સામગ્રી

સૂકી લાટી

સુકા સુથાર - વેચાણ અને સેવા સૂકવણી

ગાંઠ વિના સૂકા સુથારીનું વેચાણ, તમામ પરિમાણોનું

 

કાર્પેન્ટર બાંધકામઅમે સર્બિયાના બજારમાં અને આસપાસના દેશોના બજારમાં એવા થોડા લોકોમાંના છીએ, જેઓ વ્યાવસાયિક કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ વુડ ડ્રાયરમાં સૂકવવામાં આવતી ગાંઠો વિના ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાવાળી ડ્રાય લામ્બર ઓફર કરી શકે છે.

80 એમ 3 ની ક્ષમતા સાથે, લાકડા માટેના સૌથી આધુનિક કન્ડેન્સિંગ ડ્રાયરમાં સૂકવણી કરવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ સૂકવણીની સાચી લય માટે જવાબદાર છે, જે ફક્ત ચોક્કસ પ્રકારના લાકડા માટે બનાવવામાં આવે છે, અને સૂકવણીનું પરિણામ છે. સુવા, અવિકૃત બાંધવું માઇક્રોક્રેક્સ વિના. આ રીતે સૂકવવાથી, તમે મેળવો છો ગુણવત્તાયુક્ત ફર્નિચર, સા વક્રતાની ન્યૂનતમ ડિગ્રી તૈયાર ઉત્પાદન અને કૃમિ વિના અને તેમના ઇંડા, જે સૂકવણીની પ્રક્રિયામાં જ તટસ્થ થઈ જાય છે.

ઓક, બીચ, એશ, મેપલ, વોલનટ, પાઈન (સફેદ અને કાળો), સ્પ્રુસ, સ્પ્રુસ, મહોગની, પિઅર