وبلاگ

روکش

روکش دو نوع وجود دارد: برش خورده و برش خورده.
روکش برش خورده برای تولید صفحات تخته سه لا درب ، تابلوهای نجاری ، درج ، سازه های ساختمان ، مبلمان و غیره استفاده می شود. از روکش برای پوشش دادن چوب از انواع ضعیف تر ، تخته های ساخته شده از الیاف چوب و غیره استفاده می شود.
تخته سه لا از سه یا چند لایه نازک از چوب پوست کنده تشکیل شده است که بهم چسبیده شده اند به طوری که الیاف یکی عمود بر الیاف مورد دیگر است.

صفحات تخته سه لا از توس ، توسکا ، خاکستر ، نارون ، بلوط ، راش ، آهک ، گل مینا ، کاج ، صنوبر ، سرو و صنوبر ساخته شده اند. به لایه های بیرونی تخته سه لا روکش گفته می شود و قسمت داخلی - میانی. وقتی تعداد لایه ها زوج است ، دو لایه میانی باید جهت فیبر موازی داشته باشند.
با توجه به مقاومت در برابر آب ، تخته سه لا از مارک های زیر ساخته شده است: تخته سه لا FSF با افزایش مقاومت در برابر آب ، که با چسب های نوع فنل-فرمالدئید چسبانده می شوند. FC و FBA - تخته سه لا با مقاومت در برابر آب متوسط ، چسب با اوره یا چسب آلبومین کازئین ؛ تخته سه لا FB با مقاومت در برابر آب محدود ، چسب زده شده با چسب های پروتئینی.
بسته به نوع تیمار ورق سطح ، تخته سه لا را می توان از یک یا دو طرف سمباده زد و سنباده زد. ابعاد اصلی تخته سه لا در جدول آورده شده است.

جدول 3: ابعاد اصلی تخته سه لا ، میلی متر

طول (یا عرض) مدارا عرض (یا طول) مدارا
1830 5 پوند 1220 4.0 پوند
1525 5 پوند 1525 5.0 پوند
1525 5 پوند 1220 4.0 پوند
1525 5 پوند 725 3.5 پوند
1220 5 پوند 725 3.5 پوند

 

طول یک تخته سه لا در جهت الیاف ورق های بیرونی اندازه گیری می شود.
تخته سه لا به ضخامت 1.5 ساخته شده است. 2.0 2.5 3؛ 4 5 6 ؛ 8؛ 9 10 و 12 میلی متر حداقل ضخامت تخته سه لا توس و توسکا 1.5 میلی متر و از انواع دیگر چوب - 2.5 متر تعیین شد.
انحراف از تخته سه لا براق در میلی متر مجاز است:
برای ضخامت تخته سه لا در میلی متر

  • 1.5 2.0 و 2.5 - 0.2
  • 3.0 - 0.3
  • 4.5 و 6.0 - 0.4
  • 8.0 ؛ 9.0 و 10.0 - 0.4 تا 0.5
  • 12.0 - 0.6

هنگام سنباده زدن تخته سه لا ، کاهش ضخامت آن در یک طرف (شامل انحرافات مجاز) نباید از 0.2 میلی متر ، در هر دو طرف 0.4 میلی متر بیشتر باشد.
با توجه به کیفیت ، روکش تخته سه لا در انواع زیر ساخته می شود: A ، A1 ، AB ، AB1 ، B ، BB ، C. داده های مربوط به انتخاب ورق ها در جدول آورده شده است. 4

جدول 4: انتخاب ورق برای انواع مختلف تخته سه لا

برگ نمک نوع تخته سه لا
آ آ1 AB AB1 ب بی بی ج
نوع لیست
صورت آ آ AB AB ب بی بی ج
معکوس AB ب ب بی بی بی بی ج ج


لایه های نازک چوبی که به طور متقارن مرتب شده اند (با توجه به ضخامت تخته سه لا) باید از همان نوع چوب و از همان ضخامت باشند.

تخته سه لا باید کاملا محکم و بدون حباب چسبانده شود ،
ما نباید هنگام خم شدن طبقه بندی کنیم. مقاومت برشی نهایی در هر لایه چسب در جدول آورده شده است. 5

جدول 5: مقاومت برشی در هر لایه چسب کیلوگرم بر سانتی متر3(کمترین)

نام تخته سه لا

تخته سه لا با افزایش مقاومت در برابر آب

تخته سه لا مقاومت متوسط در برابر آب تخته سه لا با مقاومت محدود
با چسب اوره با چسب آلبومینوکازئین
بعد از 1 ساعت در آب جوش پس از 24 ساعت نگه داشتن در آب در حالت خشک بعد از 1 ساعت در آب جوش در حالت خشک

برزووا ...

جووو ، راش ، لیندر ، خاکستر ، نارون ، بلوط ، صنوبر ، کاج ، صنوبر و سرو ...

جاسیکووا ...

12 12 12 5 12
10

10

10

6

4

3

10

6

 

تحویل تخته سه لا بر اساس ابعاد ، کلاسها ، مارک ها ، انواع چوب ، جهت الیاف چوب در ورق ها و روش پردازش با توجه به مشخصات مشتری انجام می شود.
تخته سه لا سمباده زده شده با سنباده زدن چوب بر روی دستگاه های مخصوص شن و ماسه سازی تخته سه لا به دست می آید و به عنوان ماده روکش محصولات چوبی استفاده می شود.

روکش شن و ماسه به شعاعی ، نیمه شعاعی ، مماسی و مماسی - فرونتال تقسیم می شود ، که از کنده درختان بدست می آیند (جدول 6).

جدول 6: ویژگی های مشخصه انواع مختلف تخته سه لا

نوع تخته سه لا ویژگی های مشخصه
توسط سالها توسط اشعه های هسته ای
شعاعی شکل حلقه ها به صورت خطوط مستقیم و موازی است اشعه های هسته ای به شکل نوارهای عرضی حداقل در 3/4 سطح صفحه قرار دارند
نیمه شعاعی همان اشعه های هسته ای به شکل نوارهای مورب یا طولی حداقل در 1/2 سطح صفحه قرار دارند
مماس حلقه هایی که مخروط های رشد را تشکیل می دهند ، به شکل نوارها یا خطوط مورب هستند اشعه های اصلی شکل نوارها یا خطوط طولی یا مورب دارند
مماس - پیشانی این حلقه ها به شکل خطوط یا خطوط منحنی بسته هستند اشعه های اصلی به شکل خطوط یا نوارهایی منحنی هستند

با توجه به کیفیت چوب ، تخته سه لا به سه کلاس I ، II و III تقسیم می شود.

روکش از بلوط ، راش ، گردو ، چوب ، افرا ، خاکستر ، نارون ، شاه بلوط ، هواپیما ، مخمل آمور ، گلابی ، سیب ، صنوبر ، گیلاس ، زرشکی ، توس ، توسکا و ممرز ساخته شده است.

طول روکش های شعاعی ، نیمه شعاعی و مماسی از 1.0 متر به بعد است. مماس - پیشانی - از 0.3 به بالاتر با افزایش 0.1 متر.

ضخامت روکش برای انواع مختلف است - 0.8 ؛ 1.0 ؛ 1.2 ؛ 1.5 میلی متر

جدول 7: عرض ورق برای تخته سه لا از انواع مختلف ، میلی متر

نوع روکش و کلاس کلاس II کلاس III
شعاعی ، نیمه شعاعی و مماسی 130 100 80
مماس - پیشانی 200 150 100

انحراف از ابعاد ضخامت تعیین شده (در میلی متر) مجاز است:

  • برای روکش ضخامت 0.8 میلی متر - 0.05 ±
  • برای روکش ضخامت 1.0 میلی متر - 0.08 ±
  • برای ضخامت روکش 1.2 - 1.5 میلی متر - 0.1 ±

رطوبت روکش 10 ± 2٪ است.

از نظر کیفیت چوب ، روکش باید الزامات استاندارد موجود را داشته باشد. ورق های روکش باید دارای یک سطح صاف تمیز ، عاری از زبری ، خراش ، ترک و لکه های فلزی باشند.

 

 

سوالی داری؟ روی لایک کلیک کنید یا نظر بنویسید