmdir
MYND 4
 
2. Nauðsynleg burðarbreidd veggsins er ákvörðuð af sérfræðingivið hönnun.Nauðsynleg þykkt fyrir hitaeinangrunlation fer eftir veggefninu og lágmarksgildi þessstærð, í samræmi við burðarþol, stjórnaðer reglugerð. Við megum ekki spara þykkt hvað sem það kostarveggi, vegna þess að við munum fá hærri upphitunarkostnað seinna, hvaðþar að auki er útfelling vatnsgufa möguleg á þunnum veggjumsem er skaðlegt heilsu og eyðileggur málverk og húsgögn.Múrveggir eru æskilegir fyrir hitastig okkarbreidd 38 cm (án gifs). Steinveggirnir ættu að veraað minnsta kosti 50 cm breiður (einnig vegna burðar).Það eru ýmsar aðrar samsetningar af veggjum sem mestkunnuglegri blöndu af holóttum múrsteinum í lengdog handfylli af settum minni múrsteinum. Þykkt þessara veggjaer 33 cm, en þarf vandlega framkvæmd verka. Góðurveggurinn er alveg lóðréttur og einstakir þættir settir í hanneru með tenginguna. Þegar um múrveggi er að ræða ætti að huga sérstaklega að þvíathygli einnig að röð múrsteina sé jöfn og láréttsetja. Dog málunum yrði haldið meðan á byggingu stendur,ætti að nota trjáboli, rimla, reipi, pendúl og oft ætti að gera þaðathugaðu hvort múrverkið sé rétt (að minnsta kosti eftir 2-3 raðir).
 
3. Lárétt og lóðrétt eyður (í steinhárum) ættu aðað vera um það bil 1 cm og þessi eyður ættu að vera vel fyllt með steypuhræra. Gæði steypuhræra eru ákvörðuð af sérfræðingi; venjulega notaðsteypuhræra merkt H4 eða H6. Fyrir múrsúlur og reykháfasementstyrkt steypuhræra er krafist. Mortel er nauðsynblandaðu mjög varlega saman svo að það séu engir kekkir í þvísandur og kalk. Það ætti að nota til að blanda steypuhræraeldinn kalk og sandur án leir, án drullu og án óhreininda.
 
4. Þegar múr er krafist yfir 1 m hæðeru þegar ske! e.Vinnupallar geta aðeins verið gerðir af hæfum einstaklingistarfsmenn, eða eru gerðir á grundvelli leiðbeininga húsbóndans, og maVinnupallarefnið verður að vera alveg réttum leið og patosið. Setja skal vinnupall á vinnupallinnhálkuvarnir. Það er þörf á steypuhræraboxifyllið þannig að ekki leki við flutninginn.Þar sem meira magn af steypuhræra er notað við múrverk,búa ætti tvær grindur fyrir hvern múrara.
 
vinnupallar
 
5. Við megum ekki leyfa ringulreið á byggingarsvæðinu!Á meðanog í lok verksins ætti að hreinsa vinnupalla svo að ekki plástur ápatos bundinn. Einnig ætti að þrífa og undirbúa gifsboxaþvo aðeins eins mikið steypuhræra og verður notað þann daginnþörf. Þú þarft að taka upp múrsteinana sem hafa fallið og hreinsa jörðina fráúrgangs til að losa um flutningaleiðir. Bricks er þörfafhenda og raða þannig að múrarameistarinn sé klhönd, vertu viss um að hrúgan hrynji ekki og falli.
 
6. Áhrif eins múrara eru uppsetning 800-1000 múrsteinaá átta klukkustundum.Ef vinnan er skipulögð þannig að einn starfsmaðursetur steypuhræra, annað bætir múrsteinum, þriðja (húsbóndinn) seturviðbrögð vegg, og hinir (fjölskyldumeðlimir) sjá um afhendinguefni er mögulegt að setja 7000 múrsteina á átta klukkustundum.Þannig geta aðalveggir fjölskylduhússinslokið á 4-5 dögum.Sérstaklega ber að huga að réttri framkvæmdsamsetning veggjanna, hornin, rammar opanna, þeirravandlega aðlögun og binda aðlögun.
 
7. Þykkt veggveggja getur verið 6, 10, 12og 25 cm (fer eftir kröfum byggingar og skilrúmsvanja).Bygging skilveggja ætti að vera gerð af sérfræðingi,vegna þess að þessir veggir verða að vera tengdir grópum aðalveggjanna,og loka skilveggjum ætti að vera með styrkingu.Athugið að þykkt blokkarveggjanna er „blaut“herbergi (baðherbergi, eldhús) vera að minnsta kosti 10 cm, því seinna,þegar gerðar eru nauðsynlegar grópir, veggir 6 cmþeim verður eytt.
 
8. Og að lokum nokkur orð um heilsuvernd þátttakenda í framkvæmdunumfjölskylduhús.Tryggja þarf vinnustaðinnþvottaaðstaða, lítil geymsla ogþurrkandi sveitt vinnuföt, sólolía (fyrir sólis) og feitt húðvörur krem. Klóraði og plásturborða hendur ætti að þvo vandlega, sótthreinsa skal sár,og smyrjið blöðrurnar. Gegn of mikil áhrif sólar - narolestu þá sem eru ekki vanir erfiðri líkamlegri vinnu - ættuþeir nota sólarvörn, breiðbrúnan hattog léttan fatnað. Börn ætti að fjarlægja af byggingarsvæðinu, úr gryfjunni fyrirslökkvandi kalk. Svona þarftu freistandi staði til að spilagirða og raða.
 
Klassískt byggingarefni, múrsteinn er mjögveruleg, svo við höfum tileinkað þessu efni tvær myndirað sýna einkenni þess, þ.e. »Norme upoþörf “(mynd 5 og mynd 6).
 
múrsteina
Mynd 5
 
Tölurnar í litlu kassanum sýna hversu mörg stykkimúrsteina er þörf í 1 m2veggur af mismunandi þykkt múrsteinsaf mismunandi víddum. Þeir sem vinna smíðina sjálfir munu auðveldlegareikna út veggsvæði fyrirhugaðs húsnæðis. Fjárhagsáætlunrúmmál veggjanna er þegar flóknara og þess vegna erum viðstilltu hlutfall fjölda stykkja og yfirborðs veggsins (við erum einstökstilltu nauðsynlegan fjölda múrsteina fyrir 1 m súluhæð).
 
Við ákvörðun þessara gagna tókum við tillit tilog rýmið sem steypuhræra hefur uppi og þar sem fjöldi stykkja fyrir1 m2þetta var ekki heiltala, við náðum saman.
 
múrsteinsgerð
MYND 6
 
Við vekjum athygli smiðirnir á því að nauðsynlegur fjöldimúrsteina á hornum til að samtengja veggi vantaref við gerum útreikninginn á grundvelli innri flata.Þess vegna ætti að auka lengd eins veggs í samsetningufyrir gildi þykktar veggsins. Múrsteinum staflað í röðum fyrir framanþeir setja aðeins haug af efni, aðeins með því að tengja við steypuhræraþað verður að vegg. Mortel er blanda af sléttu kalki, sandi, vatniog kremþéttni sement.
 
Notkun ýmissa steypuhræra
 
Mortel merkt H4- fyrir létthlaðna veggi.
Mortel merkt H6- fyrir minna hlaðna múrsteins undirstöðurog steinn, fyrir reykháfa, fyrir milliveggiveggi og fyrir bogana.
Mortel merkt H10- fyrir 25 cm þykka burðarveggi ogminna og fyrir súlur af minni undirstöðumaf 0,1 m2
Mortel merkt H25- fyrir aðalveggi kjallara rýmisinsBygging.
Mortel merkt H50- fyrir múrsteinsúlpur með styrkingu fyrirum „árásargjarnt“ grunnvatn er að ræða.
Mortel merkt N80- þegar um er að ræða "árásargjarnan" neðanjarðarlestvatn.
Mortel merkt H90- þegar um er að ræða mjög „árásargjarn“ vötn.
 
Auk þessara þátta eru kröfurnar að sjálfsögðu valdmiklarhvað varðar styrk.
 
Samsetning ákveðinna tegunda steypuhræra
 
H10: 1,00 m3sandur, 250 kg af sementsflokki 300 eða 0,25 m3límóna
200 kg af sementsmerki 400
 
N25: 1,00 m3sandur, 350 kg af sementsflokki 300 eða 0,10 m3límóna
300 kg af sementsmerki 400
 
H4: 1,00 m3sandur 0,25 m3límóna
 
H4f / 100h: 1,00 m3sandur 100 kg cem. merkja 300 0,25 m3límóna
 
H4f / 75n: 1,00 m3sandur 75 kg cem. merki 400 0,25 m3límóna
 
H4f / 50 o: 1,00 m3sandur 50 kg cem. merkja 500 0,25 m3límóna
 
N6: 1,00 m3sandur 175 kg cem. markar 300 eða 0,25 m3límóna
150 kg cem. tegund 400
 
VP / 100h: 1,00 m3sandur 100 kg cem. mark 300 0,33 m3límóna
 
a / 250 klst: 1,00 m3sandur 250 kg cem. vörumerki 300 -----
 
o / 225n: 1,00 m3sandur 225 kg cem. vörumerki 400 -----
 
Kalk með kekkjum eða óblönduðu og slökkt á lélegum gæðumkalk mun valda gígum á veggnum í formi kornmerkja.
 
Nokkrar tegundir steypu
 
Það er gott að þekkja einkenni og nokkrar tegundir steyputekið fram að styrkur aðal bindiefnisins,sement, eykst með auknum fjölda (200, 300, 400, 500).Steyputeikningin frá B50 til V500 bendir aftur á móti til hansþjöppunarstyrkur. Hér eru nokkrar gerðir fyrir „úrval“:
 
V - 50: 1,20 m3möl 150 kg af sementi bekk 300 eða110 kg af sementsmerki 400
 
B - 70: 1,20 m3möl 190 kg af sementsflokki 300 eða150 kg af sementsmerki 400
 
B - 100: 1,20 m3möl 250 kg af sementi bekk 300 eða200 kg af sementsmerki 400
 
V - 140: 1,20 m3möl 270 kg af sementi bekk 300 eða250 kg af sementsmerki 400
 
B - 200: 1,30 m3möl 278 kg af sementsmerki 500
 
Ef við þekkjum nú þegar múrsteina og steypuhræra skulum við nefna það líkabinda múrsteina með því að leggja lengurnom í lengdarstefnu veggsins kallast skuldaralagið (mynd 7, 1hluti af). Það er líka neflag (mynd 7, 3. hluti) og svokallaðherlag (mynd 7, 4. hluti) í eins raða afbrigði.
 
Hægt er að helminga sigla á lengd og þvers, en þau eru þaðþurfti oft stykki af 1/4 og 3/4 hlutum. Með þessummynda stoðir. Það er mjög mikilvægt að efsta lag múrsteina séfærst um helming deilingarinnar og miðað við lagið semer staðsett fyrir neðan það. Þessi tenging tryggir styrk veggsins.Það er líka mikilvægt að það sé ekki aðeins steypuhræra á milli einstaklingalög, en einnig á milli einstakra múrsteina í lagi í hliðinnistefnu (mynd 7, neðri hluti).
 
binda múrsteina
MYND 7
 
Laga lögin ættu að vera borin jafnt með trowelog fljótandi steypuhræraefni er um 1 cm að þykkt sett á þetta lagmúrsteinum (3) og steypuhræra (2) ætti einnig að bera á endana á múrsteinum.Leggja skal múrsteina fyrst frá toppnumkomið á sinn stað (4) og síðan frá hlið (5)(blæs í ennið ekki smurt með steypuhræra). Zidaksteypuhræra mun einnig leka út í lóðréttu samskeytin og þannig næst velbindandi.
 
Fyrir helming múrsteina er þægilegt að merkja lengdinaá handfangi hamarsins og svo munum við auðveldlega merkja staðinn fyrir klippinguhálfan eða fjórðung úr múrsteini. Það ætti að draga það á þeim stað sem skorið erdýpri lína beggja vegna múrsteinsins og slær í miðju stykkisinssem vill skera sig, brotnar múrsteinninn. Í þessari aðgerð múrsteinnætti að halda í vinstri hendi.
 
Pússun krefst jafnvel meiri reynslu en pússunklippa múrsteina. Helltu innihaldi sprautunnar á vegginn með aðeins einumhreyfing handarinnar verður erfið fyrir þann sem sjaldan tekur þátt í að læramúrverk. Þess vegna er betra að setja steypuhræraá stærra plani og síðan frá neðri enda veggsins -haltu réttinum lárétt og í um það bil 20 ° hornivegg - beittu yfirborði með léttum þrýstingi á vegginn (mynd 8).
 
flatt plástur
MYND 8

Ertu með spurningu? Smelltu á líkinguna eða skrifaðu athugasemd