Portas corredizas de madeira

Fabricación de portas corredizas de madeira

Perfil IV 68

fiestra de madeira 68

Perfil IV 76

fiestra de madeira 76

Perfil IV 78

fiestra de madeira 78

Perfil IV 87

Imaxe

Dobre fiestra

fiestra dobre

Portas corredizas de madeira

Produción de fiestras de madeira e portas de balcón

A organización coida das novas tendencias e investimos constantemente en novas tecnoloxías e melloramos constantemente os nosos procesos tecnolóxicos. A nosa organización abrangue todas as cadeas da produción de ventás, desde o secado da madeira en secadores de madeira informatizados, ata o vernizado final e a instalación.

Ofrecemos os seguintes sistemas de madeira:
- Portas e ventás abatibles
- Sistemas de deslizamento desmontables
- Sistemas harmónicos
- Sistemas de elevación e deslizamento 

Características das fiestras de madeira:
  1. Humidade da madeira entre un 10% e un 13% seca nun secador de ordenador
  2. Elementos pegados de tres capas
  3. Vidro dobre/triple

  4. Dobre alento de tristeza
  5. Silicona arredor do cristal
  6. Pegamento impermeable para madeira
  7. Pinturas e vernices - verniz que é capaz de "traballar" xunto coa madeira

  8. Ferramentas para fiestras Maco e AGB
  9. Goteros de calidade

Opcional: Limiar de tránsito baixo, tiradores e peches de seguridade, sbarreira de ruído (antífono), vidro de baleiro, vidro de seguridade pamplex, vidro antibalas e temperado, vidro cheo de argón, vidro de baixa emisión...

Lea máis sobre a nosa filosofía de fabricación de fiestras na páxina AS XANÁS

Prezos da fiestra

Unha soa á

Ventá de madeira dunha soa á

De dúas ás

Ventá de madeira de dobre colgado

De tres ás

Fiestra de madeira de tres follas

Prezos das portas do balcón

Unha soa á

Porta de balcón de madeira dunha soa folla

De dúas ás

Porta do balcón de madeira de dobre folla

De tres ás

Porta de balcón de tres follas e tres follas