vernier

Multi-purpose værktøj gør flow. Alt om mærkning og lastning

Indledende teknisk kursus
 
Denne blog er primært beregnet til ikke-eksperter, derfor vil vi forsøge at undgå en dybere teoretisk analysematranje, og vi vil give praktiske råd og anvendelige løsninger. Der er dog nogle resultater, som ganske vist er teoretiske tekniske videnskaber, men de kan ikke undgås. Især fordi, som er tæt knyttet til praksis og har stor betydning. Enkelt, opbygget »grundskole" for tekniske videnskaber. Blandt dem er den vigtigste måling, så udtrykket "geometer" kommer herfra (peger på specialisten, som ved, hvordan man nøjagtigt måler roarealanvendelse).
 
Læseren vil møde upozo flere gangei øvrigt:
 
måle tre gange,
skær en gang!
 
Nøjagtigt og vellykket arbejde uden at anvende den tidligere regel det kan kun ske tilfældigt.
 
Grundkravet for nøjagtig måling er god viden måleudstyr, dets mest passende valg og anvendelse hvis der er en, eller dens passende erstatning af en anden (billede 1).
 
måleværktøjer
BILLEDE 1
 
En meter bruges mest til at måle mindre længder til montering (figur 1a). Den er lavet af træ eller metal. Ved måling af større, længere materialer skal opmålingen foretages omhyggeligt udføre, fordi utilstrækkelig nivellering (åbning) vedde eneste dele af måleren får et kortere mål.
 
Målerens modificerede form er et stålmålebånd (fig 1b). Det har den fordel, at den ene ende er bøjet under i en vinkel på 90°, så den kan hægtes for enden af ​​den målte sektion og dermed kan kun én person måle længderne af 1-2 meter.
 
For mere nøjagtige målinger skal vi bruge en skydelære (fig 1c). Det kan bruges til at måle eksternt, internt og dybt måler op til flere decimeter. Nonius (efterglidende skala) giver ham mulighed for at måle med en nøjagtighed på dehundrededele af en millimeter. Den har ni hovedmillimeter spaltet øje Ved nuldelingen af ​​noren læser vi hele tal millimeter, og på det punkt, hvor inddelingerne på vernieren falder sammen (eller er tættest på) med nogle af millimeterinddelingerne, hhvvildledende snesevis af millimeter.
 
Et mikrometer bruges til meget nøjagtige målinger (Figur 1d). Placer det objekt, vi vil måle imellem af de hårde kæber på mikrometerets målesonder, og vi drejer buenmikrometerets bad, indtil måleproberne trykker let påsagens udførelse. Derefter på den lineære opdeling på spindlen vi aflæser (stadig synlige) værdier af millimeter og på vernieren hundrededele af en millimeter.
 
Instrumenter har næsten samme betydning som måleinstrumentermidler, der tjener til fiksering eller kontrol (figur 2). Najden vigtigste blandt dem er hjørnet - winkle (billede 2e). Denne instrumentet har form af bogstavet L, dvs. den lodrette del er til basen fastgjort i rette vinkler. Fra tid til anden nødvendigt er at kontrollere nøjagtigheden af ​​den rette vinkel. Den er lavet som fra træ såvel som metal. Dens base er bredere end kantenobjektets ben er sat som en lineal.
 
instrumenter til fastgørelse og kontrol
BILLEDE 2
 
Justerbar vinkel, et instrument der bruges til hældningsmåling og til vinkelkontrol (figur 2f) er også et vigtigt værktøj. Det kan bruges til at formidle "vinkler", og med vinklerrom placeret ved siden af ​​dette instrument kan måles vinkel værdier. Spidsen af ​​dette instruments tunge er bearbejdet er præcis i en vinkel på 45 grader, så du kan bruge den let at justere den mest brugte halv ret vinkel. Den kan også bruges til at måle dybde og bredde.
 
En metal "še" bruges til nøjagtig måling af længdegammel" (billede 1g) skala, som har den fordel, at fast længde kan påføres flere gange. Derfor hedder det selv med et målekompas. Når et længere mål skal deles på flere mindre sektioner er det det bedste instrument.
 
En kompassender til fastsættelse af eksterne målinger ligner (billede 1h). Til måling og fastsættelse af indvendige mål, dvs. åbning betjenes af samme kompas, kun helt åben (billede 1i). En parallel bruges til at måle, påføre og markere længder lineal (billede 2j). Ligesom hjørnet kan den fastgøres til arbejdsemne. Ved at trække ud og fastgøre tappen indtil det ønskes målinger ved hjælp af en markeringsstift kan trækkes parallelt linje.
 
Endelig er det meget vigtigt at have en stållineal ved siden af ​​en lineal af træ eller plast (den kan f.eks. ikke skæres med en kniv, fordi der er risiko for at skære linealen over), med en nål mærkning og metalbearbejdning med et stempel, dvs. Kirner.
 
Processen med at lave ét måleværktøj med flere applikationer
 
Disse er kun de vigtigste måleinstrumenter, men hvis vi bortskaffer dem, vi vil ikke have uafsluttede sager på grund af manglen på måleinstrumenter. Hvis vi ikke har moevne til at forsyne os med så mange måleinstrumenter, vi laver det selv enkelt og billigt at lave en unizal måleværktøj, som det kan gøres med syv måleoperationer (figur 3).
 
universelt måleværktøj
BILLEDE 3
 
Vi skal have en tykkere vinkelsliber op til 360° fra plexiglas (celluloid) og en lineal fra af samme materiale. Startende fra den nederste vinkel -90° (270°) framål 45° på begge sider, hvorefter det skal skæres segment fra de målte sider til midten af ​​vinkelmåleren. OndVi limer linealen til hjørnet af udskæringen opnået på denne måde på 90° deler den i to lige store dele og gør den velegnet til måling vinkel på 45°. Tidligere på højre side af vinkelmåleren ovenforvi ser også en lille udskæring med en vinkel på 140°.
 
Tidsplanen for produktionsoperationer er som følger: 1. Vi skærer fra vinkelmåleren et segment på 2x45°. 2. Linjalens kant på siden sæt nuldelingen, så den falder sammen med midten vinkelmåler. 3. Vi skærer vinkelmåleren til et helt snit på lineal. 4. Lim linealen til vinkelmåleren. 5. Klip sektionen ud på 140°. 6. Bor hullerne. 7. Skærp enden af ​​linealen til 15°.
 
Enden af ​​linealen ved større numeriske værdier på centimeter skærpes i en vinkel på 15°. Vi skærer midten ud i form af en kile og på den ene side laver vi en millimeterinddeling til måling diameter. Eller, for at kontrollere borets diameter, borer vi huller på lineal (f.eks. 2,3,4,5 mm osv.). Linjalens kant, på siden af ​​begyndelsen centimeter inddelinger, skal vi placere et hjørne i midtenmåle. Ved 45°-skæringen skærer vi en del af vinkelmåleren således at skærelinjen falder sammen med hele inddelingen kl lineal. Herefter skal du kun sætte linealen fast på vinkelmåleren og det universelle måleværktøj er klar.
 
Denne lille hjælp kan udføres syv gangepersonlige anliggender. Ud over at markere toppen af ​​lægter, brædder, pap osv. i en vinkel på 45°, markering for enden af ​​linealen vi kan udføre i en vinkel på 15°. Vinkelmåler opgave af 180° er bestemmelsen af ​​vinkler. Ved at rotere de hjælpemidler, vi får min lineal. 140° indhakket på siden tjener til kontil vinklen af ​​spidserne af boret. En vinkel på 140° er større end gennemsnittetaf hældningsvinklen af ​​spidserne af borene, således at mindre vinkler ved måling kan jeg estimere ca.
 
Hjælpemidlet kan også bruges til at finde centret i tilfælde af cirkulære genstande. Ved at dreje 90-120°, dvs ved at tegne 2-3 streger er det muligt at bestemme centrum. Santimeteropdeling på en lige lineal kan udføres uafhængigt bruges til at måle længder, mens millimeterinddelingen i midterste udskæring (eller huller med stigende diameter) tjener til måling af diameteren af ​​rullende materialer.
 
Om mærkning
 
En streg tegnet med en blyant eller nål skal altid være po mål, eller lidt på siden af ​​det stykke, der skæres af. Den del, der affald skal kasseres. Bruges til mærkning af trævi bruger en speciel flad blyant til træ, som du skal bruge skærpe, men ikke skærpe spidsen. En kuglepen kan også bruges.
 
Når et punkt er markeret, ikke en linje, er markeringen det udført med to krydsede tværgående linjer. Mål linjer tegnet på det stykke, der skal behandles, skal de være lidt længere end den nødvendige længde værdier og hvor to mål berører hinanden, skærer de en den anden, hvor linjerne krydser hinanden.
 
Til sidst, her er, igen, hovedreglen: mål tre gange...
 
Lad os også lære skabelonen til at skære i en vinkel at kende (billede 2k) som gør det muligt at lave lægterne uden nogen form for målingskæres eller skæres i en vinkel på 15°, 30°, 45° og 60°. Det er et værktøj ligner en åben kasse med riller på siderne. De er udenlandske til ham fra hårdt træ, hvor de er, efter en meget nøjagtig kalkningtygge, indskårne riller i de hjørner, der er tættest forbundetde basunerer. Det stykke, der skal bearbejdes, placeres i åbningen i midten af ​​værktøjet, fikserer og skærer uden besvær i den ønskede vinkelknoglebrud.
 
Tre tal værd at bemærke: 1 engelsk tomme, salt = 2,54 cm; 1 fod=30 cm; 1 pund = 450 g.
 
Om belastningen
 
Når vi allerede ved, hvad vi vil lave, og det vidste vi Vi skal også bestemme foranstaltningerne, vi bør også tænke på, hvilken slags den belastning, den vare, vi laver, skal modstå. Derfor er det nødvendigt at sætte os ind i navnene på de grundlæggende belastningssager. Så meget desto mere, da det i de fleste tilfælde belastning afhænger af materialevalget (Figur 4).
 
typer af belastninger
BILLEDE 4
 
Trykket (figur 4a) kan være statisk, dvs. permanent (som f.eks. virker på de bærende søjler, der holder taget huskonstruktion) eller dynamisk, som kommer fra påvirkning af kræfter under bevægelse (f.eks. effekten af ​​en hammer på en nitte eller effekten af ​​to biler oven på hinanden under en kollision). 
 
At trække ud, rive (billede 4b) er den modsatte effekt af pritrykke. Et klassisk eksempel på dette er fremkomsten af ​​en kraft i et reb ved stramning. Det samme er tilfældet med skruen, der holder beslaget port, hvis møtrik vi strammer mere og mere med en skruenøgle.
 
Vridningen (Figur 4c) virker på portnøglen, når den vi drejer den i låsen, eller på skruetrækkeren (skruetrækkeren) når vi drejer træskrue ind i hårdttræ. Vridning kan ofte observeresskruer under for stor belastning.
 
Knækning (figur 4d). Et oplagt eksempel på bukning er sværdkæmperens vridning af sværdet, når han rammer med sværdets spids modstanderens beskyttelsesdragt. Hylen forekommer normalt når en tynd lang stang belastes i enderne, f.eks. tilfældet med bærebjælker i tagkonstruktionen, hvis de er tynde bjælker (den samme kraft virker på undersiden af ​​bjælken som fra oversiden). Det er trods alt vigtigt at bemærke dette: ofte man har indtryk af, at kræfterne kun virker fra én retning, men pga modstand af støtten, virker de faktisk også fra den anden side. Hvis, for eksempel binder vi den ene ende af rebet til et træ og den anden ende trukket af et hold, virker en sådan kraft på rebet, som om i stedet for træet er der et andet hold, der trækker i rebet.
 
Bøjning (figur 5e). Når en kraft virker på den ene ende vandrette bjælker, hvis anden ende er fastspændt, forårsager hun bøjning. Bjælkebøjning kan reduceres betydeligt ved at vælge den passende tværsnitsprofil. Tit vi kan se, at pladebøjning kun kan udføres i tilfældet, når den ene ende er tæt klemt og den anden ende vi handler med en bøjekraft. Figur 6 viser modstanden afindividuelle profiler af træ og metal til bukning og bukning. Den mindste modstand er vist ved den øverste, flade lamel, og den højeste af metal rør og træbjælke, lavet efter billedet herunder.
 
træs og metals modstand mod bøjning og bøjning
BILLEDE 6
 
Forskydning (figur 5f). Det mest berømte eksempel på forskydning er skære metalplader med saks. Og nitterne er udsat for forskydning som kan skære dem, når plader nittes under stød træk- eller trykkræfter bevæger sig i forhold til hinanden. Det er vigtigt at bemærke den statiske og dynamiske belastning. En er en belastning, hvis vi står forsigtigt på krogen med vores 70 kgansigt, og det andet, når vi hopper på det fra en højde på 2 meter. Elementer der udsættes for dynamisk belastning skal dimensioner meget stærkere.
 
bøjning og klipning
BILLEDE 5

Relaterede artikler