مواد

الوار خشک

نجاری خشک - فروش و خدمات خشک کن

فروش نجاری خشک بدون گره در تمامی ابعاد

 

ساخت و ساز نجارما از معدود بازار صربستان و بازار کشورهای اطراف هستیم که می‌توانیم واقعاً با کیفیت‌ترین چوب خشک بدون گره خشک‌شده در خشک‌کن‌های کامپیوتری حرفه‌ای چوب را ارائه دهیم.

خشک کردن در مدرن ترین خشک کن های متراکم چوب با ظرفیت 80 متر مکعب انجام می شود. برنامه های کامپیوتری مسئول ریتم صحیح خشک شدن هستند که منحصراً برای نوع خاصی از چوب ایجاد می شوند و نتیجه خشک شدن سووا, تحریف نشده ساختن، بدون میکروترک. با خشک کردن اینگونه می توانید مبلمان با کیفیت، آن به حداقل رساندن درجه انحنا از محصول نهایی و بدون کرم و تخمهای آنها که در فرآیند خشک کردن خنثی می شوند.

بلوط، راش، خاکستر، افرا، گردو، کاج (سفید و سیاه)، صنوبر، صنوبر، ماهون، گلابی