Snedkeri

Skræddersyet træ snedkeri

Produktion af udvendigt træ snedkerarbejde!

Vi laver træbalkondøren,indgangdøren,vinduer, terrasserækværk, portrækværk...

Vorestømrerarbejdeer fremstillet afkvalitettørret træ, tørret i moderne trætørrere.Præcision af samlingerOgoverlegen snedkerbeskyttelsefra eksterne vejrforhold, garanterer digstyrke og lang levetidtømrerarbejde.