madeira transparente

O uso da madeira transparente na construción e nos sistemas electrónicos