Keittiö massiivipuuta

Proizvodnja kuhinje po meri od masiva


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/416210471741147/photos?fields=name,images,created_time,updated_time&limit=100&access_token=EAAFb3j915iYBAEbND4UFvmdniQXUF4zDPnVWW9FzGdLCUZBZB0kYxOFE0zJWk3gKEbNng7BHfWl718LERzDXEt90nqAn6R4jxan4ZAZBJ5uGkeFvfzfTzgJxMEoWQL8yW5KLsC1BdHRqUhgORhZAjYLhdJ6l2PqV5qPF2ZAzacygZDZD): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Requestin/home/namesta2/public_html/modules/mod_jfbalbum/lib/srizon_fb_album.phpon line267

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/416210471741147?fields=name,description&access_token=EAAFb3j915iYBAEbND4UFvmdniQXUF4zDPnVWW9FzGdLCUZBZB0kYxOFE0zJWk3gKEbNng7BHfWl718LERzDXEt90nqAn6R4jxan4ZAZBJ5uGkeFvfzfTzgJxMEoWQL8yW5KLsC1BdHRqUhgORhZAjYLhdJ6l2PqV5qPF2ZAzacygZDZD): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Requestin/home/namesta2/public_html/modules/mod_jfbalbum/lib/srizon_fb_album.phpon line267

Izrada kuhinja od punog drveta

Kuhinje po meri od punog drveta

Rešili se da pravite novu kuhinju po meri i da ona bude izrađena od punog drveta. Ako ste rešili i da Vaš prostor i dizajn poverite stolarskoj radionici "Savo Kusić", onda možemo reći da imate nepogrešiv osećaj za dobar kvalitet i istančan ukus.

Uvek insistiramo prvenstveno na obadiru kvalitetno osušenog materijala, pa tako i u slučaju izrade kuhinja od drveta. Drvo u više faza prolazi kontrole kvaliteta, pre nego što se ugradi u kuhinjske elemente. Prvenstveno se vodi računa o suvoći drveta, tj. samom procesu sušenja, jer se različite vrste drveta tretiraju na različite načine i ne sme se dovesti u pitanje dinamika koja je potrebna određenom drvetu. Kod nas tu dinamiku određuju kompjuteri i minimalizovane su šanse da dođe do greške. Samo tako osušeno, drvo može dalje da nastavi svoj put ka ugrađivanju u kuhinje i kuhinjske elemente od punog drveta, kroz prethodnu vizuelnu kontrolu.

S obzirom da se proizvode kuhinje od hrasta, jasena, bukve, javora, oraha i trešnje, znanja koja posedujemo kroz višegodišnju preradu različitih vrsta drveta, drže nas u vrhu po poznavanju tehnoloških procesa u oblasi proizvodnje kuhinja od masiva i daju nam za pravo da tvrdimo da će Vaša kuhinja uspešno odolevati vremenu i uvek biti u granici projektovanog kvaliteta.

Na ovoj stranici se nalaze samo neki naši radovi kuhinja od punog drveta (masiva), pa Vas prepuštamo da uživate.

Izrada idejnog projekta kuhinje

Montaža kuhinje

12