Փայտե բլոկներ սալաքարերի և հատակների համար

Փայտե բլոկներ սալաքարերի և հատակների համար

Փայտե բլոկներից առավել հաճախ օգտագործվում են գործարանային և պահեստային հատակներ պատրաստելու համար: 

Տարբեր չափերի 100 կտոր մանրահատակի տախտակների մակերեսները բերված են աղյուսակ 13-ում:

Աղյուսակ 13. Մակերես 100 հատ: մանրահատակի տախտակներ, մ2

 Երկարություն (մմ) Լայնություն (մմ)
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
150 0,525 0,600 0,675 0,750 0,825 0,900 0,975 1,050 1,125 - - -
200 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 - -
250 0,875 1,000 1,125 1,250 1,370 1,500 1,625 1,750 1,875 2,000 2,125 2,250
300 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 2,250 2,400 2,550 2,700
350 1,225 1,400 1,575 1,750 1,985 2,100 2,275 2,450 2,625 2,800 2,975 3,150
400 - - 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600
450 - - 2,025 2,250 2,475 2,700 2,925 3,150 3,375 3,600 3,825 4,050
500 - - - - 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500

Մանրահատակը դասավորված է 50 կամ 100 հատ մանրահատակներով։ Տրանսպորտի ժամանակ այն պետք է պաշտպանված լինի մթնոլորտային ազդեցություններից։

Ուղղանկյուն խորանարդի լայնության և բարձրության հարաբերակցությունը չպետք է պակաս լինի 1:2-ից:

Խորանարդների չափերը որոշվում են 15% խոնավության պարունակությամբ փայտի համար: Երբ խոնավությունն ավելի բարձր է, խորանարդի չափերը լայնությամբ և երկարությամբ պետք է ունենան չորացման ստանդարտով սահմանված չափերը: Թույլատրվում է շեղումներ խորանարդների սահմանված չափերից ± 2 մմ բարձրության առումով; լայնությամբ 40-ից 100 մմ ± 2 մմ; լայնությամբ 120-ից 200 մմ ± 3 մմ; երկարությունը 100-ից 210 մմ ± 3 մմ; և ավելի քան 210 մմ ± 4 մմ:

Փայտե խորանարդի չափերը, մմ

Զառախաղի տեսակը Նպատակը Վիսինա Լայնությունը Երկարություն
Վեցակողմ

Հատակների համար; ճանապարհների և սալաքարերի համար

60 և 80; 100 և 120 120 - 200  
Ուղղանկյուն Հատակների համար; ճանապարհների և սալաքարերի համար 60 և 80; 100 և 120 40 - 100; 50 - 100 100 - 260 

Խորանարդները պատրաստվում են փափուկ և կարծր փայտից, բացառությամբ եղևնիի, կեչի, հաճարի և կաղնու: Ըստ փայտի որակի՝ խորանարդները պետք է համապատասխանեն գործող ստանդարտի պահանջներին։ Խորանարդի փայտի խոնավությունը չպետք է լինի 25% -ից բարձր:

20190730 13

Սլ. 13. Փայտե բլոկներ հատակի համար՝ ա - վեցանկյուն, բ - ուղղանկյուն

Կոկիի երեսները պետք է կտրված լինեն խորանարդի երկայնական առանցքին ուղղահայաց։ Վեցակողմ խորանարդը պետք է ունենա կանոնավոր վեցանկյունի տեսք ունեցող դեմքեր։ Խորանարդի բոլոր կողմերը պետք է մաքուր կտրված լինեն: Թույլատրվում է որոշակի կոպտություն և մինչև 1 մմ խորության ճաքեր: Թույլատրվում է առավելագույնը 40 մմ երկարությամբ բութ եզր, որը դուրս է գալիս միայն մեկ դեմքի վրա; խորանարդի մյուս մասը, որը դուրս է գալիս մյուս ճակատին, պետք է մաքուր կտրել։

Նախքան հատակներում դրանք տեղադրելը, խորանարդները պետք է ներծծվեն որոշ հակասեպտիկ նյութով: Զառերի հաշվարկը կատարվում է մտավոր2, հաշվարկված ճակատային մակերեսով:

 

Առնչվող հոդվածներ