διάφανο ξύλο

Η χρήση διαφανούς ξύλου σε κατασκευές και ηλεκτρονικά συστήματα