تخت

تخت های چوبی

تولید تختخواب

ساخت تخت چوبیاز همه ابعاد برایاتاق خواب ، اتاق کودک ، و همچنین تختخواب سفری و تخت دونفره

پشت سر ما یک تجربه عظیم در تولید استتختخواب سفارشی. شهادت بسیاری از مشتریان راضی که اکنون روی تختهای ما در خانه خود می خوابند یا کسانی که در یکی از متل ها روی تخت ما می خوابند ، این وظیفه را به ما می دهد که سنت حسنه ساخت را ادامه دهیم.تخت های با کیفیت ، جامد ، عمر طولانی.