Blogi

Laua

Töö-ja töölaudade koht

Töökoht
 
Kuidas tööriista kokku panna
 
See on praktiliselt suure tähtsusega jaseadmete ja tööriistade hea ladustamine, misvõimaldab meil kiiresti leidaosa, mida otsime, ja teha samapärast kasutamist tagasi oma kohale.Pealegi on meid nii lihtne märgatapuuduv osa, kui see meil olemas onkuhugi unustatud, sõbrale laenatud,või võib-olla kaotsi minna. Selleks, etrooste vältimiseks peaksite seda alati vältimahoida tööriista õues,isegi siis, kui see on kappides võiniisked ruumid. Kõige praktilisemlahendus on valmistamine või hankiminesobivate mõõtmetega kappmitte ainult tööriista, vaid kakõik väikesed materjalid, näiteks naelad,kruvid, liim, tihendid. Me tööriistadkoht sisse minneskappide küljed kinnitavad mitmesuguseidsobivad kiilud, konksud, poldidaukude ja muude kinnitusdetailidega. Millaloleme tööriista üks kord sorteerinud, joonistame selleüksikute tööriistade pliiatsiprofiilid jahväldiksime selle panemistteise asemel või mitte meie pärast minemakäsitsi kogu seeria rivistamiseks.Väikeste mõõtmetega seadmed, näitekson ahnid, kraanid, kraanid, puurid,hoiame seda võimalusel markeritestäismetallist või puidustkastid. Mõned seadmed on ka juuresost ise on juba pakitudrääkimiskastid (fikseeritud võtmete seeriatoru, istmega põlvepuurtarvikud). Sel juhul kunitahame lihtsalt lahtrid ära märkidaja hoida kapis.
 
Juhul kui meil selline onalaline töökoht, tööriist, mida saameriputage seinale, kasutades suuremat, augustatudvarajane plastist plaat, millesse see surutaksemo sobivad konksud, klambrid, kliuued ja muud kinnitajad. Ikka, ka siisüks või kaks hoiukappipeenemast materjalist võib olla coristi.
 
Töölaud (loendur)
 
Paljud tööd tehakse näostkohad (vahetükkide asetamine, pistikva seintes, töötada elektri- võitorustik), nii et laskesagedamini ega osuta kellegi vajaduseletasane pind tööks või töökstabel. Paljudel muudel juhtudelteed aga (parandage keegielektriseadmed, sahtlid, konstruktsioonidmööbel või selle osad,mehaaniline remont, väike plekkseppsuusa- või sepatöö) on vajaliklase pinnal töötada, kui mitteteeb kirjutuslaua.
 
Neile, kellel pole suuremat prostorom ja ära tee palju, parimat jaodavaim lahendus on saada kindelstu, varustamiseks puitlaudismingi lahkumissüsteem ja lugutöötades elutoas laua jaoks,köögis või mujal. Tööpind siiskivõib olla suurem (meeterja meetri või rohkem) saate hõlpsaltkoht pärast kasutamist kellelegisobiv koht, kapi taga või ontoeta sahvris vastu seina. Taldrikmillega igale lauale kinnitubon eelnevalt paigaldatud rehv või lastaksekangast, et laud ei kahjustuks. Täpselt niisaadi üsna suur alatöö jaoks, mille külge saame kinnitada jaklamber või mis tahes masin, mille kohtavarsti räägime.
 
Kui meil on majas ruumivõi abiosakonnas,(ruumi eraldatud osa, pesuruumvõi pööning) ja me suhtleme kellegagi sagedaminihobide hulgast, siis saame valida tööks professionaalse töölaua,mis suuruse ja töö tüübi järgi kõige rohkemsobib. See võib olla valiktüüpilise tislerileti vahel mison juba varustatud rihmarattaga (pritegom) laudade, tahvlite hoidmiseksmaterjal ja lõõtsnišid, lukksepatööd, teraskonksstruktuuride ja tööpinnaga.
 
Plaat on valmistatud üksteisesttihedalt kokku pandud kangid, paksuspaar tolli, et saaksitetugevatele löökidele vastu pidama ja suurt kandmapingutused ja mitmesugused masinad (ümar veski,pöördsaag, laua elektriline buspike ltd.).
 
Üks huvitav lahendus nende vahelfikseeritud laud ja abiplaat onnapis kirjutuslaud, mis on piisavkindel ja suur. Seetõttu võime drlõika ühes sahvris või teise taga edasimajutust. See poolprofessionaalne laudlahendab suurepäraselt ruumi javõimaldab samal ajal ikkagitöötab heades tingimustes, mis on neopkõndige, et töö saaks tehtud.
 
tööriistakapp 
Lauad
 
Sageli võib tekkida arusaamatusikui asi puudutab tööpinki ja töödtabelid. Puusepatöö ja lukksepatöösee on klassikaline professionaalne käsitöölijski lauad, seega kindelsuuruse ja massiivsusega ning kõigi tööriistadegamis libisemisel nendega kaasas käibklambrid, ketaste kinnitusavadhööveldamiseks jne. Täna agalauaarvuteid toodetakse koos minugapõrand või puidust töötasapindmis selle peal nii tehtud onnad saavad teha väga täpset töötlemistkas puidust või metallist ja kasutadesmitmesugused masinad: pöördmootorainult saed, freesid ja muudpüsimasinad või elektritarvikudfikseeritud puuridkohtades, mis on selleks juba ette nähtudtabel. Sellistes tabelites on sageliđice või plaat ise võib muutudanurga all, nii et saagimine või puuriminetäpselt määratletud nurkade allei tekita mingit probleemi. PaljuSelliste tabelite tüübid on tänapäevalneed on lahti võetud ja neid saab kokku pannakandke ühest kohast teise. Pealeginad kõik on suuruselt palju väiksemadkui kioskites ja neid toodetakse enamastilihtsalt amatööridele, inimestele, keshobidest, mis tegelevad erinevate remonditöödega jamajapidamistööd.
 
tislerilett

Kas teil on küsimus? Klõpsake meeldimist või kirjutage kommentaar