Kuhinje od punog drveta

Izrada kuhinja po mjeri od punog drva

Izrada kuhinja od punog drveta

Kuhinje po mjeri od punog drveta

Odlučili su napraviti novu kuhinju po mjeri i to od punog drveta. Ukoliko ste svoj prostor i dizajn odlučili povjeriti stolarskoj radionici "Savo Kusić", onda možemo reći da imate nepogrešiv osjećaj za kvalitetu i istančan ukus.

Uvijek prvenstveno inzistiramo na korištenju kvalitetno osušenog materijala, pa tako i kod izrade kuhinja od drva. Prije ugradnje u kuhinjske elemente drvo prolazi kontrolu kvalitete u nekoliko faza. Prvenstveno se vodi računa o suhoći drva, tj. na sam proces sušenja, jer se različite vrste drva tretiraju na različite načine i ne smije se dovoditi u pitanje dinamika koju pojedino drvo treba. Kod nas je dinamika određena računalima, a šanse da dođe do greške su minimizirane. Tek tako osušeno drvo može nastaviti put do ugradnje u kuhinje i kuhinjske elemente od punog drva, uz prethodni vizualni pregled.

S obzirom da se kuhinje proizvode od hrasta, jasena, bukve, javora, oraha i trešnje, znanje koje posjedujemo kroz dugogodišnju obradu različitih vrsta drva, drži nas u samom vrhu u poznavanju tehnoloških procesa u oblasti masivnih kuhinja. proizvodnje i daju nam za pravo tvrditi da će vaša kuhinja uspješno odolijevati vremenu i uvijek biti u granicama projektirane kvalitete.

Na ovoj stranici se nalaze samo neki od naših radova kuhinja od punog drva (masivnih) pa vam prepuštamo da uživate.

Izrada idejnog projekta kuhinje

Montaža kuhinje